?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 10. aug 2017

Incidens af demens falder, men antallet af demente borgere stiger fortsat

Medicinske nyheder

Selv om den aldersspecifikke incidens af demens er faldende, vil antallet af demente borgere i England stige med 57% fra 2016 til 2040.

Dato
10. aug 2017
Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Globale fremtidsprojektioner har forudsagt, at op mod 100 mio. mennesker i 2050 vil have demens. Disse projektioner er baseret på den antagelse, at incidensen fremover vil forblive konstant. Imidlertid tyder andre studier på, at incidensen af visse typer af demens vil aftage i takt med reduktion af de kardiovaskulære risikofaktorer. En ny undersøgelse baseret på data fra den engelske »The English Longitudinal Study of Ageing« prøver at estimere den fremtidige udvikling i demensforekomst ved at tage hensyn til på den ene side stigende levealder og på den anden side den faldende aldersspecifikke incidens som følge af den gunstige udvikling i de kardiovaskulære risikofaktorer. Konklusionen er, at man fortsat i mange år vil se en øget forekomst af demens. Antallet af personer i England med demens vil i 2030 være 42% højere end i dag og i 2040 57% højere end i dag.

Overlæge Ruth Frikke-Schmidt, Rigshospitalet kommenterer: »Studiet er interessant, da vi har brug for mere præcise prognoser for demensudviklingen over de næste årtier for bedst muligt at kunne imødekomme det fremtidige udrednings-, behandlings- og plejebehov. Studiedesignet fremstår stærkt med seks undersøgelser i løbet af 2002-2013 og benytter sig af en dynamisk statistisk modellering, som integrerer kalendertrends for incidens af demens, mortalitet og kardiovaskulære sygdomme. De gentagne undersøgelser giver endvidere mulighed for at tage højde for tidsafhængige trends af risikofaktorer. Studiet er udført på data repræsenterende forhold i England og Wales. Langsigtede prognoser foretages jævnligt på danske nationale data, men usikkerheden angives at være betydelig, da det er vanskeligt at tage højde for ændringer i middellevetid og ændrede morbiditetsmønstre ud i fremtiden. Det aktuelle studie inspirerer til prognoser på danske registerdata, hvor man prøver at tage højde for den stigende levealder og faldende incidens af kardiovaskulære komobiditeter«.

Ahmadi-Abhari S, Guzman-Castillo M, Bandosz P et al. Temporal trends in dementia incidence since 2002 and projections for prevalence in England and Wales to 2040; modelling study. BMJ 2017;358:j2856.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 17/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Ja, det nære sundhedsvæsen skal varetage flere opgaver
💬
1
Christian Schlütter 21. aug 2017 14:37
Du er læge – og pårørende
💬
3
Kirsten Bække Franck 21. aug 2017 10:11
PLO går stadig efter en aftale med regionerne
💬
1
Christian Schlütter 19. aug 2017 11:23
Afgørende møde for almen praksis’ fremtid i dag
💬
3
Christian Schlütter 19. aug 2017 11:18

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd