Content area

|
|

Lav socioøkonomisk status er associeret til udtalt nedsættelse af funktionsniveauet hos ældre

60-årige med lav socioøkonomisk status har en ganghastighed, som svarer til ganghastigheden hos 66-årige med god social status.

Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Det er kendt, at lav socioøkonomisk status og en række risikofaktorer for kronisk sygdom er associeret til nedsat levetid. En ny undersøgelse baseret på data fra 37 kohortestudier fra 24 lande med over 100.000 deltagere forsøger at estimere betydningen af socioøkonomisk status og risikofaktorer som lav fysisk aktivitet, fedme, forhøjet blodtryk, diabetes og rygning for funktionsniveauet hos ældre. Som proxy for funktionsniveauet anvendes ganghastigheden målt ved en standardiseret gangtest. Som ventet finder forskerne, at de kendte risikofaktorer er associereret til en betydende nedsættelse af ganghastigheden. Samtidig estimerer de, at antallet af tabte leveår med bevaret funktionsniveau i højindkomstlande er reduceret med otte år hos mænd og 5,4 år hos kvinder, hvis man sammenligner personer med den laveste socioøkonomiske status med personer med høj socioøkonomisk status.

Professor Charlotte Suetta, Københavns Universitet, kommenterer: ”Systematisk måling af funktionsniveau hos geriatriske patienter vinder tiltagende indpas i den kliniske praksis. Studiet er derfor interessant, da det viser en klar association mellem lav socioøkonomisk status og nedsat funktionsniveau. På trods af manglende kausalitet er resultatet alligevel tankevækkende og på niveau med effekten af adipositas og inaktivitet. Det skal dog bemærkes, at der er ganske betydelige forskelle mellem de inkluderede undersøgelser fra henholdsvis USA (NHANES) og Europa (SHARE). På trods af en lavere gennemsnitsalder (65-72 år) i NHANES sammenlignet med SHARE (74-80 år) er ganghastigheden betydelig lavere i NHANES (0,7-1,0 m/s) i forhold til SHARE (1,0-1,7 m/s). Denne forskel udmønter sig i en markant forskel i antal tabte leveår med bevaret funktionsniveau, der i USA er reduceret med 20 år hos mænd og 16 år hos kvinder, mens den i Europa er reduceret med henholdsvis seks år hos mænd og fire år hos kvinder. Undersøgelsen understreger således vigtigheden af måling af funktionsniveau, men også, at der er behov for europæiske referencematerialer, da der er store regionale forskelle på disse målinger”.

Stringhini S, Carmeli C, Jokela M et al. Socioeconomic status, non-comunicable disease risk factors, and walking speed in older adults: multi-cohort population based study. BMJ 2018;360:k1046.

Interessekonflikt: ingen

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Kristian Rørbæk Madsen | 21/04
6 kommentarer
af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar