Content area

|
|

Luftforurening fra trafikken og børneastma

Globalt studie estimerer, at på verdensplan er luftforurening fra trafikken ansvarlig for ca. 13% af alle nye tilfælde af børneastma.

Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Tidligere analyser har estimeret, at luftforurening spiller en stor rolle for sygelighed og dødelighed på verdensplan. Nyt studie, som anvender data fra 58 lande fra over 5.000 målestationer og satellitmålinger, tegner et tætmasket globalt kort over betydningen af NO2, som er en god indikator for luftforurening, for sygelighed af børneastma. Forskerne har i studiet estimeret risikoen for luftforureningsudløst astma i næsten 200 lande, herunder i 125 store byer. De skønner, at på verdensplan skyldes ca. 13% af nye børneastmatilfælde NO2, og finder store interregionale forskelle med højest risiko i sydamerikanske og kinesiske byer. De finder også, at mange tilfælde af forureningsudløst astma opstår i regioner, hvor niveauet af NO2 er under de tilladte grænseværdier.

Professor Torben Sigsgaard og postdoc Gitte Juel Holst, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, kommenterer: ”Dette er en væsentlig undersøgelse, som dækker hele verden. Den viser, at børn især i byer med høje niveauer af NO2 har en øget risiko for at få astma, hvilket i særlig grad ses for visse ulande. Det er bemærkelsesværdigt, at undersøgelsen viser, at NO2-niveauer under WHO’s grænseværdi er associeret med en øget forekomst af børneastma. Dette indikerer et behov for at diskutere en revidering af de nuværende luftkvalitetsstandarder knyttet til transportrelateret luftforurening. Der er dog nogle forbehold ved undersøgelsen, som må tages i betragtning, og som betyder, at resultaterne ikke umiddelbart kan overføres til danske forhold. Dette gælder specielt: 1) risikoestimaterne stammer hovedsageligt fra studier foretaget i EU, USA og Asien, og 2) der er benyttet en tærskelværdi på 2 ppb NO2, hvilket giver anledning til en overestimering af risikoen for astma knyttet til eksponeringen. Derudover er NO2 undersøgt isoleret fra andre luftforureningskomponenter, og der tages derfor ikke højde for, at NO2 er stærkt associeret med andre trafikforureninger. Desuden er astma en multifaktoriel sygdom, og undersøgelsen inkluderer ikke andre risikofaktorer, f.eks. gener, passiv rygning og andet, som kan indvirke på udviklingen af astma”.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar
af Jakob Ramlau | 15/05
1 Kommentar