Content area

|
|

Lungefunktionsudvikling hos meget for tidligt fødte børn

Børn født i uge 28-32 af graviditeten har en dårligere udvikling af lungefunktionen igennem opvæksten, hvilket øger deres risiko for kronisk lungesygdom som voksne.

Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Hvert år fødes der i Danmark omkring 350 børn, som er født meget for tidligt, det vil sige i den 28.-32. uge af graviditeten. Børnene har umodne lunger, hvilket ofte kræver iltbehandling, langvarig behandling med CPAP, tilførsel af surfaktant og i nogle tilfælde også respiratorbehandling. En ny australsk undersøgelse beskriver udviklingen i lungefunktionen og lungesymptomerne hos 200 meget for tidligt fødte børn, hvoraf 126 havde bronkopulmonal dysplasi, som i denne undersøgelse var defineret som behov for ilt i over 28 dage, indtil barnet opnåede en alder svarende til den 36. graviditetsuge. Børnene fik målt forskellige lungefunktionsparametre og fik foretaget CT af thorax to gange i den tidlige barndom (4-8 år) og gentaget lungefunktionsmåling i 9-12-årsalderen. Forfatterne fandt en signifikant dårligere udvikling af lungefunktionen blandt de præmature børn sammenlignet med kontrolgruppen. Især børn med mange lungesymptomer og med tegn på fortykkelse af bronkievæggene på CT havde udtalte lungefunktionsdeficit.

Professor Peter Lange, Københavns Universitet, kommenterer: "Studiet understøtter tidligere fund, som har vist, at mange for tidligt fødte børn ikke opnår det maksimale niveau af lungefunktionen under opvæksten. Heldigvis har en tidligere publiceret metaanalyse vist, at disse lungefunktionsdeficit er mindre i dag end for 15-20 år siden, hvilket nok afspejler den forbedrede behandling i perinatalperioden, som har fundet sted i de seneste år. Longitudinelle studier af ,voksenkohorter’ har vist, at nedsat lungefunktion hos unge voksne øger risikoen for at udvikle KOL senere i livet op til fire gange. Derfor er det ekstra vigtigt, at de for tidligt fødte børn ikke starter på at ryge. Det australske studie finder faktisk en signifikant association mellem passiv rygning hos de for tidligt fødte børn og graden af lungefunktionsnedsættelse. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at de præmature børn ikke udsættes for de voksnes rygning”.

Simpson SJ, Turkovic L, Wilson AC et al. Lung function trajectories throughout childhood in survivors of very preterm birth: a longitudinal study. Lancet Child Adolesc Health, 22. mar 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikt: ingen

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar