Content area

|
|

Ny behandling af nonalkoholisk steatohepatitis

Nyt fase 2-forsøg med injektionsbehandling med en nyudviklet analog til hormonet fibroblast growth factor-19 viser regression af fedtmængden i leveren.

Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Nonalkoholisk leversygdom kan vise sig som simpel fedtlever og som nonalkoholisk steatohepatitis, hvor der foruden fedtakkumulation i leveren ses inflammation og fibrose. Specielt den sidste tilstand har en dårlig prognose og kan føre til udvikling af cirrose og leverkræft. Behandlingen omfatter først og fremmest livsstilsændring med øget motion og nedsættelse af kalorieindtag, men en række nye medikamenter er under udvikling. En ny fase 2-undersøgelse, hvor man subkutant injicerede to doser af stoffet NGM282, som er en analog til det gastrointestinale hormon fibroblast growth factor (FGF)-19, viste efter 12 ugers behandling, at patienterne i de to aktive grupper havde en signifikant større chance for at opnå en reduktion af fedtmængden i leveren.

Aleksander Krag, professor ved Syddansk Universitet og overlæge ved OUH, kommenterer: ”Der er et stort udækket behov for interventioner mod fedtleversygdomme, særlig varianterne, hvor man ser progressiv leverfibrose og høj risiko for leverrelateret morbiditet og mortalitet. I dette studie har man undersøgt en analog til FGF19, et stof, som hæmmer galdesyresyntesen og den insulininducerede hepatiske lipogenese. Resultaterne er interessante og lovende, da man både opnår relevant reduktion i fedtmængden i leveren vurderet ved MR og tegn på hæmning af inflammation og fibrogenesen vurderet ved cirkulerende biomarkører. Gastrointestinale bivirkninger er forventelige, men 11% måtte stoppe handlingen grundet bivirkninger. Endvidere observerede man en signifikant øgning i LDL-kolesterol, hvilket kan vise sig at være et problem, da disse patienter ofte har metabolisk syndrom, overvægt eller diabetes og dermed en betydelig kardiovaskulær risiko. Da det er et fase 2-studie, hvor kun 82 patienter er undersøgt, behandlingsvarigheden kun er 12 uger, og effekten er vurderet ved surrogatmarkører, er det for tidligt at konkludere nærmere. Lægemidlets videre skæbne på denne indikation må afdækkes i et leverbiopsikontrolleret fase 3-studie med lang behandlingsvarighed med primære effektmål fastsat ud fra FDA-kravene om effekt på histologi (inflammation og fibrose) eller kliniske endepunkter”.

Harrison SA, Rinella ME, Abdelmalek MF et al. NGM282 for treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet 2018;391:1174-85.

Interessekonflikt: ingen

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar