Content area

|
|

Overforbrug af blodkomponenter i Danmark

Forfatter(e)
Kjell Titlestad Ugeskr læger 2014;176:V65496
I Danmark har vi en lang tradition for et meget højt forbrug af blodkomponenter. Faktisk har Danmark i en lang årrække haft verdens højeste forbrug af erytrocytkomponenter, set i forhold til indbyggertallet. I tre statusartikler i dette nummer af Ugeskrift for Læger sættes der fokus på blodtransfusion. Vi præsenteres for den nyeste viden om de klassiske bivirkninger og komplikationer i relation til transfusion med røde donorblodceller [1] og mere specifikt for immunmedieret transfusion-related acute lung injury (TRALI), som anses for at være den hyppigste årsag til transfusionsrelateret...
Blad nummer: 
Sidetal: 
619
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Erik Michael Andersen | 22/02
2 kommentarer
af Mads Søndergaard | 22/02
5 kommentarer
af Peter Fruergaard Andersen | 22/02
1 Kommentar
af Anders Rørbæk Madsen | 21/02
5 kommentarer
af Svend Ovesen | 18/02
1 Kommentar
af Peter Gammelgaard Petersen | 18/02
1 Kommentar