Content area

|
|

Overforbrug af blodkomponenter i Danmark

Forfatter(e)
Kjell Titlestad Ugeskr læger 2014;176:V65496
I Danmark har vi en lang tradition for et meget højt forbrug af blodkomponenter. Faktisk har Danmark i en lang årrække haft verdens højeste forbrug af erytrocytkomponenter, set i forhold til indbyggertallet. I tre statusartikler i dette nummer af Ugeskrift for Læger sættes der fokus på blodtransfusion. Vi præsenteres for den nyeste viden om de klassiske bivirkninger og komplikationer i relation til transfusion med røde donorblodceller [1] og mere specifikt for immunmedieret transfusion-related acute lung injury (TRALI), som anses for at være den hyppigste årsag til transfusionsrelateret...
Blad nummer: 
Sidetal: 
619
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Tom Buur | 20/07
3 kommentarer
af Niels Albert Graudal | 16/07
4 kommentarer
af Christian F. Asmussen | 15/07
1 Kommentar
af Christian F. Asmussen | 15/07
1 Kommentar
af Jørgen Alving | 12/07
2 kommentarer
af Mogens Holbech Dahl | 10/07
3 kommentarer
af Elisabeth Sirkka Augustina Bright | 06/07
2 kommentarer
af Lars Høj | 06/07
1 Kommentar
af Christian E. H. R. Freitag | 04/07
8 kommentarer