Content area

|
|

Overforbrug af blodkomponenter i Danmark

Forfatter(e)
Kjell Titlestad Ugeskr læger 2014;176:V65496
I Danmark har vi en lang tradition for et meget højt forbrug af blodkomponenter. Faktisk har Danmark i en lang årrække haft verdens højeste forbrug af erytrocytkomponenter, set i forhold til indbyggertallet. I tre statusartikler i dette nummer af Ugeskrift for Læger sættes der fokus på blodtransfusion. Vi præsenteres for den nyeste viden om de klassiske bivirkninger og komplikationer i relation til transfusion med røde donorblodceller [1] og mere specifikt for immunmedieret transfusion-related acute lung injury (TRALI), som anses for at være den hyppigste årsag til transfusionsrelateret...
Blad nummer: 
Sidetal: 
619
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Frede Simonsen | 20/04
2 kommentarer
af Hans Storm Erichsen | 19/04
1 Kommentar
af Debatred. | 15/04
1 Kommentar
af Martin Bonde Petersen | 15/04
1 Kommentar
af Anne Lisbeth Hoffmann | 15/04
4 kommentarer
af Jørgen Lous | 13/04
9 kommentarer
af Karin Marlen Moldrup | 13/04
3 kommentarer