Content area

|
|

Sammenhængende hjerterehabilitering – hvor svært kan det være?

Forfatter(e)
Regina Eichhorst & Mogens Lytken Larsen Ugeskr Læger 2015;177:V67009
I 2004 udgav Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark sammen med Dansk Cardiologisk Selskab og Hjerteforeningen publikationen »Hjerterehabilitering på danske sygehuse« [1]. Rapporten var resultatet af et tværfagligt samarbejde og indeholdt: 1) en gennemgang af evidensgrundlaget for, at et sammenhængende og fuldt udbygget hjerterehabiliteringsforløb efter en blodprop reducerer dødeligheden af hjertesygdom og risikoen for en ny blodprop og 2) et forslag til en rehabiliteringsmodel i tre faser med en akut fase (fase I), en egentlige rehabiliteringsfase (fase II) og vedligeholdelsesfasen ...
Blad nummer: 
Sidetal: 
435
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side