Content area

|

Regeringen opretter 30 ekstra uddannelsesstillinger i almen medicin

Sundhedsministeren spiller ud med en samlet plan for almen praksis, der både udbygger og udvikler den, men som også nytænker. PLO-formand er meget tilfreds.

© clausboesen.dk
Af
Anne Steenberger, as@dadl.dk og Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

Regeringen har netop præsenteret et samlet udspil for, hvordan almen praksis skal udvikles i de kommende år.

Først og fremmest skal der være flere praktiserende læger. Ud over de ekstra 18 hoveduddannelsespladser, som blev oprettet ved årsskiftet, lover sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i dag, at der allerede til næste år kommer 30 mere.

Dernæst lover udspillet, at der i hovedstadsområdet, hvor rekrutteringsproblemerne er blevet tydelige, kommer økonomisk støtte til at oprette større praksis. Det tiltrækker nemlig unge læger. Ifølge udspillet bliver der økonomisk støtte til, at kommunerne kan oprette og stille lokaler til rådighed for flerlægepraksis. Regeringen vil sætte 150 millioner kr. af til dette.

Beløb kommer fra den store pulje på i alt 800 mio. kr. over fire år, som i forvejen er allokeret til almen praksis, og hvoraf den første uddeling på 200 mio. kr. netop er foretaget. Den gik til "læge- og sundhedshuse" landet rundt, og i den forbindelse undrede PLO-formand Christian Freitag sig over, at så få midler ved den lejlighed blev kanaliseret til hovedstadsområdet.

De midler kom så i dag. Udspillet vækker da også tilfredshed hos PLO-formanden, som ser det samlet set som en styrkelse og udvikling af almen praksis, som vi kender den i dag.

”I udspillet signalerer man, at man vil satse på den praktiserende læge som indgangen til det danske sundhedsvæsen. At vores kapacitet skal udbygges og udvikles, at vi skal være betydeligt flere læger med mere personale i nogle mere moderne fysiske rammer. Det vil medføre, at vi kan løfte den store opgave i det nære sundhedsvæsen, som mange forventer af os,” siger han og fortsætter:

”En af ideerne med den praktiserende læge er, at vi skal håndtere borgernes mindre helbredsproblemer og sørge for, at det kun er de rigtigt syge, der kommer ind i det store sundhedsvæsen. Det kræver, at vi har tid, rum og personale til at hjælpe borgerne lokalt, og derfor er der brug for at udbygge almen praksis. Det tog vi fat på i den seneste overenskomst, og regeringen lægger med dette udspil klart op til, at almen praksis skal udbygges yderligere”.

Mere skal i udbud

Udspillet lægger også op til, at visse opgaver skal udbydes til private firmaer. Det kan f.eks. være lægehjælpen på de kommunale akutpladser eller på plejehjem. Hvis det står det til regeringen, kan den type opgaver fremover komme til at ligge i hænderne på f.eks. Nordic Medicare eller Falck Healthcare.

Endelig vil sundhedsministeren reducere antallet af solopraksis og i stedet etablere flermandspraksis. Det er den eneste rigtige tidsel i udspillet, mener PLO-formand Christian Freitag:

”Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen gør det til en målsætning i sig selv, at antallet af sololæger skal nedbringes. Jeg er ikke i tvivl om, at udviklingen går i den retning, for langt de fleste af de unge læger ønsker at være i et lægefællesskab. Men jeg vil gerne understrege, at sololæger også i fremtiden vil være en del af dansk almen praksis. Alle undersøgelser viser, at solopraksis klarer sig mindst lige så godt som kompagniskabspraksis både med hensyn til kapacitet, kvalitet og ikke mindst patienttilfredshed,” siger Christian Freitag.

Godt med forskning, men finansieringen?

Også Lægeforeningen er positiv over for ministeren udspil.

”Manglen på praktiserende læger er alvorlig mange steder i landet. Derfor har vi længe efterlyst, at antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin skulle forhøjes markant. Det bliver det delvist nu, og det er et godt skridt i den rigtige retning”, siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.

Han noterer sig, at forhøjelsen i antallet af hoveduddannelsesforløb i almen praksis alene gælder i to år. Efter hans mening bør det føre til en nøje analyse af det fremtidige behov, typisk i forbindelse med den nye dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen fra 2021.

”Analysen skal også omfatte de øvrige specialer, som f.eks. psykiatrien, hvor der også mangler læger”, siger han.

Desuden reserverer han særlig ros til udspillet forskningsstrategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det har manglet. Men!

”Det er meget positivt, at der også er tænkt på forskningen i udspillet. Men det er ikke nok med en strategi. Der skal også være penge til at forske. Forskning er en god investering, og det er essentielt for at sikre, at almen praksis er evidensbaseret, så vi også i fremtiden kan tilbyde patienterne den bedste behandling og de rigtige tilbud i almen praksis i et samspil med resten af sundhedsvæsenet”, siger Andreas Rudkjøbing.

Læs også: Sundhedsministeren gøder det nære sundhedsvæsen med 200 mio. kroner

Læs også: Læge- og sundhedshuse får milliontilskud

Læs også: Læger: Ny plan dækker ikke behovet for uddannelsesstillinger til speciallæger

💬 3 Kommentarer

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer