Content area

|
|

D-vitamintilskud ved gastrointestinal cancer

To nye randomiserede studier viser ingen ændring i overlevelsen, men en mulig gavnlig effekt på progression af gastrointestinal cancer.

Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

I observationelle studier har man relateret høje niveauer af D-vitamin i blodet til nedsat risiko for at udvikle gastrointestinal cancer. Imidlertid har randomiserede studier af D-vitamintilskud ikke kunnet vise en signifikant forebyggende effekt. I to nye studier fokuseres der på, om D-vitamintilskud har en gavnlig effekt hos patienter med en etableret gastrointestinal cancer. I det amerikanske studie (SUNSHINE) undersøgte man effekten af meget høj dosis (4.000 IE/dag) versus standarddosis (400 IE/dag) hos 139 patienter med avanceret eller metastaserende kolorektal cancer, mens man i en japansk undersøgelse (AMATERASU) randomiserede 417 radikalt opererede patienter med enten colon-, ventrikel- eller øsofaguscancer til 2.000 IE D-vitamin/dag eller placebo. Sammenfattende viser resultaterne en mulig, men svag effekt på tumorprogression/-recidiv, men ingen effekt på overlevelsen.

Lektor Kjeld Hermansen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, kommenterer: »Det er de to første randomiserede, dobbeltblindede interventionsstudier, hvor man har fokuseret på effekter af D-vitamin på disse kræfttyper. I SUNSHINE-studiet blev D-vitamin kun indtaget under aktiv kemoterapi (median: 28-30 uger), uden opfølgende monitorering af D-vitaminindtag eller plasma 25 (OH)-D-vitamin. Der påvistes ingen signifikant forskel i den progressionsfri overlevelse (PFS), men efter supplerende korrektion sås en hazard ratio for PFS eller død på 0,64 (p = 0,02) for højdosis D-vitamin. Kritikpunkter: deltagerantallet var beskedent, der var ikke »power« til at påvise forskelle i overlevelsen, og interventionen var kortvarig. I AMATERASU sås ingen forskel i det primære endepunkt (recidivfri overlevelse) efter 3,5 år i.e. 77% med og 69% uden D-vitamin. Post hoc-alderskorrektion viste fordel for D-vitaminbehandling på recidivfri overlevelse, mens ikke på femårs total overlevelse. Kritikpunkter: blanding af cancerformer med forskellige biologiske og kliniske karakteristika og relativ kort behandlingsperiode. I de to studier sås ikke – som håbet – størst positiv effekt hos patienter med laveste 25 (OH)-D-vitaminniveau. Studier af længere varighed med et større antal deltagere er påkrævet for at be- eller afkræfte de interessante præliminære fund«.

Ng K, Nimeiri HS, McCleary NJ et al. Effect of high-dose vs standard-dose vitamin D3 supplementation on progression-free survival among patients with advanced or metastatic colorectal cancer: The SUNSHINE Randomized Clinical Trial JAMA 2019;321:1370-9.

Urashima M, Ohdaira H, Akutsu T et al. Effect of vitamin D supplementation on relapse-free survival among patients with digestive tract cancers: The AMATERASU Randomized Clinical Trial. JAMA 2019;321:1361-9.

Interessekonflikter: ingen

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar
af Jakob Ramlau | 15/05
1 Kommentar