?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 1. dec 2017

Perkutan koronarintervention i forhold til optimal medicinsk behandling ved stabil angina

Medicinske nyheder

Manglende fordel af PCI ved stabil angina rejser debat om ukritisk indførelse af nye kirurgiske metoder.

Dato
1. dec 2017
Forfattere
Peter Lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Perkutan koronarintervention (PCI) startede for 40 år siden, og i dag udføres der på verdensplan over 500.000 PCI’er hvert år. Imidlertid er der ikke tidligere udført dobbeltblindede kontrollerede studier på patienter med stabil angina pectoris, hvori der indgår placebo-PCI. Den nye undersøgelse, som er refereret i detaljer ovenfor, konkluderede, at PCI og medicinbehandling var ligeværdige, da der ikke var signifikant forskel i arbejdskapacitet, anginasværhedsgrad og anginahyppighed imellem de to behandlingsgrupper. Forfatterne konkluderer, at man skal være tilbageholdende med PCI til patienter med stabil angina, og den ledsagende leder konkluderer, at studiet tydeligt viser, at der er brug for placebokontrollerede studier med »sham surgery«, før nye kirurgiske behandlinger udrulles i stor skala.

Professor Lene Vase, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, kommenterer: »Dette studie er banebrydende og viser vigtigheden af at inkludere placebokontrol ved vurdering af den specifikke effekt af en intervention. Placebokontrol af operationer er blevet anset som værende uetisk, men metaanalyser af placebokontrollerede operationer har generelt set vist store placeboeffekter ved sådanne indgreb. Det diskuteres derfor i disse år, om det snarere er uetisk at udføre operative indgreb, som ikke har vist en positiv effekt sammenlignet med placebokontrol. Derudover debatteres eventuelle foranstaltninger i forhold til operative indgreb, der i gentagne studier ikke har vist en effekt ud over placeboeffekten, men som fortsat udføres på patienter. Studiet af PCI er centralt i denne debat. Studiet undersøger arbejdskapacitet, anginasværhedsgrad og anginahyppighed, men forfatterne oplyser, at nye studier har tilladelse til at se på overlevelsesdata. Det bliver således spændende at følge dette forskningsfelt og dets indvirkning på klinisk praksis fremover«.

Se også samme undersøgelse kommenteret af Professor Gorm Boje Jensen og overlæge Ulrik Dixen.

Al-Lamee R, Thompson D, Debhi HM et al. Percutaneous coronary intervention in stable angina (ORBITA): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet, 1. nov 2017 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 25/2017

Senest kommenteret

Åndelig omsorg er et nyt forskningsfelt
💬
1
Torben Andersen 11. dec 2017 16:54
Har Danske Regioner scoret et selvmål?
💬
2
Annette Dam Fialla 11. dec 2017 10:07
OUH-ledelse siger undskyld til kritisk læge
💬
6
Niels Kristian Kjær 4. dec 2017 22:36