?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 1. dec 2017

Perkutan koronarintervention og optimal medicinsk behandling er ligeværdige ved stabil angina

Medicinske nyheder

Patientens præferencer bør afgøre, om stabil angina pectoris bør behandles med PCI eller med medicin.

Dato
1. dec 2017
Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
💬 0

Perkutan koronarintervention (PCI) startede for 40 år siden, og i dag udføres der på verdensplan over 500.000 PCI’er hvert år. Imidlertid er der ikke tidligere udført dobbeltblindede kontrollerede studier på patienter med stabil angina pectoris, hvori der indgår placebo-PCI. Den nye undersøgelse inkluderede 230 patienter med stabil angina pectoris og svære koronarstenoser (i gennemsnit 84% stenose) og sammenlignede 1) medicinsk antianginøs behandling optimeret i løbet af seks uger sammen med PCI med anlæggelse af en medicinafgivende stent over for 2) optimal medicinsk behandling sammen med placebo-PCI. Der var ingen signifikant forskel i arbejdskapacitet, anginasværhedsgrad og anginahyppighed imellem de to behandlingsgrupper efter seks uger. Forfatterne konkluderer, at man skal være tilbageholdende med PCI til patienter med stabil angina, og den ledsagende leder konkluderer, at studiet tydeligt viser, at der er brug for en revision af retningslinjerne for behandling af stabil angina pectoris, som ofte anfører PCI som førstevalg.

Professor Gorm Boje Jensen, Holbæk Sygehus, og overlæge Ulrik Dixen, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Det er helt bestemt en vigtig undersøgelse, som viser, at PCI-behandling og optimal medicinsk behandling er ligeværdige. Konklusionen er, at begge behandlinger er effektive, men PCI-behandling kan medføre komplikationer hos 1-2%, og den medicinske behandling indebærer selvfølgelig livslang medicinsk behandling med risiko for bivirkninger. Man kan sige, at man ikke bør kassere PCI-behandlingen, som kan være et fint alternativ til patienter, som ikke ønsker medicin, men PCI skal ikke automatisk være førstevalg. Her er en situation, hvor patientens præferencer vil være afgørende for valget af behandling«.

Se også samme undersøgelse kommenteret af klinisk psykolog.

Al-Lamee R, Thompson D, Debhi HM et al. Percutaneous coronary intervention in stable angina (ORBITA): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet, 1. nov 2017 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 25/2017

Senest kommenteret

Åndelig omsorg er et nyt forskningsfelt
💬
1
Torben Andersen 11. dec 2017 16:54
Har Danske Regioner scoret et selvmål?
💬
2
Annette Dam Fialla 11. dec 2017 10:07
OUH-ledelse siger undskyld til kritisk læge
💬
6
Niels Kristian Kjær 4. dec 2017 22:36