Content area

|

Da corona overtog dagsordenen

Landslægen og hans introduktionslæge Olga ved én af de smittekædevisualiseringer, som har været med til at holde coronapandemien under kontrol i Færøerne (privatfoto).
Forfatter(e)

Landslæge, dr.med. Lars Fodgaard Møller

Tórshavn, Færøerne

Som landslæge på Færøerne er jeg leder af en meget lille enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed med i alt fire ansatte. Vi varetager en bred vifte af arbejdsområder: Vi er tilsynsmyndighed for autoriserede sundhedspersoner og behandlingssteder. Vi deltager i det retsmedicinske arbejde, overvåger brugen af lægemidler og behandler et stort antal kørekortsager. Vi rådgiver de færøske myndigheder og overvåger sundhedstilstanden, samler og indtaster alle dødsårsager og meget mere. Det betyder, at en række af de opgaver, som Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen varetager i Danmark, hører under Landslægeembedet.

                      Man bemærker, at jeg ikke nævner området »smitsomme sygdomme«. Før begyndelsen af 2020 var det et område, der ikke optog meget tid, men siden februar 2020 har området krævet 80-90 procent af enhedens samlede tidsforbrug. I den tidlige fase af pandemien kopierede vi de danske retningslinjer, men allerede fra marts 2020 blev der udarbejdet særlige færøske retningslinjer. Vi har hele tiden haft en meget aktiv inddæmningsstrategi, som blev fulgt op af en afbødningsstrategi. Det har i det færøske samfund været muligt at lave en effektiv smitteopsporing, og de data, vi har fået ud af dette, er blevet brugt til at lave færøske retningslinjer om isolation, karantæne og raskmelding.

                      På baggrund af den store laboratoriekapacitet, der var til stede, allerede før det første tilfælde af COVID-19 blev konstateret den 3. marts 2020, har der aldrig været kø til testning. Analyser bliver foretaget inden for 4-12 timer, og syge bliver kontaktet umiddelbart efter. De fleste smittede har takket ja til et gratis hotelophold i 10-14 dage, og i mange tilfælde er også nære kontakter blevet sat i karantæne på et hotel for at mindske muligheden for spredning i hjemmet. Landslægen har arbejdet tæt sammen med de færøske myndigheder i hele processen, og alle retningslinjer er blevet diskuteret og vedtaget i den færøske epidemikommission.

                      For alle smittedes vedkommende har vi kunnet placere dem i smittekæder, og kun i få tilfælde har vi ikke kunnet lokalisere smitten. Smittekæderne har været et unikt værktøj i overvågningen af situationen og har hele tiden har vist os, om vi havde kontrol med smitten. Smittekæderne er løbende blevet verificerede via gensekventering.

                      Med 661 smittede pr. 9. april 2021 samt ét dødsfald og sammenlagt 10-15 indlagte i hele perioden er Færøerne hidtil sluppet meget nådigt fra pandemien. Der har ikke været et eneste udbrud på en ældreinstitution, og det har ikke været nødvendigt at indføre restriktive love for at forebygge smittespredning. Næsten alt er foregået via anbefalinger, som er blevet fulgt af befolkningen, måske fordi der på Færøerne er en udpræget social kontrol, ligesom alle passer godt på hinanden.

                      I skrivende stund (den 9. april), hvor det danske flag vajer på halvt uden for mit kontor, har vi ikke haft smittespredning i samfundet siden den 14. januar, og det sidste COVID-19-tilfælde blev konstateret ved en test i lufthavnen den 12. marts. Samfundet er næsten helt åbent med et forsamlingsloft på 500 personer og en anbefalet karantæneperiode på fire dage ved indrejse. Det eneste, der endnu ikke er taget stilling til, er, om sommerens musikfestivaler kan afholdes.

                      Færinger har haft det godt under pandemien, men vores enhed har haft et travlt år. Nu går flaget uden for mit vindue atter til tops. Det afspejler meget godt den aktuelle stemning i vores lille enhed.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side