Content area

|

Overlæger i Aarhus: Vores status som universitetshospital er i fare

Hvis politikerne holder fast i, at Aarhus Universitetshospital skal spare 325 mio. kroner, vil højt specialiserede behandlinger forsvinde. Det kan undergrave uddannelsen af kommende speciallæger, så Sundhedsstyrelsen vælger at nedlægge uddannelsesforløb, frygter TR for overlægerne, Sven Felsby.
Forfatter(e)
Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

Stemningen er trykket på Aarhus Universitetshospital, hvor sparekravet på 325 mio. kroner har sendt chokbølger gennem personalet. Og ifølge overlægerne kan det i sidste ende være hospitalets status som universitetshospital, der er i fare.

”Som universitetshospital har vi kommende speciallæger under hoveduddannelsen, og for at vi kan være godkendt til det, kræver det jo, at de kan blive introduceret til højt specialiseret behandling”, siger Sven Felsby, der er tillidsrepræsentant for overlægerne.

”Hvis vi blive barberet ned, så disse behandlinger forsvinder, går det ud over hoveduddannelsen. Og da uddannelse af speciallæger er en hjørnesten under universitetshospitalet, er vi selvfølgelig bange for at komme i en situation, hvor Sundhedsstyrelsen siger: Disse her forløb kan ikke leve op til de standarder, vi har opstillet, så vi nedlægger dem. Det har de magt til, og jeg hører da også kolleger sige, at de på den baggrund er bekymrede for, om vi kan beholde vores status som universitetshospital”, siger Sven Felsby.

Han tilføjer, at hvis man for at beholde de højt specialiserede behandlinger i stedet vælger at flytte basis et andet sted hen, går det også ud over uddannelsen. Som kommende speciallæge skal man jo også lære de basale ting.

”Og så bliver det en ond cirkel, hvor det ikke er attraktivt at være her. Vi ser jo allerede nu, at folk af forskellige årsager foretrækker at flytte til Rigshospitalet”, siger Sven Felsby.

  • Bekymringen er dobbelt: Hvis man ikke mister sit job, så er spørgsmålet, hvordan det bliver at arbejde et sted, hvor der mangler så mange mennesker

Sven Felsby, TR for overlægerne, Aarhus Universitetshospital

Vil betyde ganske mange afskedigelser

Han er ikke i tvivl om, at omfattende besparelser vil kræve rigtig mange afskedigelser og fjernelse af vigtige funktioner. Og det præger stemningen på hospitalet:

”Der er rigtig mange, der er rigtig meget bekymret. De er bekymrede for, hvilken kvalitet, hospitalet vil komme til at levere, og selvfølgelig også for deres stillinger. Det siger sig selv, at man kan ikke spare 325 mio. kroner uden at skulle fyre ganske mange mennesker. Bekymringen er dobbelt: Hvis man ikke mister sit job, så er spørgsmålet, hvordan det bliver at arbejde et sted, hvor der mangler så mange mennesker”, siger Sven Felsby.

Han tror ikke, at regionspolitikerne, der fastholder sparekravet, er klar over konsekvenserne.

”Folk her på stedet har simpelthen ikke fantasi til at vurdere, hvordan det vil hænge sammen efter en eventuel personalereduktion, for vi har jo tidligere haft sparerunder. Grønthøsteren har kørt årligt i flere år, og alt overflødigt er skåret væk. På mange afdelinger løber folk ganske stærkt og har svært ved at nå opgaverne inden for arbejdstiden”, siger Sven Felsby.

Forventer handling fra landspolitikerne

Han mener, at nogle besparelser i sidste ende kommer til at koste mere, end der spares.

”Det er dyrt at spare, og når nogle politikere siger, at de forventer, der kan spares så stort et beløb, så ryster folk på hovedet. Det kan ikke lade sig gøre uden, at man fjerner nogle behandlinger. Men skal vi afgive patienter til andre sygehuse, skal vi jo sende penge med. Så det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre”, siger tillidsrepræsentanten.

Han forventer på den baggrund, at landspolitikerne handler.

”Det er de nødt til, hvis de vil beholde et højt specialiseret universitetshospital i Aarhus”, siger Sven Felsby.

Læs også:

”Det her er jo en kæmpe udfordring for alle de nye supersygehuse”

Ledende overlæge om prikkerunde: ”Det er den sværeste arbejdsdag, jeg har haft”

Hospitalsdirektør: Vi når ikke sparemålet i år - det er en krisesituation

Derfor skal Aarhus Universitetshospital spare

  • Aktivitetspres som følge af mange patienter og nye behandlinger.

  • Flytningen af 6.500 arbejdspladser fra fire matrikler til én har kostet mere end forventet pga. forsinkelser, nødvendige tilpasninger i byggeriet samt længere perioder med dobbelt- og tripeldrift.

  • Statens krav om en otteprocents effektivisering i både de eksisterende og nybyggede hospitalsbygninger i forbindelse med ibrugtagningen.

  • Det har været nødvendigt at starte på effektiviseringerne inden flytningerne for at få råd til årene med dobbeltdrift og flytninger, selv om stordriftsfordele og synergier først vil vise sig på sigt.

  • Forudsætninger for planlagte effektiviseringer har ændret sig – det gælder f.eks. sterilcentralen og logistikområdet.

  • Nedsat operationskapacitet i forbindelse med flytninger, ibrugtagning og ændrede arbejdsgange har kostet og medført dyre flytninger af patienter til andre hospitaler.

  • Mange afdelinger har reelt ikke kunnet gennemføre de seneste års besparelser og er kommet i alvorlig økonomisk ubalance.

Right side

af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar
af Jakob Ramlau | 15/05
1 Kommentar