Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 2. APRIL 2018

STATUSARTIKLER

Udredning af krampeanfald i neonatalperioden »
Kristian Vestergaard Jensen, Bo Mølholm Hansen, Allan Meldgaard Lund et al 

Endoskopisk ultralyd ved coloncancer »
Marie Louise Malmstrøm, Trine Perner, Peter Vilmann et al 

Præimplantationsgenetisk diagnostik »
Hans Jakob Ingerslev, Birte Degn, Christina Hnida et al

KASUISTIKKER

Lipschütz’ ulcus som differentialdiagnose ved genitalt ulcus »
Stine Kretzschmar Nielsen & Malou Eva Maria Pinto Barbosa

Renal venetrombose som komplikation efter nefrotisk syndrom »
Nata Kermanian & Kaj Aage Hansen

Neurogen autonom dysfunktion ved primær amyloidose »
Astrid Juhl Terkelsen, John Hansen, Anja Klostergaard et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. MARTS 2018

STATUSARTIKLER

Psykiatriske symptomer hos patienter med Huntingtons sygdom »
Rasmus Nejst Jensen, Tom Bolwig & Sven Asger Sørensen

Små mængder mælk i kaffe eller te kan tillades før kirurgi »
Kenia S. Miranda & Billy B. Kristensen

Den aldrende blod-hjerne-barriere »
Nina Haaning, Else Marie Damsgaard & Torben Moos

Epilepsikirurgi »
Lars H. Pinborg, Bo Jespersen, Sándor Beniczky et al

Tidlig opsporing af psykose »
Julie Nordgaard, Ulrik Helt Haahr & Erik Simonsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. MARTS 2018

STATUSARTIKLER

Udredning og behandling af analcancer »
Anna-Camilla Ellemann & Eva Serup-Hansen

Ensidig hørenedsættelse hos børn »
Randi Wetke

Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter har positiv effekt på somatiske sygdomme »
Anita Jensen & Lars Ole Bonde

Mæslinger er elimineret i Danmark »
Julie Aaberg Lauridsen, Tyra Grove Krause & Peter Henrik Andersen

Metformin er en mulig glukagonlignende peptid-1-stimulator »
Emilie Bahne, Andreas Brønden, Tina Vilsbøll et al

Verbal og oral dyspraksi hos børn og unge »
Trine Printz, Camilla Slot Mehlum & Gohar Nikoghosyan-Bossen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. MARTS 2018

STATUSARTIKLER
Hjerteklapsygdom vurderet med magnetisk resonans-skanning »
Kasper Kyhl & Per Lav Madsen

Nye psykoaktive stoffer kræver et paradigmeskifte i misbrugstestning i Danmark »
Torben Breindahl, Peter Hindersson, Peter Derek Christian Leutscher et al

Diagnostik af udviklingsmæssig dyspraksi »
Gohar Nikoghosyan-Bossen & Anne Lisbeth Hoffmann

KASUISTIKKER
Trikobezoar som årsag til ileus med flere tyndtarmsperforationer hos en 15-årig pige »
Sophie Ovesen, Michala Herskind Sejr & Peter Andersen

Første danske patient med et genkendeligt genetisk KBG-syndrom »
Allan Bayat, Lisbeth Birk Møller & Tina Duelund Hjortshøj

Hæmoragisk proktokolitis som primær manifestation af lymphogranuloma venereum hos en hiv-smittet mand »
Andreas Brandt Gormsen, Jon Erik Fraes Diernæs, Jørgen Skov Jensen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. MARTS 2018 

STATUSARTIKLER

Ketogen diæts virkningsmekanismer er talrige »
Thomas Møhl & Maria J. Miranda

Nyt navn og nye behandlinger for primær biliær kolangitis »
Lars Bossen, Henriette Ytting, Peter Jepsen et al 

Diagnostik og behandling af migræne hos børn og unge »
Kristoffer Vogler, Caroline Gren, Nanette Mol Debes et al 

KASUISTIKKER

Kontakt med gopler udløste forstyrrelse i ellers velreguleret hypertension »
Carina Kirstine Klarskov & Connie Bondo Dydensborg

Svær hæmolytisk anæmi og hepatitis som komplikation i forbindelse med infektion med Epstein-Barr-virus »
Kristoffer Vogler & Lisbeth Samsø Schmidt

Erhvervet klitorial phimosis som årsag til smegmøs pseudocyste »
Mette Louise Andersen, Christina Anne Vinter & Annemette Wildfang Lykkebo

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER

Diagnostik og behandling af primære antistofmangelsyndromer
Carsten Schade Larsen & Terese L. Katzenstein

Primære antistofmangelsyndromer
Carsten Schade Larsen & Terese L. Katzenstein

Cannabinoider til behandling af neuropatiske smerter
Lasse Østergaard Andersen, Thomas Peter Enggaard & Jette Højsted

KASUISTIKKER

Anlæggelse af fistelstomi ved sen anastomoselækage
Frederikke Schønfeldt Troelsen & Anders Tøttrup

Oral og verbal dyspraksi hos en i øvrigt rask pige
Gohar Nikoghosyan-Bossen

Pneumothorax hos teenager efter akupunktur
Anna Sofia Larsson & Inger Merete Jørgensen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER

Penis arcuatus
Wahida Chakari, Jørgen Hesselfeldt & Charlotte Uth Caspara

Billeddiagnostisk udredning ved mistanke om akut lungeemboli
Jonas Munch Nielsen & Jann Mortensen

Komplekse interventioner i medicinsk forskning
Eik Dybboe Bjerre & Anders Blædel Gottlieb Hansen

KASUISTIKKER

Osteosyntese af multiple costafrakturer kan afkorte indlæggelsestiden
Rikke Hagelberg & Kirsten Neckelmann

Hypokonderparanoia
Tania Podlaska Mariager, Rikke Hilker & Raben Rosenberg

Talusfraktur hos en ung kvinde med fejlstillet fod
Mathilde Baumann, Claus Munk Jensen & Niels Andrese

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER
Hovedpine hos børn og unge »
Caroline Gren, Kristoffer Vogler, Maria Miranda & Nanette Mol Debes

Koordinering af rehabilitering og palliation »
Helle Timm, Jette Vibe-Petersen & Jette Thuesen

Håndtering af hjertekomplikationer sekundært til medicinsk kræftbehandling »
Ann Banke, Anne Polk, Dorte Nielsen et al

KASUISTIKKER
Traumatisk, penetrerende hjerneskade hos seks måneder gammel dreng ikke fundet ved CT af cerebrum »
Louise Kollander Jakobsen, Jacob Madsen, Maria Teresa F. Simonsen et al

Mycobacterium abscessus-infektion i bryst efter fedttransplantation i Indien »
Ellen Jensen, Sine Holst-Albrechtsen, Kirsten Østergaard Christensen et al

Hyperkalcæmi forårsaget af mælk-alkali-syndromet »
Tamina Rokai Etemadi & Helle Skovmand Bosselmann

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER
Gennemgang af en ny type hereditært angioødem med normal komplement C1-inhibitor »
Maria Bach Okholm-Hansen, Anna Hillert Winther, Christina Fagerberg et al

Osteosyntese af costafrakturer, ustabil thoraxvæg, pseudoartroser og erhvervede defekter i thoraxvæg »
Kirsten Neckelmann & Rikke Hagelberg

Nye antidiabetiske lægemidler og kardiovaskulære komplikationer »
Manan Pareek, Martin Bødtker Mortensen, Bo Løfgren et al

Diagnostik og behandling af maturity onset diabetes of the young type 3 »
Kathrine Rose, Alexander Sidelmann Christensen, Heidi Storgaard et al

KASUISTIKKER
Femurfrakturer hos spædbørn bør overvejes trods intet erkendt traume »
Ahmed Abdul-Hussein Abood, Jens Svendsson & Søren Harving

Kronisk postdural punktur-hovedpine efter meningitis »
Andreas Ravn, Louise Feldborg Lyckhage & Rigmor Højland Jensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 29. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Nye behandlinger til patienter med hjertestop »
Søren Steemann Rudolph, Dan Lou Isbye, Peter Pfeiffer et al

Controlled attenuation parameter er en ny metode til screening for ikkealkoholisk fedtleversygdom »
Jacob Søholm, Maja Sofie Thiele & Peer Brehm Christensen

Kroniske pulmonale aspergilloser »
Jesper Rømhild Davidsen, Flemming S. Rosenvinge, Kristian Assing et al

KASUISTIKKER
Intrauterin nekrotiserende enterokolitis hos præmature nyfødte »
Peter Bill Juul Ladegaard, Lars Rasmussen & Gitte Zachariassen

Birt-Hogg-Dubés syndrom er en sjælden, men vigtig årsag til pneumothorax »
Laurits Frøssing, Lars Pedersen & Saher Shaker

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 22. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Behandling af primær og recidiverende ovariecancer »
Mikkel Rosendahl, Berit Jul Mosgaard & Karina Dahl Steffensen

Atopisk eksem »
Trine Danvad Gerner, Lone Skov & Jacob Pontoppidan Thyssen

Gynækomasti »
Jakob Felbo Paulsen, Jais Oliver Berg, Niels Kroman et al

KASUISTIKKER

Kosmetisk irisimplantation kan forårsage irreversible øjenskader »
Sasikala Thineshkumar, Daniel Nyborg, Peter Ruhlmann et al

Heterotopisk ossifikation i abdominal midtlinjecikatrice »
Camilla Ibsen Hauge & Jacob Kvist Poulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 15. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER

Diagnostik af vaginalt udflåd »
Sidsel Böcher, Rikke Bek Helmig, Magnus Arpi et al

Akut promyelocytleukæmi »
Michael Tøstesen, Lene S.G. Østgård, Eigil Kjeldsen et al

Cyclizin er håndkøbsmedicin og har alvorlige bivirkninger ved overdosering »
Kasper Petersen & Peter Hjorth

KASUISTIKKER

Duplikationscyste som årsag til ileus hos en 16-årig pige »
Anastasia S. Buch & Rie Adser Virkus

Succesfuld behandling af akut promyelocytleukæmi uden brug af kemoterapi og blodtransfusion »
Michael Tøstesen, Lene S.G. Østgård, Eigil Kjeldsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 8. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Psoriasiskomorbiditet er mere end psoriasisartritis »
Amanda Kvist-Hansen, Hannah Kaiser, Lone Skov et al

Maskeret hypertension i graviditeten »

Margit Bistrup Fischer, Ebbe Thinggaard, Anita Sylvest Andersen et al

KASUISTIKKER
Melioidose er en sjælden årsag til hæmaturi hos hjemvendte rejsende »
Ariella Denize Nielsen & Peter Ellekvist

Meningitis og septisk sinustrombose som komplikation i forbindelse med otitis media »
Thomas Frank Flyger, Jens Højberg Wanscher, Nina Nguyen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET 2. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Tværsektorielt samarbejde ved behandling af patienter med type 2-diabetes »
Lene Munch, Michael E. Røder, Ida H. Rasmussen et al

Almen praksis kan fremme lige adgang til sundhed for patienter med etnisk minoritetsbaggrund »
Maria Bach Nikolajsen & Per Kallestrup

Rehabiliteringens historie og lægens fremtidige rolle »
Fin Biering-Sørensen, Jørgen Feldbæk Nielsen & Claus Vinther Nielsen

KASUISTIKKER
Hjernestammeinfarkt fortolket som neuritis vestibularis »
Karén Stepanidis & Mads Klokker

Multicentrisk retikulohistiocytose er en sjælden form for paraneoplasi »
Anna Maria Andersson, Tanja Todberg, Kristian Kofoed et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 18. DECEMBER 20171

KASUISTIKKER

Fækulom hos ældre patienter er en potentielt alvorlig tilstand »
Søren Kabell Nissen, Morten Roos Stenberg & Jesper Ryg

Ikterus og obstruktivt leverstasemønster efter behandling med metoprolol »
Thommy Hansen & Lotte Fynne

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 11. DECEMBER 20171

KASUISTIKKER

Abdominalt cocoon-syndrom hos en otteårig pige gav tyndtarmsileus og tyndtarmsnekrose »
Johan Tolstrup & Morten Laksáfoss Lauritsen

Luksation af det talokrurale led uden samtidig fraktur »
Johanne N. Bangshøj & Per Pallesen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  
PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  27. NOVEMBER 2017

KASUISTIKKER

Primær septisk artritis er en sjælden manifestation af invasiv meningokoksygdom »
Anne Katrine Bisgaard, Steen Kåre Fagerberg & Ulla Hjort

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 6. NOVEMBER 2017

STATUSARTIKLER
Patienter med skulderartrose risikerer forlænget behandlingsforløb »
Signe Nanna Rosner Rasmussen & Helge Vous Bonde

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  31. JULI 2017

KASUISTIKKER
Hemifacial atrofi behandlet med lipofilling »
Kasper von Rosen, Rikke Bredgaard & Christina S. Gramkow

 

 

50 547

Right side

af Erika Frischknecht Christensen | 23/04
3 kommentarer
af Søren Gunnar Friborg | 23/04
1 Kommentar
af Lars Borly | 22/04
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 22/04
1 Kommentar
af Per Kristian Kruhøffer | 21/04
1 Kommentar
af Kristian Rørbæk Madsen | 21/04
6 kommentarer
af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer