Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 29. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Aneurismal subaraknoidalblødning
Markus Harboe Olsen, Alexander Lilja-Cyron, Søren Bache et al

Forebyggelse og behandling af cytomegalovirusinfektion hos gravide og nyfødte
Annie Maria Kastrup, Jens Peter Bonde & Luise Mølenberg Begtrup

Suspekte lymfeknuder på bækkenvæggen ved lokal-avanceret rectumcancer
Jens Ravn Eriksen & Steffen Brisling

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Psykologiske, neurologiske og cellulære virkningsmekanismer ved mindfulnesstræning
Rasmus Jentoft Boutrup, Malene Munk Jørgensen, Niels Gregersen et al

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
Lars Kjøbsted Markvardsen, Thomas Harbo, Jakob Vormstrup Holbech et al

Perfusions-MR-skanning i behandlingen af Calvé-Legg-Perthes’ sygdom
Ole Rahbek, Niels Egund & Anne Grethe Jurik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Sportsbrok er ikke et brok
Sara Gamborg, Stina Öberg, Per Hölmich et al

Lyskebrok hos børn
Christoffer Skov Olesen, Kristoffer Andresen, Stina Öberg et al

Idiopatisk pubertas praecox hos piger
Dorte Lydum Senning, Mariane Rix, Graziella Andersen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 8. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Statiner er sikre ved leversygdomog har muligvis en gunstig effekt
Mie Balle Hugger, Mads Israelsen, Camilla Dalby Hansen et al 

Rodledsartrose ved tommelen
Torben Bæk Hansen, Lone Kirkeby & Maiken Stilling

KASUISTIK
Alice in Wonderland-syndrom kan forveksles med angst
Pernille Darling Rasmussen, Janne Walløe Vilmar & Jens Erik Klint Nielsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. juli 2019

STATUSARTIKEL
Kvalme og opkastning induceret af medicinsk kræftbehandling
Peter Clausager Petersen, Christina Ruhlmann & Jørn Herrstedt

KASUISTIKKER
Folinsyremangel som differentialdiagnose til svær præeklampsi
Yagmur Sisman, Rasmus Heje Thomsen, Vibeke Vestermark et al

Tick-borne encefalitis-associeret meningoradikuloneuritis erhvervet ved Esbjerg
Nicolaj Grønbæk Laugesen & Christian Stenør

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 24. juni 2019

STATUSARTIKLER
Neuromodulation ved rehabilitering af rygmarvsskade
Søren Bruno Elmgreen, Søren Krogh, Uffe Schou Løve, Axel Forman

Samtidig infusion af Ringer-laktat og Ringer-acetat med andre lægemidler
Anna-Sophie Nørregaard Vinkel, Hilde Omestad & Christoffer Grant Sølling

KASUSTIK
Iatrogent klinisk hjertestop ved nitroglycerin
Paul Peterslund, Claes Falkenberg Elvander & Joachim Hoffmann-Peterslund

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 17. juni 2019

STATUSARTIKLER
Radikal prostatektomi øger forekomsten af lyskebrok
Rasmus Alder Nielsen, Dennis Zetner & Jacob Rosenberg

Behandling af knæartrose hos yngre voksne
Kristoffer W. Barfod, Søren T. Skou & Anders Troelsen

Biomarkører til diagnosticering af sportsrelateret hjernerystelse hos fodboldspillere
Anne-Sophie Juul Jensen & Martin Lauritzen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. juni 2019

STATUSARTIKLER
Seponering af uhensigtsmæssig medicin i almen praksis
Kirsten Høj, Anna Mygind, Signe Livbjerg et al

Immunterapi til patienter med malignt melanom og hjernemetastaser
Line Thing Simonsen, Anne Mette Sjørslev Schmidt, Trine Heide Øllegaard et al

Myalgisk encefalomyelitis eller kronisk træthedssyndrom
Louise Brinth, Henrik Nielsen, Kim Varming et al

KASUSTIKKER
Fatal kakeksi ved mitokondriel neurogastrointestinal encefalomyopati
Christina Engel Hoei-Hansen, David Scheie, Eva Loebner Lund et al

Bilateral atypisk femurfraktur efter langvarig antiresorptiv behandling
Anette Maria Bratt Solis, Mette Friberg Hitz & Jens-Erik Beck Jensen

Svært disloceret distal femurepifysiolyse hos en 13-årig pige
Mike Mikkelsen Lorenzen, Lasse Birkelund & Jens Ole Laursen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 3. juni 2019 

STATUSARTIKLER
Alkoholisk ketoacidose ABCDE
Ljubica Vukelic Andersen & Jens Meldgaard Bruun

Nye kriterier for risikostratificering af knuder iglandula thyroidea baseret på ultralydskanning
Finn Noe Bennedbæk & Steen Joop Bonnema 

Udredning, opfølgning og behandling af cyster ipancreas
Birgitte Mørch Søndergaard, Bojan Kovacevic, John Gásdal Karstensen et al 

Behandling af obsessiv kompulsiv lidelse hosbørn og unge
David R.M.A. Højgaard, Judith B. Nissen, Katja A. Hybel et al 

Kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen
Michael Moesmann Madsen, Jan Nørholm Mainz & Jens Winther Jensen 

KASUISTIK
Ventrikeliskæmi og -perforation ved bariatriskintragastrisk ballon
Loan Ngo-Stuyt, Jakob Burcharth & Flemming Hjørne 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. maj 2019 

STATUSARTIKLER
Spytkirtelsygdomme hos børn
Christian Toft-Nielsen, Michael Frantz Howitz, Jonathan Glenthøj et al

Morbus Dercum
Deborah-Leigh Day, Elisabeth Lauritzen, Anne Lene Wagenblast et al

KASUISTIKKER
Pagets sygdom uden for mammae kan nemt overses
Carla Kruse, Deborah Day & Christian Lang

Dykkersyge på lav havdybde
Kristoffer K. Brockhattingen

Børn med åbenlyse knoglebrud kan fejle mere end én ting
Jan Duedal Rölfing, Nicolai Kjældgaard Kristensen & Mathias Bünger

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. maj 2019

STATUSARTIKLER
Introduktion til at skrive et videnskabeligt abstract
Alexander Emil Kaspersen, John Michael Hasenkam, Jens Georg Leipziger et al

Administrative procedurer ved godkendelse af nye lægemidler
Mark A. Ainsworth & Sinan B. Sarac

Krav til dokumentation ved godkendelse af nye lægemidler
Mark A. Ainsworth & Sinan B. Sarac

KASUISTIKKER
SGLT2-inhibitorassocieret euglykæmisk diabetisk ketoacidose
Frederikke Fisker, Niels Møller & Esben Stistrup Lauritzen

Hornhindetransplantation grundet overset gonorroisk konjunktivitis
Jacob Tolstrup, Maria Voss Kyhn & Jan Gerstoft

Akut nyresvigt hos en rask 19-årig kvinde efter indtag af syv gram paracetamol
Pernille Esman Andersen & Mads Svart

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. maj 2019

STATUSARTIKLER
Tvivlsomme tidsskrifter
Tove Faber Frandsen & Mette Brandt Eriksen

Dystoni
Annemette Løkkegaard & Erik Hvid Danielsen

Neurokirurgisk behandling af dystoni
Aske Høck, Bo Jespersen, Alfred Peter Born et al

Rekonstruktion ved brug af filetlapper
Elisabeth Lauritzen, Rami Mossad Ibrahim, Lisa Toft Jensen et al

Præimplantationsgenetisk testning for aneuploidi
Viktoria Holmqvist, Laura Kirstine Soenderberg Roos, Kristin Ros Kjartansdottir et al

KASUISTIK
Akutte nerve- og leverskader som følge af lattergasmisbrug
Agnes Gullestrup, Rasmus Bo Jansen, Søren Bøgevig et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. maj 2019 

STATUSARTIKLER
Antikoagulerende behandling ved kardiovertering af atrieflimren
Anita Andersen, Axel Brandes, Morten Würtz et al

Ekshaleret nitrogenoxid som markør for astmatisk luftvejsinflammation
Peter Lange, Charlotte Suppli Ulrik & Ole Hilberg

Ganglion sphenopalatinum-blokade mod postdural hovedpine
Mads Seit Jespersen, Pia Therese Jæger, Karen Lehrmann Ægidius et al

Mobning af yngre kirurger under uddannelse
Mohamed Ebrahim & Bamo Samal Muhyaldeen

KASUISTIKKER
Elektrokonvulsiv terapi kan anvendes til patienter med cochleaimplantat
Jesper Krogh Lauridsen

Sneddons syndrom hos ung kvinde med antifosfolipidsyndrom, iskæmisk apopleksi og epilepsi
Christian Stenør & Morten Togo Sørensen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 29. april 2019 

STATUSARTIKLER
Udredning af dysfagi i Danmark
Simon Graff, Nikolaj Worm Ørntoft, Nichlas Udholm et al

Forebyggelse og behandling af stivkrampe
Vera Elisabeth Crone, Dennis Back Holmgaard, Bülent Uslu et al 

Glomuvenøse malformationer
Anna Trier Heiberg Brix, Pernille Mathiesen Tørring, Shailajah Kamaleswaran et al

Mindfulness i behandlingen af seksuelle funktionsforstyrrelser
Julie Fregerslev Krieger, Ellids Kristensen, Mikkel Marquardsen et al

KASUISTIKKER

Luftbåren allergisk kontakteksem
Morten Schjørring Opstrup

Voriconazolinduceret periostitis
Ditte Marie Jakobsen, Bjarte Aspenes Justad, Jannik Helweg-Larsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. april 2019 

STATUSARTIKLER
Næsefrakturer hos børn
Madeline Malihini Jul, Sannia Sjöstedt, Christian Grønhøj et al

Vertebroplastik til maligne og nonmaligne læsioner i det aksiale skelet
Emma Stephanie Ramstad, Rikke Rousing & Mikkel Østerheden Andersen

Respiratorisk dyskinesi
Mette Medom Vorre & Peter Lange

KASUISTIKKER
Metoclopramidinduceret respiratorisk dyskinesi
Mette Medom Vorre & Peter Lange

Tromboemboli efter in vitrofertilisationsbehandling
Katja Wium Geiker, Lisbeth Prætorius & Mubeena Aziz

Dødelig udgang efter indtag af æselagurk
Sanjeewa H.M. Patabendige, Jesper Brink Svendsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. april 2019 

STATUSARTIKLER
Traumatiske pancreaslæsioner
Amalie Felicia Torrild Schmiegelow, Jan Henrik Storkholm & Stefan Kobbelgaard Burgdorf

Mislykket epiduralblokade under fødslen
Yagmur Sisman, Kim Ekelund & Jeanett Strandbygaard

Enkle tiltag kan reducere risikoen for postendoskopisk retrograd kolangiopankreatografi-pankreatitis
Bonna Leerhøy, Jakob von Halling Regeur, B. Joseph Elmunzer et al

Behandling af stramt tungebånd
Badar Mahmood, Waldemar Trolle, Marie Louise Hounsgaard & Malene Kirchmann

Diagnostik af von Willebrands sygdom
Fie Juhl Vojdeman, Malou Philips, Eva Funding et al

KASUISTIK
Bilateral caput femoris-epifysiolyse efter epileptisk anfald
Müjgan Yilmaz, Jonas Hedegaard Andersen, Hans Henrik Strange-Vognsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 8. april 2019 

STATUSARTIKLER
De første 25 år med lungetransplantation i Danmark
Thomas Kromann Lund, Christian Holdflod Møller, Jesper Rømhild Davidsen et al

Behandling af smertefuld skoliose
Christian Wong

KASUISTIKKER
Susacs syndrom er en vigtig differentialdiagnose ved monosymptomatisk encefalopati hos yngre voksne
Caroline Ellinore Weinsjö, Gitte Buhl-Jensen, Marianne Wegener

Kognitiv dysfunktion, synstab og hørenedsættelse kan være Susacs syndrom
Lisa Eilenberg Søgaard, Zsolt Illes, Nina Nguyen et al

Familiær hypomagnesiæmi med sekundær hypokalcæmi som årsag til krampeanfald hos børn
Kristina Thorsteinsson, Jesper Thaarup & Søren Hagstrøm

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. april 2019 

STATUSARTIKLER
Graviditetsrelaterede neurologiske symptomer uden forud erkendt neurologisk sygdom
Anette Torvin Møller & Lise Lotte Torvin Andersen

KASUISTIKKER
Nekrobiotisk xantogranulom mistolket som planocellulært karcinom
Wahida Chakari, Filip Rangathew, Navid Mohamadpour Toyserkani et al

Autoimmun autonom ganglionopati hos en patient med nydiagnosticeret type 1-diabetes
Camilla Kim Hartung Elmose, Mads Barløse, Ingelise Christiansen et al

Svære intraabdominale læsioner som følge af hjerte-lunge-redning med LUCAS-brystkompressionssystem
August A. Olsen, Luit Penninga & Michael P. Achiam

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. marts 2019 

STATUSARTIKLER
Essex-Lopresti-læsion er hyppigt overset
Rasmus Ahlfors & Martina Eriksen

Komorbiditet ved parodontitis
Niels-Christian R. Holm, Palle Holmstrup & Peter Riis Hansen

Repetitiv transkraniel magnetisk stimulation til depressionsbehandling
Poul Erik Buchholtz 

Placebokontrollerede studier og invasiv kardiologi
Redi Pecini, Kristian Øvrehus, Mikael Kjær Poulsen et al

Forreste knæsmerter hos børn og unge
Michael Skovdal Rathleff, Christian Lund Straszek, Lars Blønd et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. marts 2019 

STATUSARTIKLER
Komplikationer efter brug af hyaluronsyreholdige fillers
Jalal Alimoradi & Kim Novaa

Glukagonlignende peptid 1-receptoragonister til behandling af type 2-diabetes
Andreas Andersen, Alexander Sidelmann Christensen, Filip Krag Knop et al

KASUISTIKKER
Stressfraktur i bilateral rami hos en kvinde med anorexia nervosa
Khuram Bashir, Magnus Sjögren & Jakob Klit

Akut fedtlever i graviditeten
Cecilie Lærke Glindtvad Tarpø, Finn Lauszus & Rubab Hasan Agha Krogh

For sen behandling af neurosyfilis kan få alvorlige konsekvenser
Jacob Tolstrup, Christina Alette Banzhaf & Terese Lea Katzenstein

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. marts 2019 

STATUSARTIKLER
Klassifikation og behandling af kronisk kløe
Hjalte H. Andersen & Jesper Elberling

Intravenøs væskebehandling til børn
Aurora Undlien, Maren Rytter, Christian Overgaard-Steensen et al

Præoperativ organspecifik risikostratificering
Aysun Avci, Jakob Burcharth, Thomas Bech Lunen et al

KASUISTIKKER
Akut abdomen som følge af blyforgiftning
Dagmar Christiansen, Anne Lindegaard Christiansen & Niels Erik Ebbehøj

Filetlap anvendt til rekonstruktion efter hemipelvektomi og amputation afunderekstremitet
Elisabeth Lauritzen, Rami Mossad Ibrahim, Lisa Toft Jensen

Negativ antimyelin oligodendrocyt glykoproteinantistof hos en drengmed akut demyeliniserende tilstand i centralnervesystemet
Magnus Spangsberg Boesen & Maria J. Miranda

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. marts 2019 

STATUSARTIKLER
Cancerimmunterapi til behandling af hæmatologisk cancer
Morten Orebo Holmström, Uffe Klausen, Nicolai Grønne Jørgensen et al

Personlig medicin nødvendiggør paradigmeskifte i evidensbegrebet
Ingolf Nielsen, Bjarne Sigurd & Bjarne Ørskov

Præ- og intraoperative metoder til øgning af bughulens rummelighed forud for ventralherniotomi
Nellie Bering Zinther & Hans Friis-Andersen

Benign paroksysmal positionel vertigo er en overset komplikation ved hovedtraume
Trine Velte Honoré, Niels West & Mads Klokker

KASUISTIKKER
Underlivsbetændelse er en sjælden årsag til akut abdomen hos et barn
Rasmus Skov Kolind, Nini Katja Møller & Kirsten Holm

Benign paroksysmal positionel vertigo som komplikation ved hovedtraume
Trine Velte Honoré, Niels West & Mads Klokker

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. februar 2019 

STATUSARTIKLER
Dysfagi
Bahareh B. Philipsen, Hanna R. Mortensen & Dorte Melgaard

MR-skanning til diagnostik af nonalkoholisk fedtleversygdom
Ditte Marie Kirkegaard-Klitbo, Karen Vagner Danielsen, Lars G. Hanson et al

Lumbal spinalstenose
Rikke Krüger Jensen, Andreas Andresen, Helle Algren Brøgger et al

KASUISTIKKER
Intern herniering under a. iliaca externa efter radikal prostatektomi med ekstensivlymfadenotomi
Erik Frostberg

Valsalvainduceret subkutant emfysem, pneumomediastinum og pneumorakis hos en ung mand
Mads J. Niemann

Perianal absces efter analt samleje skal give mistanke om rektal gonokokinfektion
Charlotte Kanstrup, Helene Perregaard & Claus Anders Bertelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. februar 2019 

STATUSARTIKLER
Biomarkører for kardiovaskulær sygdom ved type 2-diabetes
Sara Kull Krogh, Andreas Andersen, Filip Krag Knop et al

Monitorering af smerteintensitet under generel anæstesi
Maria Bjørn & Claus Andersen

Kirurgisk lungevolumenreduktion til behandling af svært emfysem
Erika Nodin, Henrik Jessen Hansen, Jesper Ravn et al

Indikationer og anvendelse af ekstrakorporal shockbølgeterapi
Sune Møller Skov-Jeppesen, Ronja Niemann Lundrup, Peter Bill Juul Ladegaard et al

Passiv rygning er en risikofaktor for udvikling af nedsat lungefunktion og KOL
Samuel Robertson, Charlotta H. Pisinger, Anders Løkke et al

Behandling af mekanisk betingede nerveskader
Madeline T. Kudibal, Tim Kongsmark Weltz, Morten Bo Larsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. februar 2019 

STATUSARTIKLER 

Recidivrisiko og varighed af antikoagulerende behandling efter dyb venøs trombose og lungeemboli
Willemijn Comuth, Anna-Marie Bloch Münster, Thomas Kümler et al

KASUISTIKKER
Komplet takyfylaksi for vasopressor hos en patient med subaraknoidalblødning
Josefine Thomsen & Ulrik Sprogøe

Spondylodiskitis forårsaget af Brucella melitensis efter indtag af upasteuriseretkamelmælk
Maya Svenningsen, Lars Skov Dalgaard & Steffen Leth

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. februar 2019 

STATUSARTIKLER
Integreret diagnostik af hjernetumorer baseret på histologiske og molekylære karakteristika
Jeanette K. Petersen, David Scheie, Henning B. Boldt et al

Transarteriel embolisering som behandling af blødende gastroduodenale ulcera
Ida Roost Rasmussen, Ismail Gögenur & Mai-Britt Tolstrup

Behandling af svær astma med biologiske lægemidler hos børn og unge
Katrine Bredsdorff Spangenberg, Uffe Bødtger, Kirsten Skamstrup Hansen

Forebyggelse af reaktivering af hepatitis B og hepatitis C ved immunsupprimerende behandling
Malene Risum & Toke Seierøe Barfod

Androgenproducerende processer i ovarierne
Sine Jacobsen & Finn Friis Lauszus

KASUISTIK
Glomuvenøse malformationer kan være meget smertefulde og medføre diagnostiske vanskeligheder
Anna Trier Heiberg Brix, Pernille Mathiesen Tørring, Shailajah Kamaleswaran et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. januar 2019 

STATUSARTIKLER
Presbyopibehandling
Ahmed Mohamud, Jesper Erichsen, Line Kessel et al

Kirurgisk udhentning af sædceller hos mænd med nonobstruktiv azoospermi
Christian F.S. Jensen, Mikkel Fode, Jens Fedder et al

Behandling af glioblastom og andre kræftformer med tumor treating fields
Anders Rosendal Korshøj, Slavka Lukacova, Nikola Mikic et al

KASUISTIKKER
Bilateral vestibulopati efter intravenøs gentamicinbehandling
Jonas Hertz & Bjarki Ditlev Djurhuus

Splint under fingernegl i 20 år gav subungvalt kutant planocellulært karcinom
Matilda I.E. Svenning & Christian Lyngsaa Lang

Intraprotetisk luksation i rodledsprotese
Anne Lysgaard Schulz, Lone Kirkeby & Torben Bæk Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 21. januar 2019 

STATUSARTIKLER
AB0-blodtyper og risiko for tromboemboliske komplikationer ved kirurgi
Farima Dalaei, Mads Nybo, Michael Brix et al.

Anti-interleukin 17 er en ny behandlingsmulighed for patienter med psoriasisgigt
Frederik Heiberg Brix, Camilla Møller & Bent Deleuran

KASUISTIKKER
Metastasering af modermærkekræft efter latenstid på over 30 år
Sofia Hedvig Christina Botvid, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Annette Hougaard Chakera et al.

Barn med fraktur af os capitatum og os triquetrum
Karen Larsen Romme, Rikke Thorninger & Jens Tvedegaard-Christensen

Klassisk og ekstrahepatisk præsentation af akut hepatitis E
Kasper Gaardsted Mortensen, Maya Svenningsen & Steffen Leth

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 14. januar 2019 

STATUSARTIKLER
Udtagning af vener til koronar bypass-kirurgi
Ali Imad El-Akkawi, Christian Joost Holdflod Møller, Peter Skov Olsen et al

Udredning og behandling af dysfungerende eustakisk rør hos voksne
Niels Højvang Holm, Martin Nue Møller, Per Leganger Larsen et al

Lægelig godkendelse af personer med diabetes til rekreativ dykning
Gladis Helledie, Julie Vinkel, Erik Christiansen et al

KASUISTIK
Split skin-hudtransplantation som indgangsport for Staphylococcus aureus toksiskshock-syndrom
Niklas Schurmann Hansen, Lars Toft Nielsen & Steffen Leth

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. januar 2019 

STATUSARTIKLER
Mikrobiomet ved kronisk leversygdom
Erik Christensen

Screening for intrakranielle aneurismer
Ronni Mikkelsen, John Hauerberg, Sune Munthe et al

KASUISTIKKER
Fibrøs dysplasi hos en 12-årig dreng med svær husstøvmideallergi
Signe Faurschou, Kirsten Skamstrup Hansen & Bo Chawes

Spontan regression af nerveskade forårsaget af kirurgi
Tim Kongsmark Weltz, Annette Hougaard Chakera, Lisbet Rosenkrantz Hölmich et al

Spinal muskelatrofi behandlet med nusinersen
Magnus Spangsberg Boesen, Simon Albrechtsen & Alfred Peter Born

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 17. DECEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Metformin og kirurgi i generel anæstesi
Elisabeth Lauritzen, David Hebbelstrup Jensen, Christian Bonde et al

Lidelser i sternoklavikulærleddet
Martin Wyman Rathcke & Michael Rindom Krogsgaard

Genetisk HFE-hæmokromatose
Nils T. Milman, Frank V. Schiødt, Anders E. Junker et al

Betydning af hyper- og hypoglykæmi for kognition og udvikling af demens hos patienter med type 2-diabetes
Helena Zander Wodschow, Nicole Jacqueline Jensen, Malin Sofia Desirée Nilsson et al

KASUISTIK
Os epilunatum er en sjælden årsag til nedsat bevægelighed og smerter i håndled uden forudgående traume
Charlotte Hartig-Andreasen & Bo Munk

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 10. DECEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Melanonykia
Gustav Askaner, Rikke Bredgaard, Alessandro Venzo & Martin Glud

Primær behandling af springfinger med blindt anlagt blokade
Trine Brønden Kongensgaard, Lena Schroll & Rehne Lessmann Hansen

Diagnostik af kongenit cytomegalovirusinfektion i Danmark
Hanne Thang Vestergaard, Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen & Inge Panum

Virkninger af glukagonlignende peptider på galdeblæremotiliteten
Ida Marie Gether, Christina Nexøe-Larsen, David Peick Sonne & Filip Krag Knop

KASUISTIK
Intramedullær tumor som differentialdiagnose til bilateral kraftnedsættelse
Dea Haagensen Kofod, Claus Wegge & Gitte Buhl-Jensen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 3. DECEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Traumatiske rectumlæsioner
Emma Possfelt-Møller, Nadia A. Henriksen & Lars Bo Svendsen

Ventrikelaspiration er meget sjældent indiceret ved forgiftninger
Søren Bøgevig, Mikkel Bring Christensen, Jonathan Aavang Petersen et al

Antistoffer hos patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
Abdullahi Ahmed Mohamed, Thomas Krøigård, Thomas Agerbo Gaist et al

Akromegali
Mai Christiansen Arlien-Søborg, Anne Mohr Drewes, Mogens Pfeiffer-Jensen et al

Mikrobølgebehandling af aksillær hyperhidrose
Abdiweli Awil Mohamoud, Anette Bygum & Julie Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Behandlingsalgoritme for nonmelanom hudcancer
Caspar Weel Krammer, Javed Akram, Tine Vestergaard et al

Ileus, hernier og påvirket fertilitet forekommer sjældent efter appendektomi
Tilde Rasmussen, Siv Fonnes & Jacob Rosenberg

Hjemmeopsamlede prøver til undersøgelse forhumant papillomvirus i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft
Mette Tranberg & Berit Andersen

Kvinder med lyskenære hernier bør henvises til kirurgisk behandling
Line Schmidt & Jacob Rosenberg 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Transoral robotkirurgi til behandling af hoved-hals-kræft
Hani Ibrahim Channir, Asher Lou Isenberg, Niclas Rubek et al

Kronisk rinosinuitis
Marlene Richter Jensen, Elisabeth Arndal & Christian von Buchwald

Præmenstruel dysfori overses ofte
Kristian Høj Reveles Jensen & Karen Sinclair

KASUISTIKKER
Det kardiovokale syndrom
Anna Meta Dyrvig Kristensen, Mikkel Kaltoft & Mikkel Christian Alanin

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Enuresis nocturna hos børn
Marie Préel, Konstantinos Kamperis & Søren Rittig

KASUISTIKKER
Akromegali og bevægeapparatssymptomer
Anne Mohr Drewes, Mai Christiansen Arlien-Søborg, Jens Otto Lunde Jørgensen et al

Sten i uterinkaviteten
Line Markdanner Lindgren

Succesfuld behandling af KCNJ11-neonatal diabetes uden insulin
Birthe Gade-Rasmussen, Sten Madsbad, Maria Saur Svane et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. NOVEMBER 2018 

KASUISTIKKER
Kvinde med hidrosadenitis suppurativa opereret multiple gange for abscesser
Birgitte Skjærbæk Aggerholm, Mads Kirchheiner Rasmussen & Mette Meinert

Multiple vertebrale frakturer efter ophør med denosumab
Louise Tjelum & Pia Eiken

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 29. OKTOBER 2018 

KASUISTIKKER
Post partum-ovarievenetrombose
Aria Homaira Nezam, Finn Friis Lauszus & Rubab Hassan Agha Krogh

Cannabisolieinduceret diabetes mellitus
Kristine Lindhard & Mads Hornum

Fasciola hepatica-infektion erhvervet i Danmark
Christen Rune Stensvold, Jens Tilma, Jørgen Tilma et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 22. OKTOBER 2018 

KASUISTIKKER
Svær reversibel penisiskæmi ved behandling af hepatorenalt syndrom med terlipressin
Lotte Borg Lange & Kristine Borg

Parinauds syndrom forårsaget af corpus pineale-tumor hos en 14-årig dreng
Sofie Jandorf, Tarek Belal & Christos Christakopoulos

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 8. OKTOBER 2018

STATUSARTIKLER
Sentinel node-positivt melanom
Mette Haldrup, Lars B. Stolle, Lisbet Rosenkrantz Hölmich et al.  

UGENS BILLEDE
Gottrons tegn ved dermatopolymyositis
Tue Kruse Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 17. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER 

Cochlear- implantation til børn
Niels West, Per Cayé-Thomasen & Michael Bille

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Right side