Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 18. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER

Asbestose og pleurale plaques
Helle Lodberg Lauridsen, Jakob Hjort Bønløkke, Jesper Rømhild Davidsen et al

Kirurgisk behandling af lymfødem
Rikke Falsig Vestergaard, Alexander Andersen Juhl & Tine Engberg Damsgaard

Behandling af stabil kronisk obstruktiv lungesygdom
Anders Løkke, Lars Peter Nielsen, Mia Moberg et al 

KASUISTIKKER

En familie med nedarvet DICER1-mutation
Mays Altaraihi, Jens Pedersen, Maria Rossing et al 

Intersektionssyndrom hos en håndcyklist med inkomplet tetraplegi
Søren Bruno Elmgreen, Søren Krogh & Helge Kasch

Rectumcancer hos en 24-årig mand, der blev opereret for mb. Hirschsprung som barn
Jeppe Henriksen, Charlotte Green & Ken Ljungmann

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 11. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER

Akut abdominal vaskulitis ved reumatologiske sygdomme
Line Uhrenholt, Lars S. Jensen, Thomas S. Jakobsen et al

Postoperative infektioner efter kosmetisk turisme
Sine Holst-Albrechtsen, Lene Birk Sørensen & Jacob Juel

Hypnosebehandling af børn og unge med funktionelle mavesmerter
Anna Knakkergaard, Per Hove Thomsen & Charlotte Ulrikka Rask

KASUISTIKKER

Synkope grundet monstrøs struma
Helle Agger-Nielsen, Helle Døssing & Jesper Roed Sørensen

Perforeret mavesæk hos en toårig pige
Vinni Faber Rasmussen, Iben Møller Jønsson & Henriette Lassen Schaumburg

Børn bør undersøges ved mindste mistanke om indtag af fremmedlegeme
Jakob Gjesing Welinder, Laura Marie Dines & Britta Kaltoft Welinder

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 4. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER

Arteriovenøs fistel med transponeret vena femoralis er en hæmodialyseadgangsvej med potentiale
Lene Langhoff Clausen & Judith Nielsen

Tab af X-kromosomet kan være et aldersbetinget fænomen hos kvinder
Anne Marie Jelsig, Karen Brøndum-Nielsen & Asuram Zeynep Tümer

Mental-fysisk multisygdom
Anders Prior & Mogens Vestergaard

KASUISTIKKER

Galdeblærepolyp viste sig at være metastase fra malignt melanom
Helene Juul Würtz, Sönke Detlefsen & Alan Patrick Ainsworth

Fremmedlegeme i frontallappen
Alexander Arum, Amalie Berring Uldum & Morten Ziebell

Turbantumor med intrakranial vækst
Elisabeth Lauritzen, Rami Mossad Ibrahim & Grethe Schmidt

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTE.DK 28. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER

Påvirket leverbiokemi hos børn med reumatologiske sygdomme
Helene Mygind Wolsk, Marianne Hørby Jørgensen & Susan Nielsen

Intralymfatisk allergenspecifik immunterapi
Sara Haunstrup Næraa, Niels-Erik Harbo Schollert, Peter Nytofte Flader Skov et al

Watchful waiting ved ventralog ingvinalhernier
Hugin Reistrup, Dennis Bregner Zetner, Kristoffer Andresen et al

Arbejdsrelateret udredning af asbestose og eksponeringsvurdering
Øyvind Omland, Harald William Meyer, Helle Lodberg Lauridsen et al

Personlig ernæring til vægttab blandt overvægtige
Mads Fiil Hjorth & Arne Astrup

Periodiske febersyndromer
Jannik Helweg-Larsen, Ann-Brit Eg Hansen, Sussi Bagge Mortensen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 21. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER

Nekrotiserende enterokolitis
Peter Bill Juul Ladegaard, Lars Rasmussen & Gitte Zachariassen

Nye hormoner relateret til calcium- og fosfathomøostasen ved nyresygdom
Maria Lerche Mace, Klaus Ølgaard & Ewa Lewin

Overvægt og gastroøsofageal reflukssygdom
Melina Capello, Anne Lund Krarup, Peter Rask et al.

Perioperativ væsketerapi har indflydelse på koagulation, blodtab og komplikationer
Kirsten Cleemann Rasmussen, Tom Pedersen & Niels H. Secher

Cancerimmunterapi 
Julie Westerlin Kjeldsen, Marco Donia & Inge Marie Svane

Baggrund, diagnose og behandling af platypnøortodeoksæmi
Sanaz Amin & Per Lav Madsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 14. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER

Manifestationer af Epstein-Barr-virusinfektion hos børn og unge
Kristoffer Vogler & Lisbeth Samsø Schmidt

Diagnostik og behandling af neglesvamp
Jacob Tolstrup, Gregor Borut Jemec, Rasmus Krøger Hare et al

Postdural punkturhovedpine
Andreas Ravn, Louise Feldborg Lyckhage & Rigmor Jensen

Depression og inflammation
Lasse Fisker, Ole Köhler-Forsberg & Ida Hageman

Sweets syndromets præsentationsformer
Lina Zeraiq, Kim Hein Lindahl & Anette Bygum

Vulvær intraepitelial neoplasi
Signe Østergård, Christina Steen Vorbeck & Mette Meinert

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 7. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER

Kombinationsbehandling med thyroxin og trijodthyronin til patienter med hypotyreose
Birte Nygaard, Michael E. Røder, Jesper Karmisholt et al

Melatonin til børn med søvnproblemer
Amalie Berring-Uldum, Nanette Marinette Monique Debes, Charlotte Reinhardt Pedersen et al

Stor variation i anvendelsen af track and trigger-systemer i Danmark
Mads Lønnee, Ramin Brandt Bukan, Tina Waldau et al 

Dyskeratosis follicularis
Inger Lily Dorf, Mette Sommerlund, Anne-Bine Skytte et al 

Tuberkulose blandt asylansøgere
Kristina Langholz Kristensen, Marie Nørredam, Troels Lillebæk et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 30. APRIL 2018 

STATUSARTIKLER

Klagesagers indflydelse på læger
Søren Birkeland & Ole Nørskov

Glukokortikoidinduceret diabetes og risikofaktorer under højdosisbehandling
Dustin Andersen Patel, Peter Lommer Kristensen, Ulrik Pedersen-Bjergaard et al

Reernæringssyndrom ved anorexia nervosa
Iman Badr Ibrahim, Alia Arif Hussain & Jan Magnus Sjögren

Neurogen autonom dysfunktion hos voksne
Astrid Juhl Terkelsen, John Hansen, Anja Klostergaard et al

Bag om smag
Alexander Fjaeldstad, Henrique Fernandes, Jens Randel Nyengaard et al

Kognitive bivirkninger af ECT
Jeff Zarp Petersen & Kamilla Woznica Miskowiak

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 23. APRIL 2018 

STATUSARTIKLER

Håndtering af hypermetabolisme ved svære forbrændinger
Kaveh Borhani-Khomani, Martin Risom Vestergaard & Rikke Holmgaard

Telepsykiatri giver nye muligheder for forebyggelse og behandling af psykisk sygdom
Marie Paldam Folker, Trine Helverskov, Amalie Søgaard Nielsen et al

Funktionelle symptomer inden for neurologien og den positive diagnostiske proces
Anne Sofie Hansen, Mai Bjørnskov Mikkelsen, Elsebeth Stenager et al

Kræftdisponerende mutationer er hyppige hos børn og unge med kræft
Ulrik Kristoffer Stoltze, Anna Byrjalsen, Lisa Lyngsie Hjalgrim et al

Opsætning af screeningsprogram i Danmark for føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni
Caroline Madsen, Kira Philipsen Prahm, Cecilia Nilsson et al

KASUISTIK

Insulinom som sjælden årsag til svær hypoglykæmi efter gastrisk bypassoperation
Anne Søjbjerg, Per Løgstrup Poulsen, Stine Kramer et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 16. APRIL 2018 

STATUSARTIKLER

Billeddiagnostik ved lænde-ryg-smerter
Bjarke B. Hansen, Philip Hansen, Cecilie L. Nordberg et al

Bevægeforstyrrelser hos børn og unge
Asli Sena Kücükyildiz, Nanette Mol Debes & Liselotte Skov

Mikrobejægerne på vej med hurtigdiagnostik
Ulrik Stenz Justesen, Marianne N. Skov, Gitte Nyvang Hartmeyer et al

Behandling af infektioner forårsaget af vancomycinresistente enterokokker
Lars Christian Lund, Barbara Juliane Holzknecht & Ulrik Stenz Justesen

Spontan bakteriel peritonitis og bakteriæmi med meningokokker
Martin Søholm Iversen, Steen Hoffmann, Katrine Lind et al

Lægemiddeludslæt
Ali Tareen & Anette Bygum

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 9. APRIL 2018 

STATUSARTIKLER

Malignt pleuralt mesoteliom
Sajitha Sophia Sritharan, Jens Lundby Frandsen, Øyvind Omland et al 

National guideline til aldersjusteret cut-off for fibrin D-dimerværdi ved diagnostik af venetrombose
Mads Nybo & Anne-Mette Hvas

KASUISTIKKER

Shewanella algae-bakteriæmi efter ferie i Thailand
Anja Sofie Petersen, Frederik Federspiel, Arnold Dungu et al 

Forsinket diagnostik af Addisonkrise
Theis Chang Gielstrup, Esben Søndergaard & Jesper Fjølner

Ankylotiske rygfrakturer kan medføre perforation af øsofagus
Morten Mølgaard, Kamilla Truong & Kristian Høy

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 2. APRIL 2018

STATUSARTIKLER

Udredning af krampeanfald i neonatalperioden »
Kristian Vestergaard Jensen, Bo Mølholm Hansen, Allan Meldgaard Lund et al 

Endoskopisk ultralyd ved coloncancer »
Marie Louise Malmstrøm, Trine Perner, Peter Vilmann et al 

Præimplantationsgenetisk diagnostik »
Hans Jakob Ingerslev, Birte Degn, Christina Hnida et al

KASUISTIKKER

Lipschütz’ ulcus som differentialdiagnose ved genitalt ulcus »
Stine Kretzschmar Nielsen & Malou Eva Maria Pinto Barbosa

Renal venetrombose som komplikation efter nefrotisk syndrom »
Nata Kermanian & Kaj Aage Hansen

Neurogen autonom dysfunktion ved primær amyloidose »
Astrid Juhl Terkelsen, John Hansen, Anja Klostergaard et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. MARTS 2018

STATUSARTIKLER

Psykiatriske symptomer hos patienter med Huntingtons sygdom »
Rasmus Nejst Jensen, Tom Bolwig & Sven Asger Sørensen

Små mængder mælk i kaffe eller te kan tillades før kirurgi »
Kenia S. Miranda & Billy B. Kristensen

Den aldrende blod-hjerne-barriere »
Nina Haaning, Else Marie Damsgaard & Torben Moos

Epilepsikirurgi »
Lars H. Pinborg, Bo Jespersen, Sándor Beniczky et al

Tidlig opsporing af psykose »
Julie Nordgaard, Ulrik Helt Haahr & Erik Simonsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. MARTS 2018

STATUSARTIKLER

Udredning og behandling af analcancer »
Anna-Camilla Ellemann & Eva Serup-Hansen

Ensidig hørenedsættelse hos børn »
Randi Wetke

Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter har positiv effekt på somatiske sygdomme »
Anita Jensen & Lars Ole Bonde

Mæslinger er elimineret i Danmark »
Julie Aaberg Lauridsen, Tyra Grove Krause & Peter Henrik Andersen

Metformin er en mulig glukagonlignende peptid-1-stimulator »
Emilie Bahne, Andreas Brønden, Tina Vilsbøll et al

Verbal og oral dyspraksi hos børn og unge »
Trine Printz, Camilla Slot Mehlum & Gohar Nikoghosyan-Bossen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. MARTS 2018

STATUSARTIKLER
Hjerteklapsygdom vurderet med magnetisk resonans-skanning »
Kasper Kyhl & Per Lav Madsen

Diagnostik af udviklingsmæssig dyspraksi »
Gohar Nikoghosyan-Bossen & Anne Lisbeth Hoffmann

KASUISTIKKER
Trikobezoar som årsag til ileus med flere tyndtarmsperforationer hos en 15-årig pige »
Sophie Ovesen, Michala Herskind Sejr & Peter Andersen

Første danske patient med et genkendeligt genetisk KBG-syndrom »
Allan Bayat, Lisbeth Birk Møller & Tina Duelund Hjortshøj

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. MARTS 2018 

STATUSARTIKLER

Ketogen diæts virkningsmekanismer er talrige »
Thomas Møhl & Maria J. Miranda

Nyt navn og nye behandlinger for primær biliær kolangitis »
Lars Bossen, Henriette Ytting, Peter Jepsen et al 

KASUISTIKKER

Kontakt med gopler udløste forstyrrelse i ellers velreguleret hypertension »
Carina Kirstine Klarskov & Connie Bondo Dydensborg

Svær hæmolytisk anæmi og hepatitis som komplikation i forbindelse med infektion med Epstein-Barr-virus »
Kristoffer Vogler & Lisbeth Samsø Schmidt

Erhvervet klitorial phimosis som årsag til smegmøs pseudocyste »
Mette Louise Andersen, Christina Anne Vinter & Annemette Wildfang Lykkebo

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER

Diagnostik og behandling af primære antistofmangelsyndromer
Carsten Schade Larsen & Terese L. Katzenstein

Primære antistofmangelsyndromer
Carsten Schade Larsen & Terese L. Katzenstein

Cannabinoider til behandling af neuropatiske smerter
Lasse Østergaard Andersen, Thomas Peter Enggaard & Jette Højsted

KASUISTIKKER

Anlæggelse af fistelstomi ved sen anastomoselækage
Frederikke Schønfeldt Troelsen & Anders Tøttrup

Oral og verbal dyspraksi hos en i øvrigt rask pige
Gohar Nikoghosyan-Bossen

Pneumothorax hos teenager efter akupunktur
Anna Sofia Larsson & Inger Merete Jørgensen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER

Billeddiagnostisk udredning ved mistanke om akut lungeemboli
Jonas Munch Nielsen & Jann Mortensen

KASUISTIKKER

Hypokonderparanoia
Tania Podlaska Mariager, Rikke Hilker & Raben Rosenberg

Talusfraktur hos en ung kvinde med fejlstillet fod
Mathilde Baumann, Claus Munk Jensen & Niels Andrese

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER
Håndtering af hjertekomplikationer sekundært til medicinsk kræftbehandling
Ann Banke, Anne Polk, Dorte Nielsen et al

KASUISTIKKER
Traumatisk, penetrerende hjerneskade hos seks måneder gammel dreng ikke fundet ved CT af cerebrum »
Louise Kollander Jakobsen, Jacob Madsen, Maria Teresa F. Simonsen et al

Mycobacterium abscessus-infektion i bryst efter fedttransplantation i Indien »
Ellen Jensen, Sine Holst-Albrechtsen, Kirsten Østergaard Christensen et al

Hyperkalcæmi forårsaget af mælk-alkali-syndromet »
Tamina Rokai Etemadi & Helle Skovmand Bosselmann

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. FEBRUAR 2018

KASUISTIKKER

Kronisk postdural punktur-hovedpine efter meningitis »
Andreas Ravn, Louise Feldborg Lyckhage & Rigmor Højland Jensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 29. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Nye behandlinger til patienter med hjertestop »
Søren Steemann Rudolph, Dan Lou Isbye, Peter Pfeiffer et al

Controlled attenuation parameter er en ny metode til screening for ikkealkoholisk fedtleversygdom »
Jacob Søholm, Maja Sofie Thiele & Peer Brehm Christensen

KASUISTIKKER
Intrauterin nekrotiserende enterokolitis hos præmature nyfødte »
Peter Bill Juul Ladegaard, Lars Rasmussen & Gitte Zachariassen

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 22. JANUAR 2018

KASUISTIKKER

Kosmetisk irisimplantation kan forårsage irreversible øjenskader »
Sasikala Thineshkumar, Daniel Nyborg, Peter Ruhlmann et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 8. JANUAR 2018

KASUISTIKKER

Meningitis og septisk sinustrombose som komplikation i forbindelse med otitis media »
Thomas Frank Flyger, Jens Højberg Wanscher, Nina Nguyen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  27. NOVEMBER 2017

KASUISTIKKER

Primær septisk artritis er en sjælden manifestation af invasiv meningokoksygdom »
Anne Katrine Bisgaard, Steen Kåre Fagerberg & Ulla Hjort

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 6. NOVEMBER 2017

STATUSARTIKLER
Patienter med skulderartrose risikerer forlænget behandlingsforløb »
Signe Nanna Rosner Rasmussen & Helge Vous Bonde

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  31. JULI 2017

KASUISTIKKER
Hemifacial atrofi behandlet med lipofilling »
Kasper von Rosen, Rikke Bredgaard & Christina S. Gramkow

 

 

50 547

Right side

af Jens Kibsgaard Riis | 25/06
1 Kommentar
af Sven Felsby | 25/06
1 Kommentar
af Stine Bjerrum Runge | 22/06
2 kommentarer
af Preben Joffe | 22/06
1 Kommentar
af Charlotte Schulsinger | 22/06
6 kommentarer
af Jens-Jørgen Gravesen | 20/06
1 Kommentar
af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer