?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. JUNI 2017

STATUSARTIKLER
Specialiseret palliativ indsats i Danmark mangler kapacitet og tilgængelighed »
Helle Timm, Tina Broby Mikkelsen & Lene Jarlbæk

Incidensen af kongenit hypotyreose er stigende »
Tina Lund Leunbach, Pia Sønderby Christensen & Kurt Kristensen

KASUISTIKKER
Hjertestop induceret af vasospastisk angina pectoris efter vaginalt administreret misoprostol »
Terese Matthesen, Rasmus Huan Olsen, Helle Skovmand Bosselmann et al

Mitralklapendokarditis diagnosticeret efter panoftalmitis med Enterococcus faecalis »
Kasper Kyhl, Peter Bomholt Hansen, Elin Holm et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. JUNI 2017

STATUSARTIKLER
Humant papillomvirus og mundsvælgkræft »
Michael Josiassen, Christian Grønhøj Larsen, Christel Bræmer Lajer et al

Årsagen til uforklaret cytopeni kan ofte findes med fokuseret DNA-sekventering »
Jakob Werner Hansen, Simon Husby & Kirsten Grønbæk

KASUISTIKKER
Overraskende fund af vandremilt ved diagnostisk laparoskopi hos en 11-årig pige »
Ari Demirel, Marlene Aagaard Hansen, Kåre Gotschalck Sunesen et al

Knogletumor som differentialdiagnose til ekstremitetssmerter hos en nyfødt »
Kathrine Skovgaard Rasch & Roland Knudsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. JUNI 2017 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af posttraumatisk stress-syndrom »
Cæcilie Böck Buhmann & Henrik Steen Andersen

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom »
Signe Vinsand Naver, Bjarne Ørskov, Anja Møller Jensen et al

KASUISTIKKER
Spontan renal fornixruptur grundet obstruerende uretersten »
Michael Asger Andersen & Rikke Tandrup Nielsen

Melkersson-Rosenthals syndrom hos en ung mand »
Elisabeth Lauritzen & Andreas P. Schjellerup Jørkov

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. JUNI 2017

STATUSARTIKLER

Fysisk træning hjælper også normalvægtige kvinder med polycystisk ovariesyndrom »
Helene Bisgaard & Flemming Dela

Behandling af benign paroksysmal positionel vertigo »
Niels West, Søren Hansen, Sune Land Bloch et al

KASUISTIKKER

Behandling af hamstringssyndrom hos en 12-årig dreng »
Tanja Margrethe Gjerlev Andersen & Per Hove Thomsen

Hjerneabscesser forårsaget af Nocardia farcinica hos en nyretransplanteret mand »
Michaela Tinggaard & Kristian Bagge

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  29. MAJ 2017

STATUSARTIKLER

Glutenfri kost er for nogen en nødvendighed, men for andre en livsstil »
Iben Møller Jønsson, Gitte Leth Møller & Anders Pærregaard

Kirurgisk behandling af midt og lav rectumcancer »
Maya Xania Bjørn & Sharaf Karim Perdawood

KASUISTIKKER

Schwannom kan være en sjælden årsag til mavesmerter »
Marie Mydtskov & Nanne Mydtskov

Torkveret ovarie hos en seksårig pige »
Lubna Sabah

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  22. MAJ 2017

STATUSARTIKLER

Effekt af brug af tolk i psykoterapi »
Rikke Sander Jensen, Trine Maria Nørregaard & Jessica Carlsson

Stumpe nyretraumer hos børn »
Thomas Bjørsum-Meyer, Lars Rasmussen, Lars Lund et al

Blodtryksmåling, som den praktiseres i medicinske ambulatorier, er uhensigtsmæssig »
Mark Reinhard, Per Løgstrup Poulsen & Kent Lodberg Christensen

KASUISTIKKER

Fejlplacering af ventrikelsonde hos nyfødt trods overholdelse af retningslinje »
Natalia Barkholt & Jesper Fenger-Grøn

Øsofageal vaskulær ektasi hos en patient med anæmi »
Vera Crone & Lasse Bremholm

Pudendusneuralgi påvist ved elektrofysiologisk undersøgelse »
Hatice Isik, Anders Fuglsang-Frederiksen, Kirsten Pugdahl et al

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 15. MAJ 2017

STATUSARTIKLER

Æg øger ikke risikoen for hjerte-kar-sygdomme og kan indtages som del af en hjertevenlig kost »
Nina Rica Wium Geiker, Mogens Lytken Larsen, Jørn Dyerberg et al

Evidens for psykodynamisk psykoterapi »
Francisco Alberdi Olano & Bent Rosenbaum

KASUISTIKKER
Favisme efter indtag af hestebønner hos et treårigt barn med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel »
Margrethe Bordado Sköld, Rikke Pilsgaard Svendsen & Ellen Bøtker Pedersen

Burned-out seminom-lymfeknudemetastase på halsen hos en patient med radikalt behandlet cancer coli »
Marie Louise Juul & Eva Rye Rasmussen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 8. MAJ 2017

STATUSARTIKLER

Psykoedukation af pårørende ved affektive lidelser »
Nina Timmerby, Stephen Austin, Per Bech et al

Damage control-kirurgi ved det septiske abdomen »
Nikolaj Nerup, Karen Oline Larsen Langballe et al

KASUISTIKKER

Hyperglykæmiinduceret hemichorea som differentialdiagnose til apopleksi »
Stine Munk Hald, Willy Krone, Zahid Abbas Minhas et al

Svær cervikal kyfose som årsag til akut opstået respirationsinsufficiens »
Karen Lise Dahl Andersen, Allan Bach, Rikke Haahr Iversen et al

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 1. MAJ 2017

STATUSARTIKEL - KLINISK PRAKSIS

Klinik, diagnostik og behandling af Lyme borreliose »
Lukas Frans Ocias, Bo Bødker Jensen, Fredrikke Christie Knudtzen et al

STATUSARTIKLER

Diagnostik og behandling af hidrosadenitis suppurativa »
Hans Christian Ring, Ditte Marie Saunte, Peter Theut Riis et al

KASUISTIKKER

Aneurismatisk knoglecyste i sinus maxillaris »
Annegrete Aalkjær Danielsen, Margarat Malgorzata Jensen & Victor Vishwanath Iyer

Præhospital blodgasanalyse efter kollaps i forbindelse med deltagelse i triatlon »
Asbjørn Ettrup-Christensen, Louise Amstrup-Hansen & Stine T. Zwisler

Iskæmisk tungenekrose ved arteritis temporalis »
Jonas Møller Larsen & Kristine Aabenhus

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 24. APRIL 2017

STATUSARTIKLER

Gentagne graviditetstab
Maria Christine Krog, Astrid Marie Kolte, Karen Husby et al

Diagnostisk exomsekventering til udredning af syndromer
Elsebet Østergaard, Lotte Risom, Jakob Ek et al

KASUISTIKKER

Perifer facialisparese på grund af svær hypertension hos en treårig dreng
Inge Ring Kofoed & Henriette Møller Christensen

Akut sectio udløst af nyretumor med spontant opstået perirenalt hæmatom
Mette Høltzermann, Astrid Helene Livbjerg & Anya Sook Eidhammer

Sequelae til et fejlplaceret centralt venekateter
Daniel Meier Gleesborg, Svend Erik Heiselberg & Ole Brink

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  17. APRIL 2017

STATUSARTIKLER

Repetitiv transkranial magnetisk stimulering til behandling af posttraumatisk stress-syndrom
Bo Søndergaard Jensen & Mahmoud Ashkanian

Vokseværk er velkendt men årsagen er fortsat uklar
Fie Brantbjerg Tinning, Lise Hestbæk & Anne-Marie Nybo Andersen

Diagnostik og behandling af patienter, der har indtaget ætsende stoffer
Peter Jacobsen, Inge Bøtker Rasmussen Ifaoui, Jesper Ravn et al

KASUISTIKKER

Bouverets syndrom er en sjælden komplikation i forbindelse med kolecystolitiasis og en variant af galdestensileus
Mik Wetterslev, Simon Bernth Andersen & Jens Støvring

Luftfyldte levermetastaser som følge af Clostridium septicum-sepsis
Kristina Buchardi Nielsen & Hanne Krogh Rose

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  10. APRIL 2017

STATUSARTIKLER

Ikke alle KOL-eksacerbationer skal behandles med antibiotika
Stefan Kern Nielsen & Peter Lange

Behandling af anafylaksi hos gravide
Therese Simonsen Straarup & Ulla Bang

Kombineret endoskopisk-laparoskopisk polypektomi i colon
Sandra Jensen & Bo Rud

KASUISTIKKER

Mirror syndrome er en sjælden graviditetskomplikation karakteriseret ved ødemer og føtal hydrops
Signe Eiland, Eleonora Cvetanovska, Anne Høyrup Bjerre el al

En 38-årig kvinde fik anovaginal fistel efter et frivilligt penilt analt samleje
Lærke Albertsen & Heidi Beate Christensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 3. APRIL 2017

STATUSARTIKLER
Det stratificerede H-indeks giver transparens i videnskabelig impact »
Morten Würtz & Morten Schmidt

Skandinavisk retningslinje for initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos børn »
Christina Rosenlund, Christina Engel Høi-Hansen, Kaare Engell Lundstrøm et al

Konsekvensen ved brug af forskellige body mass index-referencer hos børn og unge »
Dorthe Corfitzen Pedersen, Seija Pearson & Jennifer Lyn Baker

KASUISTIKKER
Akut øvre luftvejsobstruktion forårsaget af multinodøs struma efter trakeotomi »
Chadi Nimeh Abdel-Halim & Bibi Lange

Intenderet suicidium med cyclizin »
Nikolaj Preus Hatting & Peter Martin Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 27. MARTS 2017

STATUSARTIKLER

Ny viden om prognose for og behandling af børneabsenceepilepsi »
Joakim Bloch & Maria J. Miranda

Transmission af og infektion med humant papillomvirus i mundsvælget »
Anne Bohr, Christian Grønhøj, Christel Lajer et al

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndrom »
Morten Herlin & Michael Bjørn Petersen

KASUISTIKKER

Leversvigt hos neonatale børn er en diagnostisk udfordring »
Heidi Smedegaard, Vibeke Brix Christensen, Morten Hanefeld Dziegiel et al

Genital aktinomykose og bækkenabsces hos en kvinde med en 13 år gammel spiral »
Anne Bank Boisen, Eva Ostenfeldt, Lise Tornvig Erikstrup et al

Infektion med carbapenemaseproducerende bakterier efter kosmetisk operation i udlandet »
Vigith Andrews, Anette M. Hammerum, Niclas Dohrn et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  20. MARTS 2017

STATUSARTIKLER
Hyperterm intraperitoneal kemoterapi ved den primære operation for gastrointestinal cancer »
Thea Helene Degett, Hans-Christian Pommergaard & Ismail Gögenur

KASUISTIKKER
Ektopisk thyroideavæv med primært karcinom »
Pernille Hammershøj Jensen, Anette Pedersen Pilt & Hans-Erik Wittendorff

Polyorkisme er en sjælden årsag til udfyldning i scrotum »
Grete Padkær, Bassam Hamid Mahdi, Poul Erik Andersen et

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 13. MARTS 2017

STATUSARTIKLER
Fordele og ulemper ved forbrugergenetik »
Camilla Worm Christiansen & Anne-Marie Axø Gerdes

Ægdonation er forbundet med øget risiko for komplikationer hos den gravide og barnet »
Marianne Storgaard, Sara Malchau, Anne Loft et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 27. FEBRUAR 2017

STATUSARTIKLER

Testosteronsubstitutionsbehandling af hypogonadisme hos mænd med prostatacancer »
Christian F.S. Jensen, Mikkel Fode, Peter Østergren & Jens Sønksen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 13. FEBRUAR 2017

STATUSARTIKLER

Advance Care Planning kan bruges til at planlægge pleje og behandling i forvejen »
Marianne Hjorth Skorstengaard, Mogens Grønvold, Anders Bonde Jensen et al

KASUISTIKKER

Succesfuld behandling af svær dabigatranoverdosering med idarucizumab hos en patient med nyresvigt »
Christina Gjerlev Poulsen, Morten Bestle & Lene Boesby

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 2. JANUAR 2017

 

KASUISTIK
18F-FDG-PET/CT bidrager til diagnostik og behandlingsmonitorering af stråleinduceret angiosarkom »
Francesca Cucchi, Jens Bülow, Lene Simonsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

50 547

Right side

Nr. 13/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

PLO-overenskomst – hvad nu?
💬
3
Bent Varming 26. jun 2017 13:39
Lægemiddelstyrelsen afviser SSRI-forskning
💬
3
Anders Frøkjær Thomsen 25. jun 2017 18:18
Hvor er kærligheden?
💬
6
Jens 22. jun 2017 16:51

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Nyeste debat