Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. februar 2019 

STATUSARTIKLER
Arbejdsrelateret stress
Ditte Høyer Rotvig, Jeanett Østerby Bauer, Nanna Hurwitz Eller et al

Recidivrisiko og varighed af antikoagulerende behandling efter dyb venøs trombose og lungeemboli
Willemijn Comuth, Anna-Marie Bloch Münster, Thomas Kümler et al

Effekten ved primær koloskopi versus kontrolkoloskopi i kolorektal cancer-screening
Rasmus Krøijer & Gunnar Baatrup

Frossen skulder
Klaus Bak & Frederikke Isaksson

KASUISTIKKER
Komplet takyfylaksi for vasopressor hos en patient med subaraknoidalblødning
Josefine Thomsen & Ulrik Sprogøe

Spondylodiskitis forårsaget af Brucella melitensis efter indtag af upasteuriseretkamelmælk
Maya Svenningsen, Lars Skov Dalgaard & Steffen Leth

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. februar 2019 

STATUSARTIKLER
Integreret diagnostik af hjernetumorer baseret på histologiske og molekylære karakteristika
Jeanette K. Petersen, David Scheie, Henning B. Boldt et al

Transarteriel embolisering som behandling af blødende gastroduodenale ulcera
Ida Roost Rasmussen, Ismail Gögenur & Mai-Britt Tolstrup

Behandling af svær astma med biologiske lægemidler hos børn og unge
Katrine Bredsdorff Spangenberg, Uffe Bødtger, Kirsten Skamstrup Hansen

Forebyggelse af reaktivering af hepatitis B og hepatitis C ved immunsupprimerende behandling
Malene Risum & Toke Seierøe Barfod

Androgenproducerende processer i ovarierne
Sine Jacobsen & Finn Friis Lauszus

KASUISTIK
Glomuvenøse malformationer kan være meget smertefulde og medføre diagnostiske vanskeligheder
Anna Trier Heiberg Brix, Pernille Mathiesen Tørring, Shailajah Kamaleswaran et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. januar 2019 

STATUSARTIKLER
Presbyopibehandling
Ahmed Mohamud, Jesper Erichsen, Line Kessel et al

Kirurgisk udhentning af sædceller hos mænd med nonobstruktiv azoospermi
Christian F.S. Jensen, Mikkel Fode, Jens Fedder et al

Behandling af glioblastom og andre kræftformer med tumor treating fields
Anders Rosendal Korshøj, Slavka Lukacova, Nikola Mikic et al

KASUISTIKKER
Bilateral vestibulopati efter intravenøs gentamicinbehandling
Jonas Hertz & Bjarki Ditlev Djurhuus

Splint under fingernegl i 20 år gav subungvalt kutant planocellulært karcinom
Matilda I.E. Svenning & Christian Lyngsaa Lang

Intraprotetisk luksation i rodledsprotese
Anne Lysgaard Schulz, Lone Kirkeby & Torben Bæk Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 21. januar 2019 

STATUSARTIKLER
AB0-blodtyper og risiko for tromboemboliske komplikationer ved kirurgi
Farima Dalaei, Mads Nybo, Michael Brix et al.

Intrakraniale meningeomer
Mikkel Schou Andersen, Christian Bonde Pedersen, Tiit Mathiesen et al.

Anti-interleukin 17 er en ny behandlingsmulighed for patienter med psoriasisgigt
Frederik Heiberg Brix, Camilla Møller & Bent Deleuran

KASUISTIKKER
Metastasering af modermærkekræft efter latenstid på over 30 år
Sofia Hedvig Christina Botvid, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Annette Hougaard Chakera et al.

Barn med fraktur af os capitatum og os triquetrum
Karen Larsen Romme, Rikke Thorninger & Jens Tvedegaard-Christensen

Klassisk og ekstrahepatisk præsentation af akut hepatitis E
Kasper Gaardsted Mortensen, Maya Svenningsen & Steffen Leth

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 14. januar 2019 

STATUSARTIKLER
Udtagning af vener til koronar bypass-kirurgi
Ali Imad El-Akkawi, Christian Joost Holdflod Møller, Peter Skov Olsen et al

Udredning og behandling af dysfungerende eustakisk rør hos voksne
Niels Højvang Holm, Martin Nue Møller, Per Leganger Larsen et al

Psykodynamisk psykoterapi ved skizofrenispektrumtilstande
Bent Rosenbaum, Francisco Alberdi, Ulrik Haahr et al

Vaccination til forebyggelse af meningokoksygdom
Nanna Himmelstrup, Cecilie Helkjær Engen, Lars Østergaard et al

Lægelig godkendelse af personer med diabetes til rekreativ dykning
Gladis Helledie, Julie Vinkel, Erik Christiansen et al

KASUISTIK
Split skin-hudtransplantation som indgangsport for Staphylococcus aureus toksiskshock-syndrom
Niklas Schurmann Hansen, Lars Toft Nielsen & Steffen Leth

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. januar 2019 

STATUSARTIKLER
Fluorescensvejledt fjernelse af cerebrale glioblastomer
Rasmus Würgler Hansen, Frantz Rom Poulsen, Mette Schulz et al

Mikrobiomet ved kronisk leversygdom
Erik Christensen

Screening for intrakranielle aneurismer
Ronni Mikkelsen, John Hauerberg, Sune Munthe et al

KASUISTIKKER
Fibrøs dysplasi hos en 12-årig dreng med svær husstøvmideallergi
Signe Faurschou, Kirsten Skamstrup Hansen & Bo Chawes

Spontan regression af nerveskade forårsaget af kirurgi
Tim Kongsmark Weltz, Annette Hougaard Chakera, Lisbet Rosenkrantz Hölmich et al

Spinal muskelatrofi behandlet med nusinersen
Magnus Spangsberg Boesen, Simon Albrechtsen & Alfred Peter Born

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 17. DECEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Metformin og kirurgi i generel anæstesi
Elisabeth Lauritzen, David Hebbelstrup Jensen, Christian Bonde et al

Penetrerende hovedtraume med hjernelæsion
Stian Solumsmoen, Alexander Lilja-Cyron, Kåre Fugleholm Buch et al

Lidelser i sternoklavikulærleddet
Martin Wyman Rathcke & Michael Rindom Krogsgaard

Genetisk HFE-hæmokromatose
Nils T. Milman, Frank V. Schiødt, Anders E. Junker et al

Betydning af hyper- og hypoglykæmi for kognition og udvikling af demens hos patienter med type 2-diabetes
Helena Zander Wodschow, Nicole Jacqueline Jensen, Malin Sofia Desirée Nilsson et al

KASUISTIK
Os epilunatum er en sjælden årsag til nedsat bevægelighed og smerter i håndled uden forudgående traume
Charlotte Hartig-Andreasen & Bo Munk

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 10. DECEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Melanonykia
Gustav Askaner, Rikke Bredgaard, Alessandro Venzo & Martin Glud

Primær behandling af springfinger med blindt anlagt blokade
Trine Brønden Kongensgaard, Lena Schroll & Rehne Lessmann Hansen

Diagnostik af kongenit cytomegalovirusinfektion i Danmark
Hanne Thang Vestergaard, Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen & Inge Panum

Virkninger af glukagonlignende peptider på galdeblæremotiliteten
Ida Marie Gether, Christina Nexøe-Larsen, David Peick Sonne & Filip Krag Knop

Sparsom evidens for effekt og sikkerhed af propranolol ved eksamensangst
Siri Vinther, Søren Bøgevig, Tonny Studsgaard Petersen, Kim Peder Dalhoff & Kasper Meidahl Petersen

KASUISTIK
Intramedullær tumor som differentialdiagnose til bilateral kraftnedsættelse
Dea Haagensen Kofod, Claus Wegge & Gitte Buhl-Jensen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 3. DECEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Traumatiske rectumlæsioner
Emma Possfelt-Møller, Nadia A. Henriksen & Lars Bo Svendsen

Kosttilskud med planteøstrogener
Anja Olsen, Cecilie Kyrø, Peter Schwarz et al

Ventrikelaspiration er meget sjældent indiceret ved forgiftninger
Søren Bøgevig, Mikkel Bring Christensen, Jonathan Aavang Petersen et al

Individualiseret behandling af patienter med bronkiektasier
Ole Hilberg, Charlotte Hyldgaard, Anders Løkke et al

Antistoffer hos patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
Abdullahi Ahmed Mohamed, Thomas Krøigård, Thomas Agerbo Gaist et al

Akromegali
Mai Christiansen Arlien-Søborg, Anne Mohr Drewes, Mogens Pfeiffer-Jensen et al

Mikrobølgebehandling af aksillær hyperhidrose
Abdiweli Awil Mohamoud, Anette Bygum & Julie Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Behandlingsalgoritme for nonmelanom hudcancer
Caspar Weel Krammer, Javed Akram, Tine Vestergaard et al

Ileus, hernier og påvirket fertilitet forekommer sjældent efter appendektomi
Tilde Rasmussen, Siv Fonnes & Jacob Rosenberg

Hjemmeopsamlede prøver til undersøgelse forhumant papillomvirus i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft
Mette Tranberg & Berit Andersen

Kvinder med lyskenære hernier bør henvises til kirurgisk behandling
Line Schmidt & Jacob Rosenberg

KASUISTIK
Bigoreksi med paraffinomdannelse kan give hyperkalcæmi
Henriette Holst Nerild, Karen Simone Theilade & Ebbe Eldrup

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Kvindelige brystanomalier
Wahida Chakari, Filip Rangatchew & Jørgen Hesselfeldt

Transoral robotkirurgi til behandling af hoved-hals-kræft
Hani Ibrahim Channir, Asher Lou Isenberg, Niclas Rubek et al

Kronisk rinosinuitis
Marlene Richter Jensen, Elisabeth Arndal & Christian von Buchwald

Præmenstruel dysfori overses ofte
Kristian Høj Reveles Jensen & Karen Sinclair

KASUISTIKKER
CVID er en sygdom med mange facette
Aneliya Dimitrova, Michael Dam Jensen, Kirse Bock et al

Det kardiovokale syndrom
Anna Meta Dyrvig Kristensen, Mikkel Kaltoft & Mikkel Christian Alanin

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Enuresis nocturna hos børn
Marie Préel, Konstantinos Kamperis & Søren Rittig

Asbest, malignt mesoteliom og lungekræft
Oluf Dimitri Røe

Sportsdykning udfordrer både kredsløb og respiration
Tanja Mijacika, Otto Barak, Per Lav Madsen et al

KASUISTIKKER
Akromegali og bevægeapparatssymptomer
Anne Mohr Drewes, Mai Christiansen Arlien-Søborg, Jens Otto Lunde Jørgensen et al

Sten i uterinkaviteten
Line Markdanner Lindgren

Succesfuld behandling af KCNJ11-neonatal diabetes uden insulin
Birthe Gade-Rasmussen, Sten Madsbad, Maria Saur Svane et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Flerstrenget intervention til familier med tidligere gestationel diabetes mellitus
Anne Timm, Karoline Kragelund Nielsen & Helle Terkildsen Maindal

Samspillet mellem mikrobiota og immunsystemet ved kolorektal cancer
Hans Raskov, Thomas Bjarnsholt, Mahdi Alamili et al

Forskerens perspektiver på patientinddragelse i forskning
Marie Konge Nielsen, Marianne Sandvei & Mogens Hørder

KASUISTIKKER
Multipel personlighed hos en 15-årig pige
Henrik Lilhauge Schmidt Læborg & Morten Kjølbye

Kvinde med hidrosadenitis suppurativa opereret multiple gange for abscesser
Birgitte Skjærbæk Aggerholm, Mads Kirchheiner Rasmussen & Mette Meinert

Multiple vertebrale frakturer efter ophør med denosumab
Louise Tjelum & Pia Eiken

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 29. OKTOBER 2018 

STATUSARTIKLER
Rygeophør ved lungekræft
Anders Løkke, Niels Lyhne Christensen & Torben Riis Rasmussen

Udredning og behandling af reumatoid artritis
Ditte Smed Iversen, René Drage Østgård, Tove Lorenzen et al

KASUISTIKKER
Post partum-ovarievenetrombose
Aria Homaira Nezam, Finn Friis Lauszus & Rubab Hassan Agha Krogh

Cannabisolieinduceret diabetes mellitus
Kristine Lindhard & Mads Hornum

Fasciola hepatica-infektion erhvervet i Danmark
Christen Rune Stensvold, Jens Tilma, Jørgen Tilma et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 22. OKTOBER 2018 

STATUSARTIKLER
Tinnitus og hyperacusis hos danske børn og unge
Susanne Nemholt & Jesper Hvass Schmidt

Sundhedsvidenskabelig registerforskning i Danmark
Rasmus Gregersen, Rikke Wiingreen & Jacob Rosenberg

Kontrolendoskopi efter akut divertikulitis
Liv Willer Erritzøe, Svend Knuhtsen & Lasse Bremholm Hansen

KASUISTIKKER
Svær reversibel penisiskæmi ved behandling af hepatorenalt syndrom med terlipressin
Lotte Borg Lange & Kristine Borg

Larynxtraumer hos børn efter fald på trampolin
Trine Nybo Ranneries, Jesper Balle & Preben Homøe

Parinauds syndrom forårsaget af corpus pineale-tumor hos en 14-årig dreng
Sofie Jandorf, Tarek Belal & Christos Christakopoulos

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 15. OKTOBER 2018 

STATUSARTIKLER
Evidensen for behandling med medicinsk cannabis til patienter med bipolar affektivsindslidelse er begrænset
Marco Payer Blach Bentzen & Maj Vinberg

Gennemgang af Early Warning Scores til forebyggelse af uventet kritisk sygdom og død
Pernille Brok Nielsen, Niels Egholm Pedersen, Martin Schultz et al

Pludselig indsættende idiopatisk høretab
Karoline Feekings, Lasse Berg Hansen & Dan Hougaard

Behandling af kronisk subduralt hæmatom
Thorbjørn Søren Rønn Jensen, Nina Andersen-Ranberg, Frantz Rom Poulsen et al

KASUISTIKKER
Pankreatitis under graviditet på grund af genetisk betinget hypertriglyceridæmi
Jakob Knold, Thomas Gohr, Dorte Møller Jensen et al

Allergisk kontakteksem udløst af curcuminholdig klorhexidinsprit
Habib Ghasemi, Kaspar Saxtrup, Ala Aldeen Mohammad R. Al-Khafagi et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 8. OKTOBER 2018

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af jernmangel i graviditeten
Lana Rashid Flachs Madsen, Nathalie Søderhamn Bülow, Mette Tanvig et al.

Sentinel node-positivt melanom
Mette Haldrup, Lars B. Stolle, Lisbet Rosenkrantz Hölmich et al.

Når lægemidler udløser lupus i huden
Kathrine Balslev Skovmøller & Anette Bygum

Behandling af ankelfrakturer
Peter Toft Tengberg & Ilija Ban

KASUISTIKKER
Myom med intraabdominal blødning
Cecilie Jespersen & Kristine Juul Hare

UGENS BILLEDE
Gottrons tegn ved dermatopolymyositis
Tue Kruse Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 1. OKTOBER 2018 

STATUSARTIKLER
Udredning for osteoporose hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom
Nina Järvelä Johansen, Torben Harsløf, Anne Pernille Hermann et al

Benigne skrotale sygdomme
Anders Thomsen, Sabrina Toft Hansen & Lars Lund

Uddannelse af personalet kan mindske konsekvenser af lav sundhedskompetence
Stefan Køberl & Jesper Bo Nielsen

Den raske og den syge hjernes bevidsthedsfunktion
Daniel Kondziella

Medfødte uterine malformationer og betydning for fertilitet og graviditet
Nanna Mørk, Finn Friis Lauszus & Rubab Hassan Agha Krogh

KASUISTIK
Nyfødt med aplasia cutis forårsaget af epidermolysis bullosa
Christine Cramer, Bjørn Bay, Anne-Bine Skytte et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 24. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Kontinuerlig perioperativ blodtryksmåling
Kirstine Toft Conradsen, Niels Peter Ekeløf, Nikolai Hoffmann-Petersen et al

Kompressionsstrømper ved flyrejse
Joachim Hjalde Halmsted Olsen, Stina Öberg & Jacob Rosenberg

Diagnostik og behandling af paranoide tilstande og skizofrenispektrumlidelser hos ældre
Flemming Mørkeberg Nilsson, Thilde Noe Sørensen & Helle Enggaard

Behandlingsniveau og behandlingsstop ved benign lungesygdom
Anita Rath Sørensen, Kristoffer Marsaa, Elisabeth Bendstrup et al

Allergiske reaktioner over for lokalanalgetika
Thomas Houmann Petersen & Anne Bøhlke

KASUISTIKKER
Mediastinal cyste som årsag til dårlig trivsel hos en ti måneder gammel dreng
Fanny Edit Maria Hård, Cristel Maria Sørensen Hjortshøj, Hilde Hylland Uhlving et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 17. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Carcinoma in situ i mammae
Marica Skaar, Linnea Langhans, Birgitte Mertz et al.

Diagnostik og behandling af sinonasal cancer
Sannia Sjöstedt, Kirstine Karnov & Christian von Buchwald

Cochlear- implantation til børn
Niels West, Per Cayé-Thomasen & Michael Bille

KASUISTIKKER
Brysttuberkulose er en sjælden årsag til en proces i brystet
Gihan Al-Gameel, Marica Skaar, Tove Filtenborg Tvedskov et al.

Septisk abort med massiv koagulopati og behov for akut hysterektomi
Kamilla Kannegård Karlsen, Emil Ainsworth Jochumsen, Maje Thode Rask et al.

Konfusion, bevidsthedstab og uspecifikke synsgener kan være symptomer på demens med Lewy bodies
Nanna W. Dombernowsky, Ian Law & Steen G. Hasselbalch

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 10. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Kirurgisk behandling af ventralhernier
Nadia A. Henriksen, Thue Bisgaard, Hans Friis Andersen et al

Udredning og behandling af vestibularisschwannomer
Hjalte C.R. Sass, Niels West, Martin N. Møller

Eosinofili
Ole Weis Bjerrum, Daniel El Fassi, Gitte Madsen et al

KASUISTIKKER
Progredierende synstab som eneste symptom på sinonasal cancer
Sannia Sjöstedt, Kirstine Karnov, Alka Seth

Objektiv tinnitus
Sathya S. Shifan, Lars Peter Schousboe & Frank Marker

Posterior reversibel encefalopatisk syndrom hos en gravid
Ilda Amirian, Christina Rørbye, Birgitte Marie Due Buron et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 3. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Kardiomyopati vurderet med magnetisk resonans-skanning
Dragana Rujic, Kasper Kyhl & Per Lav Madsen

Klassifikation af vaskulære anomalier
Anne Kristine Larsen, Tine Engberg Damsgaard & Lene Hedelund 

Fremmedlegeme i rectum
Mohamed Ebrahim & Sharaf Karim Perdawood

KASUISTIKKER
Harlekiniktyose med mutation i ABCA12-genet
Lærke Heidam Juul Andersen, Louise Kelstrup, Tina Elisabeth Olsen et al 

Wilkies syndrom som årsag til mavesmerter hos en ung kvinde
Rasmus Ahlfors & Dana Jensen

Intramuralt duodenalt hæmatom efter endoskopisk injektionsterapi af blødende ulcus
Ditte Smed Iversen, Stephen Cannon, & Ole K. Bonderup

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 27. AUGUST 2018 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af hypofosfatasi
Nicola Hepp, Anja Lisbeth Frederiksen, Jalda Khosravi et al

Manglende evidens i forebyggelse af kemoterapiinduceret kvalme og opkastning hos børn og unge
Astrid Eliasen, Michael Thude Callesen, Kim Peder Dalhoff et al

Endovaskulær terapi ved iskæmisk apopleksi
Mattis Jørgensen, Trine Stavngaard, Thomas Truelsen et al

KASUISTIKKER
Cerebral vaskulitis hos en patient med neuroborreliose
Adjmal Nahimi, Claus Ziegler Simonsen, Lise Leth Jeppesen et al

Leishmania tropica med atypisk, mukokutan manifestation hos en flygtning
Marie Møller, Frederik Neess Engsig, Toke Seierøe Barfod et al

Tåreflåd forårsaget af fremmedlegeme i ductus nasolacrimalis efter tårevejskirurgi
Jacob Galili, Chris Bath, Dan Brøndum et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 20. AUGUST 2018 

STATUSARTIKLER
Sarkoidose
Janne Møller, Vibe Hellmund, Ole Hilberg et al

Sinustakykardi i graviditet
Louise Marie Kofod & Finn Lauszus

Forebyggelse af incisionalhernier
Hugin Reistrup, Dennis Bregner Zetner, Kristoffer Andresen et al

Standardiseret monitorering af spæd- og småbørns helbred i de kommunale sundhedsordninger
Anne Mette Skovgaard, Lisbeth Wilms, Anette Johansen et al

Betydning af sædcellens epigenetik for befrugtning og fosterudvikling
Marte Saupstad, Emil Andersen & Romain Barrès

KASUISTIK
Laserbehandling af tatoveringer kan forårsage smertefulde hudforandringer
Anders Jørgensen & Anders Brøns Møllekær

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 13. AUGUST 2018 

STATUSARTIKLER
Prostataarterieembolisering er en ny behandlingsmulighed ved prostatalidelser
Brian Malling, Lars Birger Lönn, Susanne Frevert et al

Diagnostik og behandling af superficiel venøs trombose
Jan Nybo, Mads Nybo & Anne-Mette Hvas

Michael Balint anno 2017
Helena Galina Nielsen & Annette Sofie Davidsen

Betydningen af hormonelle faktorer for meningeomers vækst
Laura Giraldi, Kåre Fugleholm & Tina Nørgaard Munch

Øget dødelighed ved den anbefalede saltdiæt på under seks gram
Niels Graudal

KASUISTIK
Vellykket behandlings- og genoptræningsforløb efter svært penetrerende hjernetraume
Stian Solumsmoen & Jesper Kelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 6. AUGUST 2018 

STATUSARTIKLER
Måling af lægers kompetencer »
Ebbe Thinggaard, Ann Sofia Thomsen, Lotte O‘Neill et al.

Kreativitet og psykose »
Karl Erik Sandsten, Julie Nordgaard & Josef Parnas

Utilsigtede hændelser med orale antikoagulantia »
Ann Bovin, Pia Knudsen, Maja Hellfritzsch et al.

Phalanxfrakturer på hånd »
Paula Sophia Juliane Engel, Elisabeth Brogren, Lars B. Dahlin et al.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 30. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Hovedtransplantation
Alexander Lilja-Cyron, Carsten Reidies Bjarkam & Jannick Brennum

Morfinafhængighed som komplikation i forbindelse med kirurgi
Peter Uhrbrand, Amalie Højmose Simoni, Anne Estrup Olesen et al

Dødeligheden efter akut laparotomi kan reduceres
Anders Peter Skovsen, Jakob Burcharth, Mai-Britt Tolstrup et al

Fedttransplantation til brystet
Kasper von Rosen, Gudjon Leifur Gunnarsson, Christina Gramkow et al

Behandling af synstruende diabetisk retinopati
Jakob Grauslund

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  23. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Antiretroviral behandling af hiv og hormonale kontraceptiva »
Kristina Thorsteinsson, Anne-Mette Lebech, Kim Peder Dalhoff et al

Cerebral monitorering af neurointensive patienter »
Axel Forsse, Anders Hedegaard Clausen, Troels Halfeld Nielsen et al

Glomustumorer i de distale phalanges »
Dea Krogh Larsen & Poul Verner Madsen

KASUISTIKKER
Desmopressinbehandling for nykturi kan hos ældre medvirke til svær hyponatriæmi »
Suvanjaa Sivalingam, Mette Paulli Sonne & Ebbe Eldrup

Svær atypisk pneumoni med fund af makrolidresistent Mycoplasma pneumoniae »
Anne Sofie Bruno Pedersen, Lars Østergaard & Sanne Jespersen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  16. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Den spinale durale arteriovenøse fistel er en overset lidelse
Filippa Birte Gade Sundbye, Sanja Karabegovic & Peter Birkeland

Svære komplikationer efter tab af galdesten under laparoskopisk kolecystektomi
Tobias Bastian Ross Clemmesen, Michael Patrick Achiam & Christian Ross Pedersen

Cannabis og glaukom
Zaynab Ahmad Mouhammad & Miriam Kolko

KASUISTIKKER
Lang ventetid på korrekt diagnose for patienter med glomustumorer i distale phalanx
Dea Krogh Larsen & Poul Verner Madsen

Svært fejlstillet fodled og åben talusfraktur primært behandlet uden for traumecenter
Mikael Gerner Jacobsen & Ditte Brander

Amyloidose i larynx
Sebastian Le Grevès, Bahareh Bakshaie Philipsen & Bibi Lange

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  9. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Overvægt og spiseforstyrrelser hos patienter med ADHD
Maria Nivi Schmidt Petersen, Tine Bodil Houmann & Else Marie Olsen

Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser
Erik Simonsen, Maria Willer Meisner, Bo Bach et al

KASUISTIKKER
Inficeret aortaaneurisme behandlet med autolog venegraft
Islam Al Obeidi, Lene Langhoff Clausen & Isik Somuncu Johansen

Akut leversvigt forårsaget af indtag af hvid fluesvamp
Rasul Thamina & Anders Krusenstjerna-Hafstrøm

Livstruende intrauterin infektion med Clostridium perfringens
Mona Meral Savran, Ebbe Thinggaard, Mads Nielsen-Breining et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  2. JULI 2018 

KASUISTIKKER
Gravid kvinde med unicorn-uterus og barn i sædepræsentation forløst ved kejsersnit
Nanna Mørk, Finn Friis Lauszus & Rubab Hassan Agha Krogh

Muir-Torres syndrom
Madeline T. Kudibal & Alessandro Venzo

Hypoglossus og vagusparese efter nasal intubation og svælgpakning
Troels Schmidt, Bahareh Bakshaie Philipsen, Yavar Manhoobi et al.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  25. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER
Reduceret risiko for diabetes og kardiovaskulær sygdom efter fedmekirurgi
Ida Kirstine Bull Rasmussen, Søren Sandager Petersen, Jacob Juel et al

Lægens rolle i forbindelse med tilbagevenden til sport efter korsbåndsrekonstruktion
Kristoffer W. Barfod, Randi Rasmussen, Birgitte Blaabjerg et al

KASUISTIKKER

To indvandrerbørn forgiftet med D-vitamindråber
Ladan Ghulam Mohammad

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 18. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER
Behandling af stabil kronisk obstruktiv lungesygdom
Anders Løkke, Lars Peter Nielsen, Mia Moberg et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTE.DK 28. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER
Påvirket leverbiokemi hos børn med reumatologiske sygdomme
Helene Mygind Wolsk, Marianne Hørby Jørgensen & Susan Nielsen

Intralymfatisk allergenspecifik immunterapi
Sara Haunstrup Næraa, Niels-Erik Harbo Schollert, Peter Nytofte Flader Skov et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 7. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER
Melatonin til børn med søvnproblemer
Amalie Berring-Uldum, Nanette Marinette Monique Debes, Charlotte Reinhardt Pedersen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 6. NOVEMBER 2017

STATUSARTIKLER
Patienter med skulderartrose risikerer forlænget behandlingsforløb »
Signe Nanna Rosner Rasmussen & Helge Vous Bonde

Right side

af Claus Bo Svenningsen | 19/02
2 kommentarer
af Svend Ovesen | 18/02
1 Kommentar
af Peter Gammelgaard Petersen | 18/02
1 Kommentar
af Steen Frobenius | 17/02
2 kommentarer
af Lawkesh Vimal Hurry | 16/02
3 kommentarer