?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 24. JULI 2017

STATUSARTIKEL
Hospitalsbehandling efter hjertestop uden for hospital »
Johannes Grand, Christian Hassager & Jesper Kjærgaard

KASUISTIKKER
Arbejdsbetinget astma hos en ortopædkirurg »
Eske Roth, Christina Blanner Kristiansen, Karin Dahl Assing et al

Recidiverende ascites som den første præsentation af membranøs glomerulonefritis »
Kristine Lindhard, Martin Egefjord & Otto Clemmesen

Autoimmun encefalitis debuterende med behandlingsrefraktær status epilepticus »
Mette Nissen & Morten Blaabjerg

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 17. JULI 2017 

STATUSARTIKLER
Metodebeskrivelse af brugerstyret behandling i individuelle forløb »
Helle Max Martin, Line Hjøllund Pedersen & Anne Mette Uhre Johansen

Udredning af thyroideaincidentalomer påvist ved 18F-fluordeoxyglukose-PET/CT »
Ali Asmar, Lene Simonsen, Jens Bülow et al

Antitrombotisk behandling af patienter med valvulær atrieflimren »
Ann Bovin, Thomas Decker Christensen & Erik Lerkevang Grove

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 10. JULI 2017

STATUSARTIKLER
Behandling af subkutane abscesser »
Nina Hardgrib & Klaus Kjær Petersen

Håndtering af uventet cancer i lokalresecerede kolorektale polypper »
Issam Al-Najami & Gunnar Baatrup

Fotoscreening for diabetisk retinopati »
Jakob Grauslund

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 3. JULI 2017

STATUSARTIKLER
Nonalkoholisk fedtleversygdom hos børn og unge »
Jessica Björklund, Tea Lund Laursen, Konstantin Kazankov et al

Sammenhæng mellem motivation, emotioner og læring »
Ellen Holm, Hanne Blæhr Jørsboe, Kirsten Holm et al

KASUISTIKKER

Partiel fingeramputation efter fjæsingstik og andengradsforbrænding »
Michael Josiassen, Søren Partoft, Pernille Leicht et al

To tilfælde af det sjældne Cronkhite-Canadas syndrom »
Thorbjørn Christensen & Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. JUNI 2017

STATUSARTIKLER
Specialiseret palliativ indsats i Danmark mangler kapacitet og tilgængelighed »
Helle Timm, Tina Broby Mikkelsen & Lene Jarlbæk

Incidensen af kongenit hypotyreose er stigende »
Tina Lund Leunbach, Pia Sønderby Christensen & Kurt Kristensen

KASUISTIKKER
Hjertestop induceret af vasospastisk angina pectoris efter vaginalt administreret misoprostol »
Terese Matthesen, Rasmus Huan Olsen, Helle Skovmand Bosselmann et al

Mitralklapendokarditis diagnosticeret efter panoftalmitis med Enterococcus faecalis »
Kasper Kyhl, Peter Bomholt Hansen, Elin Holm et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. JUNI 2017

STATUSARTIKLER
Humant papillomvirus og mundsvælgkræft »
Michael Josiassen, Christian Grønhøj Larsen, Christel Bræmer Lajer et al

Årsagen til uforklaret cytopeni kan ofte findes med fokuseret DNA-sekventering »
Jakob Werner Hansen, Simon Husby & Kirsten Grønbæk

KASUISTIKKER
Overraskende fund af vandremilt ved diagnostisk laparoskopi hos en 11-årig pige »
Ari Demirel, Marlene Aagaard Hansen, Kåre Gotschalck Sunesen et al

Knogletumor som differentialdiagnose til ekstremitetssmerter hos en nyfødt »
Kathrine Skovgaard Rasch & Roland Knudsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. JUNI 2017 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af posttraumatisk stress-syndrom »
Cæcilie Böck Buhmann & Henrik Steen Andersen

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom »
Signe Vinsand Naver, Bjarne Ørskov, Anja Møller Jensen et al

KASUISTIKKER
Spontan renal fornixruptur grundet obstruerende uretersten »
Michael Asger Andersen & Rikke Tandrup Nielsen

Melkersson-Rosenthals syndrom hos en ung mand »
Elisabeth Lauritzen & Andreas P. Schjellerup Jørkov

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. JUNI 2017

STATUSARTIKLER

Fysisk træning hjælper også normalvægtige kvinder med polycystisk ovariesyndrom »
Helene Bisgaard & Flemming Dela

Behandling af benign paroksysmal positionel vertigo »
Niels West, Søren Hansen, Sune Land Bloch et al

KASUISTIKKER

Behandling af hamstringssyndrom hos en 12-årig dreng »
Tanja Margrethe Gjerlev Andersen & Per Hove Thomsen

Hjerneabscesser forårsaget af Nocardia farcinica hos en nyretransplanteret mand »
Michaela Tinggaard & Kristian Bagge

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  29. MAJ 2017

STATUSARTIKLER

Kirurgisk behandling af midt og lav rectumcancer »
Maya Xania Bjørn & Sharaf Karim Perdawood

KASUISTIKKER

Schwannom kan være en sjælden årsag til mavesmerter »
Marie Mydtskov & Nanne Mydtskov

Torkveret ovarie hos en seksårig pige »
Lubna Sabah

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  22. MAJ 2017

STATUSARTIKLER

Effekt af brug af tolk i psykoterapi »
Rikke Sander Jensen, Trine Maria Nørregaard & Jessica Carlsson

Stumpe nyretraumer hos børn »
Thomas Bjørsum-Meyer, Lars Rasmussen, Lars Lund et al

Blodtryksmåling, som den praktiseres i medicinske ambulatorier, er uhensigtsmæssig »
Mark Reinhard, Per Løgstrup Poulsen & Kent Lodberg Christensen

KASUISTIKKER

Fejlplacering af ventrikelsonde hos nyfødt trods overholdelse af retningslinje »
Natalia Barkholt & Jesper Fenger-Grøn

Øsofageal vaskulær ektasi hos en patient med anæmi »
Vera Crone & Lasse Bremholm

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 15. MAJ 2017

STATUSARTIKLER

Æg øger ikke risikoen for hjerte-kar-sygdomme og kan indtages som del af en hjertevenlig kost »
Nina Rica Wium Geiker, Mogens Lytken Larsen, Jørn Dyerberg et al

Evidens for psykodynamisk psykoterapi »
Francisco Alberdi Olano & Bent Rosenbaum

KASUISTIKKER
Favisme efter indtag af hestebønner hos et treårigt barn med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel »
Margrethe Bordado Sköld, Rikke Pilsgaard Svendsen & Ellen Bøtker Pedersen

Burned-out seminom-lymfeknudemetastase på halsen hos en patient med radikalt behandlet cancer coli »
Marie Louise Juul & Eva Rye Rasmussen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 8. MAJ 2017

STATUSARTIKLER

Damage control-kirurgi ved det septiske abdomen »
Nikolaj Nerup, Karen Oline Larsen Langballe et al

KASUISTIKKER

Hyperglykæmiinduceret hemichorea som differentialdiagnose til apopleksi »
Stine Munk Hald, Willy Krone, Zahid Abbas Minhas et al

Svær cervikal kyfose som årsag til akut opstået respirationsinsufficiens »
Karen Lise Dahl Andersen, Allan Bach, Rikke Haahr Iversen et al

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 1. MAJ 2017

STATUSARTIKEL - KLINISK PRAKSIS

Klinik, diagnostik og behandling af Lyme borreliose »
Lukas Frans Ocias, Bo Bødker Jensen, Fredrikke Christie Knudtzen et al

KASUISTIKKER

Aneurismatisk knoglecyste i sinus maxillaris »
Annegrete Aalkjær Danielsen, Margarat Malgorzata Jensen & Victor Vishwanath Iyer

Præhospital blodgasanalyse efter kollaps i forbindelse med deltagelse i triatlon »
Asbjørn Ettrup-Christensen, Louise Amstrup-Hansen & Stine T. Zwisler

Iskæmisk tungenekrose ved arteritis temporalis »
Jonas Møller Larsen & Kristine Aabenhus

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 24. APRIL 2017

STATUSARTIKLER

Diagnostisk exomsekventering til udredning af syndromer
Elsebet Østergaard, Lotte Risom, Jakob Ek et al

KASUISTIKKER

Perifer facialisparese på grund af svær hypertension hos en treårig dreng
Inge Ring Kofoed & Henriette Møller Christensen

Akut sectio udløst af nyretumor med spontant opstået perirenalt hæmatom
Mette Høltzermann, Astrid Helene Livbjerg & Anya Sook Eidhammer

Sequelae til et fejlplaceret centralt venekateter
Daniel Meier Gleesborg, Svend Erik Heiselberg & Ole Brink

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  17. APRIL 2017

STATUSARTIKLER

Repetitiv transkranial magnetisk stimulering til behandling af posttraumatisk stress-syndrom
Bo Søndergaard Jensen & Mahmoud Ashkanian

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 3. APRIL 2017

STATUSARTIKLER

Konsekvensen ved brug af forskellige body mass index-referencer hos børn og unge »
Dorthe Corfitzen Pedersen, Seija Pearson & Jennifer Lyn Baker

KASUISTIKKER
Akut øvre luftvejsobstruktion forårsaget af multinodøs struma efter trakeotomi »
Chadi Nimeh Abdel-Halim & Bibi Lange

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 27. MARTS 2017

STATUSARTIKLER

Ny viden om prognose for og behandling af børneabsenceepilepsi »
Joakim Bloch & Maria J. Miranda

Transmission af og infektion med humant papillomvirus i mundsvælget »
Anne Bohr, Christian Grønhøj, Christel Lajer et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 13. MARTS 2017

STATUSARTIKLER
Fordele og ulemper ved forbrugergenetik »
Camilla Worm Christiansen & Anne-Marie Axø Gerdes

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 2. JANUAR 2017

KASUISTIK
18F-FDG-PET/CT bidrager til diagnostik og behandlingsmonitorering af stråleinduceret angiosarkom »
Francesca Cucchi, Jens Bülow, Lene Simonsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

50 547

Right side

Nr. 16/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Afgørende møde for almen praksis’ fremtid i dag
💬
2
Jens Søndergaard Jensen 18. aug 2017 20:23
Kunstig intelligens: krystalkugle eller sæbeboble?
💬
1
Andreas Hover Lundh 15. aug 2017 09:56
Praktiserende læger vil ikke udskrive cannabis
💬
6
Asger Lau Dalmose 14. aug 2017 21:03
For og imod medicinsk cannabis
💬
4
Hanne Hulgaard 14. aug 2017 18:53
Sequelae til et fejlplaceret centralt venekateter
💬
6
Mats Lindberg 10. aug 2017 08:43

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd