?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER
Hovedpine hos børn og unge »
Caroline Gren, Kristoffer Vogler, Maria Miranda & Nanette Mol Debes

Koordinering af rehabilitering og palliation »
Helle Timm, Jette Vibe-Petersen & Jette Thuesen

Håndtering af hjertekomplikationer sekundært til medicinsk kræftbehandling »
Ann Banke, Anne Polk, Dorte Nielsen et al

KASUISTIKKER
Traumatisk, penetrerende hjerneskade hos seks måneder gammel dreng ikke fundet ved CT af cerebrum »
Louise Kollander Jakobsen, Jacob Madsen, Maria Teresa F. Simonsen et al

Mycobacterium abscessus-infektion i bryst efter fedttransplantation i Indien »
Ellen Jensen, Sine Holst-Albrechtsen, Kirsten Østergaard Christensen et al

Hyperkalcæmi forårsaget af mælk-alkali-syndromet »
Tamina Rokai Etemadi & Helle Skovmand Bosselmann

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. FEBRUAR 2018

STATUSARTIKLER
Gennemgang af en ny type hereditært angioødem med normal komplement C1-inhibitor »
Maria Bach Okholm-Hansen, Anna Hillert Winther, Christina Fagerberg et al

Osteosyntese af costafrakturer, ustabil thoraxvæg, pseudoartroser og erhvervede defekter i thoraxvæg »
Kirsten Neckelmann & Rikke Hagelberg

Nye antidiabetiske lægemidler og kardiovaskulære komplikationer »
Manan Pareek, Martin Bødtker Mortensen, Bo Løfgren et al

Diagnostik og behandling af maturity onset diabetes of the young type 3 »
Kathrine Rose, Alexander Sidelmann Christensen, Heidi Storgaard et al

KASUISTIKKER
Femurfrakturer hos spædbørn bør overvejes trods intet erkendt traume »
Ahmed Abdul-Hussein Abood, Jens Svendsson & Søren Harving

Kronisk postdural punktur-hovedpine efter meningitis »
Andreas Ravn, Louise Feldborg Lyckhage & Rigmor Højland Jensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 29. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Nye behandlinger til patienter med hjertestop »
Søren Steemann Rudolph, Dan Lou Isbye, Peter Pfeiffer et al

Controlled attenuation parameter er en ny metode til screening for ikkealkoholisk fedtleversygdom »
Jacob Søholm, Maja Sofie Thiele & Peer Brehm Christensen

Kroniske pulmonale aspergilloser »
Jesper Rømhild Davidsen, Flemming S. Rosenvinge, Kristian Assing et al

KASUISTIKKER
Intrauterin nekrotiserende enterokolitis hos præmature nyfødte »
Peter Bill Juul Ladegaard, Lars Rasmussen & Gitte Zachariassen

Birt-Hogg-Dubés syndrom er en sjælden, men vigtig årsag til pneumothorax »
Laurits Frøssing, Lars Pedersen & Saher Shaker

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 22. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Behandling af primær og recidiverende ovariecancer »
Mikkel Rosendahl, Berit Jul Mosgaard & Karina Dahl Steffensen

Atopisk eksem »
Trine Danvad Gerner, Lone Skov & Jacob Pontoppidan Thyssen

Gynækomasti »
Jakob Felbo Paulsen, Jais Oliver Berg, Niels Kroman et al

KASUISTIKKER

Kosmetisk irisimplantation kan forårsage irreversible øjenskader »
Sasikala Thineshkumar, Daniel Nyborg, Peter Ruhlmann et al

Heterotopisk ossifikation i abdominal midtlinjecikatrice »
Camilla Ibsen Hauge & Jacob Kvist Poulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 8. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Psoriasiskomorbiditet er mere end psoriasisartritis »
Amanda Kvist-Hansen, Hannah Kaiser, Lone Skov et al

Kirurgisk behandling af lumbal diskusprolaps »
Christian Støttrup, Andreas K. Andresen, Carsten Ernst et al

Maskeret hypertension i graviditeten »
Margit Bistrup Fischer, Ebbe Thinggaard, Anita Sylvest Andersen et al

KASUISTIKKER
Melioidose er en sjælden årsag til hæmaturi hos hjemvendte rejsende »
Ariella Denize Nielsen & Peter Ellekvist

Meningitis og septisk sinustrombose som komplikation i forbindelse med otitis media »
Thomas Frank Flyger, Jens Højberg Wanscher, Nina Nguyen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET 2. JANUAR 2018

STATUSARTIKLER
Tværsektorielt samarbejde ved behandling af patienter med type 2-diabetes »
Lene Munch, Michael E. Røder, Ida H. Rasmussen et al

Almen praksis kan fremme lige adgang til sundhed for patienter med etnisk minoritetsbaggrund »
Maria Bach Nikolajsen & Per Kallestrup

Rehabiliteringens historie og lægens fremtidige rolle »
Fin Biering-Sørensen, Jørgen Feldbæk Nielsen & Claus Vinther Nielsen

KASUISTIKKER
Hjernestammeinfarkt fortolket som neuritis vestibularis »
Karén Stepanidis & Mads Klokker

Multicentrisk retikulohistiocytose er en sjælden form for paraneoplasi »
Anna Maria Andersson, Tanja Todberg, Kristian Kofoed et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 18. DECEMBER 20171

STATUSARTIKLER
Utilsigtet blindhed i den diagnostiske proces » 
Amalie Middelboe Andersen, Jan K.B. Friis & Lars J. Østergaard

Chylothorax »
Mikkel Hvass, Jens Lundby Frandsen & Jens Meldgaard Bruun

Fast track-hoftealloplastik »
Torben Bæk Hansen, Kirill Gromov, Billy B. Kristensen

KASUISTIKKER

Fækulom hos ældre patienter er en potentielt alvorlig tilstand »
Søren Kabell Nissen, Morten Roos Stenberg & Jesper Ryg

Ikterus og obstruktivt leverstasemønster efter behandling med metoprolol »
Thommy Hansen & Lotte Fynne

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 11. DECEMBER 20171

STATUSARTIKLER

Farmakologisk behandling af gammahydroxybutyrat-abstinenssyndromet »
Niels August Willer Strand, Tonny Studsgaard Petersen, Lars Martin Nielsen et al

Epiphysiolysis capitis femoris diagnosticeres for sent »
Anders Elneff Graversen, Niels Wisbech Pedersen & Roland Knudsen

Funktionelle neurologiske bevægeforstyrrelser »
Peter Arlien Søborg, Lis Albrechtsen, Hans Henrik Olsen et al

KASUISTIKKER

Abdominalt cocoon-syndrom hos en otteårig pige gav tyndtarmsileus og tyndtarmsnekrose »
Johan Tolstrup & Morten Laksáfoss Lauritsen

Luksation af det talokrurale led uden samtidig fraktur »
Johanne N. Bangshøj & Per Pallesen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 4. DECEMBER 2017

STATUSARTIKLER
Den humane tarmmikrobiota »
Julie Kristine Knudsen, Caspar Bundgaard-Nielsen, Søren Hagstrøm et al

KASUISTIKKER
Metylenblåt mod akut behandlingsrefraktær hypotension »
Daniel Morgan, Maria Helleberg Grundt Rasmussen & Anne Barklin

Falsk positiv troponin I ved heterofile antistoffer »
Henrik Nørlund & Ann Bovin

-----------------------------------------------------------------------------------------------
  
PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  27. NOVEMBER 2017

STATUSARTIKLER

Fejlstillinger i fingerleddene »
Pernille Nygaard Vedel, Jørgen Tranum-Jensen, Lars B. Dahlin

Osteochondritis dissecans »
Per Gorm Jørgensen & Per Hölmich

KASUISTIKKER
Primær septisk artritis er en sjælden manifestation af invasiv meningokoksygdom »
Anne Katrine Bisgaard, Steen Kåre Fagerberg & Ulla Hjort

Amputation af arm grundet infektion forårsaget af Vibrio vulnificus efter badeferie »
Esra Arici, Allan Evald, Dennis Back Holmgaard et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 20. NOVEMBER 2017

STATUSARTIKLER
Behandlingsprincipper ved rekonstruktioner, forlængelser og opretninger i underekstremiteterne »
Ulrik Kähler Olesen, Tobias Nygaard, Søren V. Kold et al

Epidermolysis bullosa »
Camilla Firing & Anette Bygum

Tarmmikrobiota og depression »
Julie Kristine Knudsen, Zenia Funch Jensen, Alice Højer Christensen

KASUISTIKKER
Halssmerter efter koloskopi »
Pernille Linde Jellestad, Shadi Andos & Biniam Berhane Teklay

Tolv kg tung ovarietumor hos en teenagepige »
Marie Mydtskov & Nanne Mydtskov

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 13. NOVEMBER 2017

STATUSARTIKLER
Postkommotionelt syndrom er en neuropsykiatrisk tilstand »
Line Kirstine Hauptmann & Mahmoud Ashkanian

Ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning »
Mikkel Østerheden Andersen, Andreas K. Andresen, Marianne Dyrby Lorenzen et al

Idiopatisk pulmonal fibrose er en overset sygdom »
Elisabeth Bendstrup, Sissel Kronborg-White, Thomas Skovhus Prior et al

Kontraception til unge kvinder med fokus på langtidsvirkende reversible præventionsmidler »

Pernille Ravn & Kresten Rubeck Petersen

KASUISTIK
Persisterende trofoblastvæv efter salpingektomi »
Louise Stig Hornstrup, Bjarke Lunde Sørensen & Vicky Jenny Rebecka Wetterstrand

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 6. NOVEMBER 2017

STATUSARTIKLER
Patienter med skulderartrose risikerer forlænget behandlingsforløb »
Signe Nanna Rosner Rasmussen & Helge Vous Bonde

Kredsløbet ændres ved overvægt i barndommen »
Morten Toft Lund, Jens-Christian Holm, Thomas Jespersen et al

KASUISTIKKER
Brystsmerter udløst af øsofagusruptur »
Bastian Neesgaard, Anne-Sophie Sejling & Lene Arguimbau Ostenfeld-Møller

Temporalisforlængelsesmyoplastik til behandling af kronisk facialisparese »
Alexander Bonde & Mette Stueland Wolthers

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 30. OKTOBER 2017

STATUSARTIKLER
Januskinaser/signal transducer and activator of transcription-inhibition er en ny behandlingsmulighed ved reumatoid artritis »
Malte Frøling, Clara Mikkelsen, Peter Preben Eggertsen et al

Ekstrakorporal cirkulationsstøtte til patienter med refraktært hjertestop uden for hospital »
Laust Obling, Sebastian Wiberg, Jacob Eifer Møller et al

Nitrogenoxid og sepsis »
Lama El-Haj & Morten Heiberg Bestle

KASUISTIKKER

Forstørret vestibulær akvædukt hos en tiårig pige »
Simon Mylius Rasmussen & Ida Rosendal Johansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 23. OKTOBER 2017

STATUSARTIKLER
Behandling af analfissurer »
Nina Sonne Bundgaard, Kikke Kirsten Hagen & Andreas Nordholm-Carstensen

Klinisk outcome, komplikationer og proteseoverlevelse hos patienter behandlet med resurfacing hoftealloplastik »
Ole Jakob Jørgensen, Baard Haaken Haakenstad, Ole Ovesen et al

KASUISTIKKER
Extra corporal cardio pulmonary resuciation til behandling af hjertestop på hospital udløst af multifaktoriel hypoksi »
Ali Akkawi, Joachim Hoffmann Petersen & Lars Riber

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 16. OKTOBER 2017

STATUSARTIKLER

Medicinsk cannabis er ikke for børn og unge »
Pernille Opstrup, Marianne Olsen, Karsten Nysom et al

Peroral kolangioskopi »
Linn Iren Risanger, Finn Møller Pedersen & Stig Borbjerg Laursen

Radiologisk diagnostik og behandling af akut kolecystitis »
Ivan Arsic, Jan Abrahamsen, Lise Gammelgård et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  31. JULI 2017

KASUISTIKKER
Hemifacial atrofi behandlet med lipofilling »
Kasper von Rosen, Rikke Bredgaard & Christina S. Gramkow

 

 

50 547

Right side

Nr. 4/2018

Senest kommenteret

Luftguitar, kvakademisk forskning og Cochrane
💬
13
Asbjørn Kørvel-Hanquist 22. feb 2018 14:09
Lægeforeningen: Det risikobaserede tilsyn fungerer ikke
💬
1
Lars Erik Larsen 20. feb 2018 15:25
Billeddiagnostisk udredning ved mistanke om akut lungeemboli
💬
1
Jens Aamann Andersen 19. feb 2018 17:27