Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 26. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Behandlingsalgoritme for nonmelanom hudcancer
Caspar Weel Krammer, Javed Akram, Tine Vestergaard et al

PANDAS og PANS er fortsat omdiskuteredepostinfektiøse autoimmune neuropsykiatriske sygdomme hos børn og unge
Camilla Birgitte Sørensen, Liselotte Skov, Laura Lundby et al

Ileus, hernier og påvirket fertilitet forekommer sjældent efter appendektomi
Tilde Rasmussen, Siv Fonnes & Jacob Rosenberg

Hjemmeopsamlede prøver til undersøgelse forhumant papillomvirus i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft
Mette Tranberg & Berit Andersen

Kvinder med lyskenære hernier bør henvises til kirurgisk behandling
Line Schmidt & Jacob Rosenberg

KASUISTIK
Bigoreksi med paraffinomdannelse kan give hyperkalcæmi
Henriette Holst Nerild, Karen Simone Theilade & Ebbe Eldrup

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Kvindelige brystanomalier
Wahida Chakari, Filip Rangatchew & Jørgen Hesselfeldt

Transoral robotkirurgi til behandling af hoved-hals-kræft
Hani Ibrahim Channir, Asher Lou Isenberg, Niclas Rubek et al

Kronisk rinosinuitis
Marlene Richter Jensen, Elisabeth Arndal & Christian von Buchwald

Præmenstruel dysfori overses ofte
Kristian Høj Reveles Jensen & Karen Sinclair

KASUISTIKKER
CVID er en sygdom med mange facette
Aneliya Dimitrova, Michael Dam Jensen, Kirse Bock et al

Det kardiovokale syndrom
Anna Meta Dyrvig Kristensen, Mikkel Kaltoft & Mikkel Christian Alanin

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 12. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Enuresis nocturna hos børn
Marie Préel, Konstantinos Kamperis & Søren Rittig

Asbest, malignt mesoteliom og lungekræft
Oluf Dimitri Røe

Sportsdykning udfordrer både kredsløb og respiration
Tanja Mijacika, Otto Barak, Per Lav Madsen et al

KASUISTIKKER
Akromegali og bevægeapparatssymptomer
Anne Mohr Drewes, Mai Christiansen Arlien-Søborg, Jens Otto Lunde Jørgensen et al

Sten i uterinkaviteten
Line Markdanner Lindgren

Succesfuld behandling af KCNJ11-neonatal diabetes uden insulin
Birthe Gade-Rasmussen, Sten Madsbad, Maria Saur Svane et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 5. NOVEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Flerstrenget intervention til familier med tidligere gestationel diabetes mellitus
Anne Timm, Karoline Kragelund Nielsen & Helle Terkildsen Maindal

Samspillet mellem mikrobiota og immunsystemet ved kolorektal cancer
Hans Raskov, Thomas Bjarnsholt, Mahdi Alamili et al

Forskerens perspektiver på patientinddragelse i forskning
Marie Konge Nielsen, Marianne Sandvei & Mogens Hørder

KASUISTIKKER
Multipel personlighed hos en 15-årig pige
Henrik Lilhauge Schmidt Læborg & Morten Kjølbye

Kvinde med hidrosadenitis suppurativa opereret multiple gange for abscesser
Birgitte Skjærbæk Aggerholm, Mads Kirchheiner Rasmussen & Mette Meinert

Multiple vertebrale frakturer efter ophør med denosumab
Louise Tjelum & Pia Eiken

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 29. OKTOBER 2018 

STATUSARTIKLER
Hypokonderparanoia er en differentialdiagnostisk udfordring
Raben Rosenberg, Tania Podlaska Mariager & Rikke Hilker

Rygeophør ved lungekræft
Anders Løkke, Niels Lyhne Christensen & Torben Riis Rasmussen

Udredning og behandling af reumatoid artritis
Ditte Smed Iversen, René Drage Østgård, Tove Lorenzen et al

KASUISTIKKER
Post partum-ovarievenetrombose
Aria Homaira Nezam, Finn Friis Lauszus & Rubab Hassan Agha Krogh

Cannabisolieinduceret diabetes mellitus
Kristine Lindhard & Mads Hornum

Fasciola hepatica-infektion erhvervet i Danmark
Christen Rune Stensvold, Jens Tilma, Jørgen Tilma et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 22. OKTOBER 2018 

STATUSARTIKLER
Tinnitus og hyperacusis hos danske børn og unge
Susanne Nemholt & Jesper Hvass Schmidt

Sundhedsvidenskabelig registerforskning i Danmark
Rasmus Gregersen, Rikke Wiingreen & Jacob Rosenberg

Kontrolendoskopi efter akut divertikulitis
Liv Willer Erritzøe, Svend Knuhtsen & Lasse Bremholm Hansen

KASUISTIKKER
Svær reversibel penisiskæmi ved behandling af hepatorenalt syndrom med terlipressin
Lotte Borg Lange & Kristine Borg

Larynxtraumer hos børn efter fald på trampolin
Trine Nybo Ranneries, Jesper Balle & Preben Homøe

Parinauds syndrom forårsaget af corpus pineale-tumor hos en 14-årig dreng
Sofie Jandorf, Tarek Belal & Christos Christakopoulos

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 15. OKTOBER 2018 

STATUSARTIKLER
Evidensen for behandling med medicinsk cannabis til patienter med bipolar affektivsindslidelse er begrænset
Marco Payer Blach Bentzen & Maj Vinberg

Gennemgang af Early Warning Scores til forebyggelse af uventet kritisk sygdom og død
Pernille Brok Nielsen, Niels Egholm Pedersen, Martin Schultz et al

Pludselig indsættende idiopatisk høretab
Karoline Feekings, Lasse Berg Hansen & Dan Hougaard

Behandling af kronisk subduralt hæmatom
Thorbjørn Søren Rønn Jensen, Nina Andersen-Ranberg, Frantz Rom Poulsen et al

KASUISTIKKER
Pankreatitis under graviditet på grund af genetisk betinget hypertriglyceridæmi
Jakob Knold, Thomas Gohr, Dorte Møller Jensen et al

Allergisk kontakteksem udløst af curcuminholdig klorhexidinsprit
Habib Ghasemi, Kaspar Saxtrup, Ala Aldeen Mohammad R. Al-Khafagi et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 8. OKTOBER 2018

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af jernmangel i graviditeten
Lana Rashid Flachs Madsen, Nathalie Søderhamn Bülow, Mette Tanvig et al.

Sentinel node-positivt melanom
Mette Haldrup, Lars B. Stolle, Lisbet Rosenkrantz Hölmich et al.

Når lægemidler udløser lupus i huden
Kathrine Balslev Skovmøller & Anette Bygum

Behandling af ankelfrakturer
Peter Toft Tengberg & Ilija Ban

KASUISTIKKER
Myom med intraabdominal blødning
Cecilie Jespersen & Kristine Juul Hare

Dialysekateteranlæggelse hos en patient med persisterende venstresidig vena cava superior
Peter Bak & Anders Kehlet Nørskov

UGENS BILLEDE
Gottrons tegn ved dermatopolymyositis
Tue Kruse Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 1. OKTOBER 2018 

STATUSARTIKLER
Udredning for osteoporose hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom
Nina Järvelä Johansen, Torben Harsløf, Anne Pernille Hermann et al

Benigne skrotale sygdomme
Anders Thomsen, Sabrina Toft Hansen & Lars Lund

Uddannelse af personalet kan mindske konsekvenser af lav sundhedskompetence
Stefan Køberl & Jesper Bo Nielsen

Den raske og den syge hjernes bevidsthedsfunktion
Daniel Kondziella

Medfødte uterine malformationer og betydning for fertilitet og graviditet
Nanna Mørk, Finn Friis Lauszus & Rubab Hassan Agha Krogh

KASUISTIK
Nyfødt med aplasia cutis forårsaget af epidermolysis bullosa
Christine Cramer, Bjørn Bay, Anne-Bine Skytte et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 24. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Kontinuerlig perioperativ blodtryksmåling
Kirstine Toft Conradsen, Niels Peter Ekeløf, Nikolai Hoffmann-Petersen et al

Kompressionsstrømper ved flyrejse
Joachim Hjalde Halmsted Olsen, Stina Öberg & Jacob Rosenberg

Diagnostik og behandling af paranoide tilstande og skizofrenispektrumlidelser hos ældre
Flemming Mørkeberg Nilsson, Thilde Noe Sørensen & Helle Enggaard

Behandlingsniveau og behandlingsstop ved benign lungesygdom
Anita Rath Sørensen, Kristoffer Marsaa, Elisabeth Bendstrup et al

Allergiske reaktioner over for lokalanalgetika
Thomas Houmann Petersen & Anne Bøhlke

KASUISTIKKER
Mediastinal cyste som årsag til dårlig trivsel hos en ti måneder gammel dreng
Fanny Edit Maria Hård, Cristel Maria Sørensen Hjortshøj, Hilde Hylland Uhlving et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 17. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Carcinoma in situ i mammae
Marica Skaar, Linnea Langhans, Birgitte Mertz et al.

Diagnostik og behandling af sinonasal cancer
Sannia Sjöstedt, Kirstine Karnov & Christian von Buchwald

Cochlear- implantation til børn
Niels West, Per Cayé-Thomasen & Michael Bille

KASUISTIKKER
Brysttuberkulose er en sjælden årsag til en proces i brystet
Gihan Al-Gameel, Marica Skaar, Tove Filtenborg Tvedskov et al.

Septisk abort med massiv koagulopati og behov for akut hysterektomi
Kamilla Kannegård Karlsen, Emil Ainsworth Jochumsen, Maje Thode Rask et al.

Konfusion, bevidsthedstab og uspecifikke synsgener kan være symptomer på demens med Lewy bodies
Nanna W. Dombernowsky, Ian Law & Steen G. Hasselbalch

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 10. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Kirurgisk behandling af ventralhernier
Nadia A. Henriksen, Thue Bisgaard, Hans Friis Andersen et al

Udredning og behandling af vestibularisschwannomer
Hjalte C.R. Sass, Niels West, Martin N. Møller

Eosinofili
Ole Weis Bjerrum, Daniel El Fassi, Gitte Madsen et al

KASUISTIKKER
Progredierende synstab som eneste symptom på sinonasal cancer
Sannia Sjöstedt, Kirstine Karnov, Alka Seth

Objektiv tinnitus
Sathya S. Shifan, Lars Peter Schousboe & Frank Marker

Posterior reversibel encefalopatisk syndrom hos en gravid
Ilda Amirian, Christina Rørbye, Birgitte Marie Due Buron et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 3. SEPTEMBER 2018 

STATUSARTIKLER
Kardiomyopati vurderet med magnetisk resonans-skanning
Dragana Rujic, Kasper Kyhl & Per Lav Madsen

Klassifikation af vaskulære anomalier
Anne Kristine Larsen, Tine Engberg Damsgaard & Lene Hedelund 

Fremmedlegeme i rectum
Mohamed Ebrahim & Sharaf Karim Perdawood

KASUISTIKKER
Harlekiniktyose med mutation i ABCA12-genet
Lærke Heidam Juul Andersen, Louise Kelstrup, Tina Elisabeth Olsen et al 

Wilkies syndrom som årsag til mavesmerter hos en ung kvinde
Rasmus Ahlfors & Dana Jensen

Intramuralt duodenalt hæmatom efter endoskopisk injektionsterapi af blødende ulcus
Ditte Smed Iversen, Stephen Cannon, & Ole K. Bonderup

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 27. AUGUST 2018 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af hypofosfatasi
Nicola Hepp, Anja Lisbeth Frederiksen, Jalda Khosravi et al

Manglende evidens i forebyggelse af kemoterapiinduceret kvalme og opkastning hos børn og unge
Astrid Eliasen, Michael Thude Callesen, Kim Peder Dalhoff et al

Endovaskulær terapi ved iskæmisk apopleksi
Mattis Jørgensen, Trine Stavngaard, Thomas Truelsen et al

KASUISTIKKER
Cerebral vaskulitis hos en patient med neuroborreliose
Adjmal Nahimi, Claus Ziegler Simonsen, Lise Leth Jeppesen et al

Leishmania tropica med atypisk, mukokutan manifestation hos en flygtning
Marie Møller, Frederik Neess Engsig, Toke Seierøe Barfod et al

Tåreflåd forårsaget af fremmedlegeme i ductus nasolacrimalis efter tårevejskirurgi
Jacob Galili, Chris Bath, Dan Brøndum et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 20. AUGUST 2018 

STATUSARTIKLER
Sarkoidose
Janne Møller, Vibe Hellmund, Ole Hilberg et al

Sinustakykardi i graviditet
Louise Marie Kofod & Finn Lauszus

Forebyggelse af incisionalhernier
Hugin Reistrup, Dennis Bregner Zetner, Kristoffer Andresen et al

Standardiseret monitorering af spæd- og småbørns helbred i de kommunale sundhedsordninger
Anne Mette Skovgaard, Lisbeth Wilms, Anette Johansen et al

Betydning af sædcellens epigenetik for befrugtning og fosterudvikling
Marte Saupstad, Emil Andersen & Romain Barrès

KASUISTIK
Laserbehandling af tatoveringer kan forårsage smertefulde hudforandringer
Anders Jørgensen & Anders Brøns Møllekær

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 13. AUGUST 2018 

STATUSARTIKLER
Prostataarterieembolisering er en ny behandlingsmulighed ved prostatalidelser
Brian Malling, Lars Birger Lönn, Susanne Frevert et al

Diagnostik og behandling af superficiel venøs trombose
Jan Nybo, Mads Nybo & Anne-Mette Hvas

Michael Balint anno 2017
Helena Galina Nielsen & Annette Sofie Davidsen

Betydningen af hormonelle faktorer for meningeomers vækst
Laura Giraldi, Kåre Fugleholm & Tina Nørgaard Munch

Øget dødelighed ved den anbefalede saltdiæt på under seks gram
Niels Graudal

KASUISTIK
Vellykket behandlings- og genoptræningsforløb efter svært penetrerende hjernetraume
Stian Solumsmoen & Jesper Kelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 6. AUGUST 2018 

STATUSARTIKLER
Måling af lægers kompetencer »
Ebbe Thinggaard, Ann Sofia Thomsen, Lotte O‘Neill et al.

Kreativitet og psykose »
Karl Erik Sandsten, Julie Nordgaard & Josef Parnas

Utilsigtede hændelser med orale antikoagulantia »
Ann Bovin, Pia Knudsen, Maja Hellfritzsch et al.

Elektrokonvulsiv terapi »
Hans Mørch Jensen & Tom Bolwig

Phalanxfrakturer på hånd »
Paula Sophia Juliane Engel, Elisabeth Brogren, Lars B. Dahlin et al.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 30. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Hovedtransplantation
Alexander Lilja-Cyron, Carsten Reidies Bjarkam & Jannick Brennum

Morfinafhængighed som komplikation i forbindelse med kirurgi
Peter Uhrbrand, Amalie Højmose Simoni, Anne Estrup Olesen et al

Dødeligheden efter akut laparotomi kan reduceres
Anders Peter Skovsen, Jakob Burcharth, Mai-Britt Tolstrup et al

Fedttransplantation til brystet
Kasper von Rosen, Gudjon Leifur Gunnarsson, Christina Gramkow et al

Behandling af synstruende diabetisk retinopati
Jakob Grauslund

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  23. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Antiretroviral behandling af hiv og hormonale kontraceptiva »
Kristina Thorsteinsson, Anne-Mette Lebech, Kim Peder Dalhoff et al

Cerebral monitorering af neurointensive patienter »
Axel Forsse, Anders Hedegaard Clausen, Troels Halfeld Nielsen et al

Glomustumorer i de distale phalanges »
Dea Krogh Larsen & Poul Verner Madsen

KASUISTIKKER
Desmopressinbehandling for nykturi kan hos ældre medvirke til svær hyponatriæmi »
Suvanjaa Sivalingam, Mette Paulli Sonne & Ebbe Eldrup

Svær atypisk pneumoni med fund af makrolidresistent Mycoplasma pneumoniae »
Anne Sofie Bruno Pedersen, Lars Østergaard & Sanne Jespersen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  16. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Den spinale durale arteriovenøse fistel er en overset lidelse
Filippa Birte Gade Sundbye, Sanja Karabegovic & Peter Birkeland

Svære komplikationer efter tab af galdesten under laparoskopisk kolecystektomi
Tobias Bastian Ross Clemmesen, Michael Patrick Achiam & Christian Ross Pedersen

Cannabis og glaukom
Zaynab Ahmad Mouhammad & Miriam Kolko

KASUISTIKKER
Lang ventetid på korrekt diagnose for patienter med glomustumorer i distale phalanx
Dea Krogh Larsen & Poul Verner Madsen

Svært fejlstillet fodled og åben talusfraktur primært behandlet uden for traumecenter
Mikael Gerner Jacobsen & Ditte Brander

Amyloidose i larynx
Sebastian Le Grevès, Bahareh Bakshaie Philipsen & Bibi Lange

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  9. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Overvægt og spiseforstyrrelser hos patienter med ADHD
Maria Nivi Schmidt Petersen, Tine Bodil Houmann & Else Marie Olsen

Informationsspecialister forbedrer kvaliteten af systematiske review
Lorna Wildgaard, Janne Vendt & Kim Wildgaard

Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser
Erik Simonsen, Maria Willer Meisner, Bo Bach et al

KASUISTIKKER
Inficeret aortaaneurisme behandlet med autolog venegraft
Islam Al Obeidi, Lene Langhoff Clausen & Isik Somuncu Johansen

Akut leversvigt forårsaget af indtag af hvid fluesvamp
Rasul Thamina & Anders Krusenstjerna-Hafstrøm

Livstruende intrauterin infektion med Clostridium perfringens
Mona Meral Savran, Ebbe Thinggaard, Mads Nielsen-Breining et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  2. JULI 2018 

STATUSARTIKLER
Diagnostik, behandling og prognose ved brystkræft i graviditeten
Pernille Strecker Lund, Iselin Saltvig, Mette Holmqvist Oldenburg et al.

Postural ortostatisk takykardi-syndrom
Louise Schouborg Brinth, Kirsten Pors & Jesper Mehlsen

Dual energy X-ray kombineret med vertebral fracture assessment giver bedre diagnostisk af osteoporose
Linea Hammer Hansen & Jens-Erik Beck Jensen

KASUISTIKKER
Gravid kvinde med unicorn-uterus og barn i sædepræsentation forløst ved kejsersnit
Nanna Mørk, Finn Friis Lauszus & Rubab Hassan Agha Krogh

Muir-Torres syndrom
Madeline T. Kudibal & Alessandro Venzo

Hypoglossus og vagusparese efter nasal intubation og svælgpakning
Troels Schmidt, Bahareh Bakshaie Philipsen, Yavar Manhoobi et al.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK  25. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER
Reduceret risiko for diabetes og kardiovaskulær sygdom efter fedmekirurgi
Ida Kirstine Bull Rasmussen, Søren Sandager Petersen, Jacob Juel et al

Lægens rolle i forbindelse med tilbagevenden til sport efter korsbåndsrekonstruktion
Kristoffer W. Barfod, Randi Rasmussen, Birgitte Blaabjerg et al

KASUISTIKKER
Rakitis og anæmi betinget af cøliaki hos en tre år gammel pige
Allan Bybeck Nielsen

To indvandrerbørn forgiftet med D-vitamindråber
Ladan Ghulam Mohammad

Retroorbitalt penetrerende traume uden men
Troels Krogh Nielsen & Christoffer Holst Hahn

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 18. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER
Asbestose og pleurale plaques
Helle Lodberg Lauridsen, Jakob Hjort Bønløkke, Jesper Rømhild Davidsen et al

Behandling af stabil kronisk obstruktiv lungesygdom
Anders Løkke, Lars Peter Nielsen, Mia Moberg et al 

KASUISTIKKER
En familie med nedarvet DICER1-mutation
Mays Altaraihi, Jens Pedersen, Maria Rossing et al 

Intersektionssyndrom hos en håndcyklist med inkomplet tetraplegi
Søren Bruno Elmgreen, Søren Krogh & Helge Kasch

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 11. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER
Akut abdominal vaskulitis ved reumatologiske sygdomme
Line Uhrenholt, Lars S. Jensen, Thomas S. Jakobsen et al

KASUISTIKKER
Synkope grundet monstrøs struma
Helle Agger-Nielsen, Helle Døssing & Jesper Roed Sørensen

Perforeret mavesæk hos en toårig pige
Vinni Faber Rasmussen, Iben Møller Jønsson & Henriette Lassen Schaumburg

Børn bør undersøges ved mindste mistanke om indtag af fremmedlegeme
Jakob Gjesing Welinder, Laura Marie Dines & Britta Kaltoft Welinder

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 4. JUNI 2018 

STATUSARTIKLER
Arteriovenøs fistel med transponeret vena femoralis er en hæmodialyseadgangsvej med potentiale
Lene Langhoff Clausen & Judith Nielsen

Tab af X-kromosomet kan være et aldersbetinget fænomen hos kvinder
Anne Marie Jelsig, Karen Brøndum-Nielsen & Asuram Zeynep Tümer

Mental-fysisk multisygdom
Anders Prior & Mogens Vestergaard

KASUISTIKKER
Fremmedlegeme i frontallappen
Alexander Arum, Amalie Berring Uldum & Morten Ziebell

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTE.DK 28. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER
Påvirket leverbiokemi hos børn med reumatologiske sygdomme
Helene Mygind Wolsk, Marianne Hørby Jørgensen & Susan Nielsen

Intralymfatisk allergenspecifik immunterapi
Sara Haunstrup Næraa, Niels-Erik Harbo Schollert, Peter Nytofte Flader Skov et al

Arbejdsrelateret udredning af asbestose og eksponeringsvurdering
Øyvind Omland, Harald William Meyer, Helle Lodberg Lauridsen et al

Personlig ernæring til vægttab blandt overvægtige
Mads Fiil Hjorth & Arne Astrup

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 21. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER
Nye hormoner relateret til calcium- og fosfathomøostasen ved nyresygdom
Maria Lerche Mace, Klaus Ølgaard & Ewa Lewin

Overvægt og gastroøsofageal reflukssygdom
Melina Capello, Anne Lund Krarup, Peter Rask et al.

Perioperativ væsketerapi har indflydelse på koagulation, blodtab og komplikationer
Kirsten Cleemann Rasmussen, Tom Pedersen & Niels H. Secher

Cancerimmunterapi 
Julie Westerlin Kjeldsen, Marco Donia & Inge Marie Svane

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 14. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER
Sweets syndromets præsentationsformer
Lina Zeraiq, Kim Hein Lindahl & Anette Bygum

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 7. MAJ 2018 

STATUSARTIKLER
Melatonin til børn med søvnproblemer
Amalie Berring-Uldum, Nanette Marinette Monique Debes, Charlotte Reinhardt Pedersen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 30. APRIL 2018 

STATUSARTIKLER
Klagesagers indflydelse på læger
Søren Birkeland & Ole Nørskov

Glukokortikoidinduceret diabetes og risikofaktorer under højdosisbehandling
Dustin Andersen Patel, Peter Lommer Kristensen, Ulrik Pedersen-Bjergaard et al

Reernæringssyndrom ved anorexia nervosa
Iman Badr Ibrahim, Alia Arif Hussain & Jan Magnus Sjögren

Kognitive bivirkninger af ECT
Jeff Zarp Petersen & Kamilla Woznica Miskowiak

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 16. APRIL 2018 

STATUSARTIKLER
Bevægeforstyrrelser hos børn og unge
Asli Sena Kücükyildiz, Nanette Mol Debes & Liselotte Skov

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 19. FEBRUAR 2018

KASUISTIKKER
Hypokonderparanoia
Tania Podlaska Mariager, Rikke Hilker & Raben Rosenberg

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK 6. NOVEMBER 2017

STATUSARTIKLER
Patienter med skulderartrose risikerer forlænget behandlingsforløb »
Signe Nanna Rosner Rasmussen & Helge Vous Bonde

Right side

af Brian Jørn Lerche | 12/12
5 kommentarer
af Anders Depenau Vej-Hansen | 12/12
5 kommentarer
af Debatred. | 12/12
2 kommentarer
af Debatred. | 11/12
3 kommentarer
af Kristian Valbak | 11/12
1 Kommentar
af Robert Vilfred Pind | 10/12
12 kommentarer
af Mykola Horodyskyy | 10/12
1 Kommentar