Skip to main content

Lægevidenskab er en videnskab, for behandlinger baseres i nogen grad på eksperimenter. Vi eksperimenterer med mikroorganismer, dyr og mennesker. Forsøg med mennesker giver endelig bekræftelse af et fremskridt. Nogle forsøg er kvantespring fremad for lægevidenskaben og til glæde for vores patienter. Da I.P. Semmelweis i 1847 startede med desinficerende håndvask, faldt dødeligheden for fødende fra 12% til 2%, da færre fik barselsfeber.

Imidlertid er der også udført forsøg, hvor forsøgspersoner har lidt unødig overlast. Det er uacceptabelt og uetisk at forsøgspersoner lider unødigt. Har forsøgspersoner unødig lidelse, risikeres at ingen vil deltage i medicinske eksperimenter, og uden forsøgspersoner vil grundlaget for nye fremskridt formindskes.

Derfor har danske læger tilsluttet sig Helsinki-Deklarationen, der skal sikre forsøgspersoner. Ifølge deklarationen beskrives nødvendige forsøg i en protokol, godkendes af en videnskabelig komite og forsøgspersonerne giver frivilligt tilsagn. Forsøg med børn er underlagt særlige restriktioner.

Danske politikere har besluttet, at motorvejshastigheden skal hæves til 130 km/t den 30. april 2004, og fordelen er sparet tid. 130 km/t på danske motorveje ville vi som læger vanskeligt kunne gennemføre:

  • der er udført forsøg med øget hastighed på motorveje i Israel i 1993, hvor hastigheden blev hævet fra 90 km/t til 100 km/t. Dette forsøg medførte flere trafikdrab, og forsøg på at hæve fartgrænsen til 120 km/t blev afvist som »uetisk forsøg med mennesker« [1]

  • forsøget er ikke protokolleret eller godkendt af en videnskabsetisk komite

  • forsøgspersoner afgiver ikke samtykke

  • børn inddrages vilkårligt i forsøget

Forsøget ville dermed være unødvendigt, uprotokolleret, uden samtykke og inddrager børn på lige fod med voksne. Forsøget kunne med rette afvises som uetisk.

Danske politikere er ikke underlagt Helsinki-Deklarationen og den 30. april starter forsøget.


Referencer

  1. Richter ED, Barach P, Berman T et al. Extending the boundaries of the Declaration of Helsinki: a case study of an unethical experiment in a non-medical setting. J Med Ethics 2001;27:126-9.