Skip to main content

2004 myoser

Overlæge Svend Lings, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital. E-mail: lings@dadlnet.dk

31. okt. 2005
2 min.

I begyndelsen af 2004 skrev Simonsen, Jespersen & Egeblad i Ugeskriftet i en artikel om nonvaskulære smerter hos patienter med underekstremitetsvaricer, at »En lang række smertende tilstande i såvel knogler, led som bløddele kan opstå som følge af overbelastning. De hyppigste er myoser, tendinit, bruskskader ...« [1].

En fortrinlig artikel om UL-diagnostik ved reumatologiske sygdomme af Qvistgaard et al [2] virker gennemtænkt undtagen på et enkelt punkt. I et lille afsnit om »Begrænsningen i UL-undersøgelsens anvendelighed i reumatologien« står der nemlig om muskelforandringer: »Man må erkende, at brugen af ultralyd i hvert fald ikke endnu har kunnet løse opgaven med billeddiagnostisk verifikation af disse bløddelsskader, idet selv palpatorisk oplagte myoser ikke modsvares af en ændring på UL-billedet«.

I en senere statusartikel af Biering-Sørensen & Kjøller om muskel- og skeletlidelser [3] opereres tilsyneladende med hele to myosebegreber, nemlig først i sammenhængen: »Inflammatoriske, reumatiske sygdomme, der omfatter leddegigt, myoser og betændelsestilstande i seneskeder ...« (første pind på side 1331) og dernæst (tredje pind): »Rygsygdomme, der omfatter ondt i ryggen, diskusprolaps, lumbago/myoser i ryggen, skæv ryg ...«

Overgaard & Fredberg nævner på traditionel dansk vis myoser i glutealregionen som differentialdiagnose ved klinisk undersøgelse af hofteleddet [4].

Hvordan definerer de forskellige forfattere en »myose«? Hvad er det patoanatomiske grundlag? Har de udført genfindingsforsøg? Hvilken videnskabelig dokumentation berettiger i det hele taget den i Danmark udbredte anvendelse af dette begreb [5]?

Indlægget har også været forelagt Søren Overgaard, der ikke har kommentarer.

SVAR:

SVAR:

Referencer

  1. Simonsen OH, Jespersen PT, Egeblad K. Nonvaskulære smerter hos patienter med underekstremitetsvaricer. Klinisk undersøgelse og behandling. Ugeskr Læger 2004;166:275-7.
  2. Qvistgaard E, Terslev L, Bliddal H et al. UL-diagnostik ved reumatologiske sygdomme. Gråtoneultralyd. Ugeskr Læger 2004;166:351-7.
  3. Biering-Sørensen F, Kjøller M. Muskel- og skeletlidelser. Ugeskr Læger 2004;166:1331-3.
  4. Overgaard S, Fredberg U. Den kliniske undersøgelse af hofteleddet hos voksne. Ugeskr Læger 2004;166:2544-7.
  5. Lings S. Myoser. En dansk syge, der synes at brede sig endemisk og nu er trængt helt ind i Højesteret. Ugeskr Læger 1999;161:2546.