Skip to main content

Åbent brev fra en Sundhedsplatformsbruger

"Jeg synes, at Lægeforeningen – også i lyset af de tilfredshedsundersøgelser, som er lavet – nu må slå i bordet og forlange SP erstattet af et bedre og mere smidigt system, mest nærliggende det midtjyske", skriver Peter Marckmann.

Peter Marckmann, overlæge, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde, e-mail: peter.marckmann@dadlnet.dk Interessekonflikter: Ingen.

27. jun. 2018
5 min.

Kære Andreas Rudkjøbing

Jeg skriver til dig, fordi jeg vil anmode dig og bestyrelsen om at gå i brechen for os læger (og øvrige sundhedspersonale) på sygehusene i Region Hovedstaden og Sjælland.

Du kender sikkert godt kritikpunkterne vedrørende SP (Sundhedsplatformen, red.) i detaljer, så dem vil jeg ikke repetere, men blot fastslå, at vi i lægegruppen føler SP som et umanerligt usmidigt og usikkert stykke værktøj, som forsinker os, forhindrer os i at udrette, hvad vi ønsker at udrette, og som – som prikken over i'et – er til fare for patienterne på grund af den manglende gennemskuelighed af systemet, især hvad angår medicineringen.

SP er et helt urimeligt arbejdsredskab for læger. Jeg føler det personligt ydmygende at skulle arbejde i SP med al dens uoverskuelighed, alle de nonsens regler og meddelelser, som man mødes med, alle de gentagelser, som vi tvinges ud i, og alle de fejl, som vi risikerer at begå.

Jeg synes, at Lægeforeningen – også i lyset af de tilfredshedsundersøgelser, som er lavet – nu må slå i bordet og forlange SP erstattet af et bedre og mere smidigt system, mest nærliggende det midtjyske. Af hensyn til jeres medlemmer, men så sandelig også af hensyn til patienterne – og økonomien – og produktiviteten.

Jeg håber, at du og bestyrelsen vil tage positivt imod denne opfordring og skride til handling straks. Jo før, jo bedre, for mange læger er så frustrerede, at de tænker i opsigelse eller pension før tid.

Jeg håber, at du kan finde tid til et kort svar.

Med venlig hilsen,

Peter Marckmann

Svar fra Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen:

Kære Peter Marckmann,

Tak for din henvendelse. Jeg forstår til fulde din frustration over Sundhedsplatformen. Jeg kender den fra min egen kliniske hverdag, og jeg finder det dybt urimeligt, at læger skal bruge så mange ressourcer på et værktøj, som burde være en hjælp. Som du frygter jeg også for patientsikkerheden.

Men jeg vil samtidig foreslå, at du henvender dig til Overlægeforeningen i denne sag. For at bruge ressourcerne bedst muligt har vi en arbejdsdeling mellem de lægelige organisationer. Da Sundhedsplatformen blev indført for to år siden, besluttede Lægeforeningen, Yngre Læger og Overlægeforeningen, at det fortrinsvis er en sag, som skal varetages af de to forhandlingsberettigede foreninger, dvs. Yngre Læger og Overlægeforeningen. Det er dem, som har haft den løbende kontakt med Region Hovedstaden og Region Sjælland, og som har deltaget i den offentlige debat. Jeg ved, at begge foreninger er dybt engagerede i denne sag, og at de presser på for, at de to regioner kommer op med holdbare løsninger på de massive problemer, som Sundhedsplatform er årsag til.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing

Svar fra Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen:

Kære Peter Marckmann,

Jeg forstår fuldt ud din frustration over at skulle arbejde med Sundhedsplatformen. Du er jo selvsagt ikke den første, der beretter om de store problemer, der er med det nye it-system. Som du ved, har vi i Overlægeforeningen fra første dag arbejdet med at synliggøre problemerne og få Region Hovedstaden og Region Sjælland til at tage dem alvorligt. Vi har arbejdet tæt sammen med Yngre Læger, og vi har forsøgt at trænge igennem med vores budskaber både på de indre linjer og udadtil, lige som vi har gennemført en række undersøgelser af medlemmernes arbejdsvilkår i forbindelse med indførelsen og arbejdet med Sundhedsplatformen for at være bedst muligt rustet til at bidrage til at få løst problemerne.

Desværre har lydhørheden hos de ansvarlige ledere og politikere især i Region Hovedstaden ikke været stor. Det er en af grundene til, at vi i forbindelse med Rigsrevisionens rapport skærpede tonen. Vi mener ikke, at hverken læger eller patienter kan være tjent med at fortsætte som hidtil.

Derfor har vi klart meldt ud i forbindelse med Rigsrevisionens rapport, at de to regioner bør gå i gang med at finde alternative løsninger, hvis det ikke i løbet af kort tid er muligt at få sundhedsplatformen til at fungere på et acceptabelt niveau. Det betyder, at regionerne skal have løst de mest presserende problemer, dvs. fejlene i medicinmodulet, nedsat aktivitet på grund af tidskrævende procedurer, usikkerhederne i registrering samt indberetning og udtræk af data.

Overlægerne og de yngre læger lægger – stik mod hvad regionens politikere hævder – et kæmpestort arbejde i at sikre en forsvarlig behandling til patienterne til tiden, og for mange er arbejdet med sundhedsplatformen så stor en belastning, at vi ikke kan leve med, at problemerne fortsætter i det uendelige. Derfor vil vi fortsat arbejde intensivt på, at systemet skal bringes til at fungere, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så må regionerne finde en anden løsning.

Venlig hilsen,

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen

Fakta

Fakta