Skip to main content

Adult leukemias. Atlas of clinical oncology

Wiernik PH, ed.: Wiernik PH, ed.

2. nov. 2005
2 min.

8. bind i serien Atlas of clinical oncology (ud af foreløbig 24 planlagte)

Kapitlerne 1 og 2 gennemgår epidemiologi, genetik, molekylær ætiologi og patogenese. Incidens angives i forhold til USA's befolkning hvilket er upraktisk. Kapitel 2 gennemgår, efter en kort indføring i nogle basale cellebiologiske begreber og kendte ydre riskofaktorer, en række specifike sygdomsmekanismer inkl. Philadelphia-kromosomet t(9;22), akut promyelocytleukæmi t(15;17), core-binding-factor-leukæmier på basis af t(8;21) (AML af typen M2), t(12;21) (ALL) og inv16 (AML af typen M4 med eosinofili, samt leukæmier med involvering af MLL (mixed-lineage-leukemia) locus på 11q23. Det er en kort, men fyldestgørende oversigt.

Kapitlerne 3-6 omhandler diagnostiske procedurer inkl. morfologi, immunfænotypning (Elisabeth Paiettas bidrag er som sædvanlig af høj standard både vedr. flowcytometri og celledifferentiering ved leukæmi). Kapitel 6 om cytogenetik og dermed følgende molekylære konsekvenser for leukæmiudvikling bygger videre på kapitel 2 med god indføring i tidssvarende teknikker bl.a. fluorescent in situ-hybridisering (FISH).

Kapitel 7 med overskriften: Treatment of adult acute leukemia er forbilledligt ved i koncis form at dække i hvilken grad behandlingen af leukæmi er evidensbaseret. Trods kapiteloverskriften er der her, i modsætning til de diagnostiske kapitler, hvor hovedvægten er lagt på de myeloide leukæmier, også en solid dækning også af fx kronisk lymfatisk leukæmi med en - for en amerikansk lærebog velgørende - konstatering af, at alkylerende midler stadig er den foretrukne førstelinjebehandling ved denne sygdom.

Kapitel 8: Behandlingskomplikationer, og kapitel 10: Supportive care med mange illustrationer af stor pædagogisk værdi. Kapitel 9 (af redaktøren) om ekstramedullære manifestationer af leukæmi viser pædagogiske optagelser af kliniske fænomener, som slet ikke er sjældne.

Af korrekturfejl noteres en gentagelse af Fig. 2.25 i stedet for en ny Fig. 2.26. samt forkert billedtekst til Fig. 9-10.

Dette atlas på 350 sider udgør en fremragende introduktion til leukæmi for hæmatologer under uddannelse og en udmærket vedligeholdelse af viden for mange speciallæger. Den vedlagte cd-rom er bl.a. velegnet til undervisning via videoprojektor. Prisen er ikke urimelig, billedmaterialet taget i betragtning. Den kan varmt anbefales til biblioteket i hæmatologiske afdelinger.

Hamilton: BC Decker, 2001. 350 sider. Pris: 110 GBP.

Cd-rom medfølger. ISBN 1-55009-111-5.

Christian Hartmann Geisler