Skip to main content

Affektregulering i udvikling og psykoterapi Sørensen JH, red.

Overlæge Randi Luggin E-mail: Randi.Luggin@ah.hosp.dk

16. okt. 2006
2 min.

Dette er en væsentlig bog. Jens Hardy Sørensen (chefpsykolog ved Center for Traume-og Torturoverlevere i Vejle og ekstern lektor ved Syddansk Universitet) har påtaget sig at præsentere nogle af tidens væsentligste navne inden for udviklingspsykologi, neuropsykologi, tilknytningsteori og psykoanalyse - Peter Fonagy, Allan N. Schore og Daniel N. Stern. Præsentationen sker dels ved, at forfatterne kommer til orde gennem et udvalg af egne (tidligere offentliggjorte) artikler, dels ved at Sørensen i den første tredjedel af bogen kritisk sammentænker deres teorier. Bogens fokus er på affektreguleringens rolle - dels i personlighedsudviklingen og dels i psykoterapi, specielt med personlighedsforstyrrede patienter.Peter Fonagy forbindes sammen med Anthony Bateman især med begrebet mentalisering, den mentale proces, hvormed et individ tolker egne og andres handlinger som meningsfulde på basis af målrettede mentale tilstande som personlige ønsker, behov, følelser og antagelser. I bogens bidrag beskriver Fonagy dels tilknytningens betydning for udviklingen af interpersonel interpretationsevne og selvregulering, dels den afgørende betydning af den terapeutiske relation.Allan N. Schore er neuropsykoanalytiker. I hans bidrag beskrives tilknytningens neuro- og psykobiologiske aspekter. Han ser udvikling af borderline-personlighedsforstyrrelse som resultat af, at dysregulerende traumatiske tilknytninger (f.eks. mishandling og forsømmelse) griber ind i organiseringen af især højre hjernehalvdel.Daniel N. Stern er især kendt for sine bøger om spædbarnets selvudvikling, hvoraf flere er oversat til dansk. I denne bog beskrives implikationer for psykoterapi med voksne, især betydningen af »nu-øjeblikke« - særlige momenter af en autentisk personlig forbindelse med terapeuten - som afgørende for ændring af »den tavse relationelle viden«.

Jens Hardy Sørensens introduktionskapitel er en omfattende gennemgang af den nyeste viden om affektregulering, emotionsteori og psykodynamik. Dette kapitel har nok bogens højeste lixtal, men læsningen er umagen værd.

Bogens forfattere er alle af psykoanalytisk observans, hvilket kan skræmme kognitivt orienterede læsere væk. Jeg ser dog i bogen mange fællestræk med den tænkning, der præger Marsha Linehans arbejde (dialektisk adfærdsterapi), og vil mene, at udøvere af denne terapiform også vil kunne finde stof af interesse.

Bogens målgruppe er nok primært psykoterapeutisk engagerede voksen- og børnepsykiatere og kliniske psykologer. Bogen vil dog kunne læses med udbytte også af andre, som ønsker en bedre forståelse af patienter med tendens til affektiv dysregulering.

København: Hans Reitzels Forlag, 2006.

415 sider. Pris 325 kr.

ISBN 87-412-0219-8