Skip to main content

ALTERNATIV MEDICIN 4. august 2016Jan Lindebjerg: Om broer og flyvende tæpper

4. aug. 2016
3 min.

Folketinget har afsat fire mio. kr. til brobygning mellem alternativ og konventionel behandling. Og politikerne er i færd med at behandle et beslutningsforslag om oprettelse af en uafhængig institution, der skal sikre forskning i alternativ behandling og naturmedicin.

Vi lever i en tidsalder, hvor ca. 76% af konventionel behandling er baseret på overbevisende evidens. Og ca. 37% endda på randomiserede, kontrollerede forsøg. Det vil være et tilbageskridt at inddrage udokumenterede (og undertiden helt absurde) behandlinger i det offentlige sundhedsvæsen.

At være eller ikke at være alternativ

Nogle tiltag opfattes som alternative uden at være det. Eksempelvis er motion og massage glimrende supplementer. Sundhedsstyrelsens Råd Vedr. Alternativ Behandling klassificerer også yoga og meditation som alternativ behandling. Det er det ikke!! Kostråd er heller ikke alternativt. Kostvejledning på et videnskabeligt grundlag er mere meningsfuldt end mere eller mindre fantasifulde kostråd fra selvudnævnte kosteksperter.

At bygge bro til homøopater er lige så fjollet som at etablere luftkorridorer til flyvende tæpper.

Undertiden fremføres det, at de alternative behandlere bruger meget mere tid på at snakke med deres patienter. Det er bestemt muligt, men at snakke med patienterne er heller ikke alternativt.

De gakkede alternative
behandlinger

Mon politikerne har gjort sig nogle tanker om, hvorvidt der findes alternative behandlinger, som er for absurde til brobygning? Lad os kigge lidt på et par stykker af de alternative behandlingstilbud.

Healing

Healing er en alternativ behandlingsform, hvor man forestiller sig, at behandleren kan kanalisere energi fra universet og ind i patienten og derved styrke kroppens selvhelingsevne. Set fra et naturvidenskabeligt synspunkt er denne forestilling meningsløs.

Homøopati

Et af grundprincipperne er en forestilling om, at stoffer, som fremkalder symptomer hos raske personer, fjerner de samme symptomer hos syge personer. Set med nutidige briller er der ikke noget biologisk grundlag for dette princip.

At bygge bro til homøopater er lige så fjollet som at etablere luftkorridorer til flyvende tæpper.

Zoneterapi

Zoneterapi bygger på en forestilling om, at fodsålen udgør et »landkort« over resten af kroppen. Man forestiller sig, at terapeuten kan stille diagnoser ved hjælp af tryk på fodsålen. Og behandle alt muligt ved hjælp af noget, som bedst kan karakteriseres som fodsålsmassage. Der er ikke nogen anatomiske eller fysiologiske holdepunkter for, at det skulle forholde sig sådan.

De plausible alternativer
– urtemedicin

Urtemedicin har en vis plausibilitet. Mange vigtige (patenterede) lægemidler er udviklet fra planter. Nogle naturlægemidler er afprøvet i kliniske forsøg.

Der er således fornuft bag tanken om at undersøge naturmedicin med hensyn til virkninger og bivirkninger. Men det ville være forfriskende, hvis politikerne turde stille samme krav til producenter af »kosttilskud« som til lægemidler.

Alternativ behandling kan ikke afskaffes

Kan/skal vi så afskaffe alternativ behandling? Svaret herpå er nej. Men man kan give patienterne mulighed for at vælge alternativ behandling på et informeret grundlag fremfor et misinformeret grundlag.