Skip to main content

Antibiotic and chemotherapy. Anti-infective agents and their use in therapy. Eighth edition Finch RG, Greenwood D, Norrby SR, Whitley RJ, eds.

Overlæge Niels Frimodt-Møller E-mail: nfm@ssi.dk

1. nov. 2005
3 min.

Dette er den sidste udgave af en hæderkronet oprindelig britisk-engelsk antibiotikabog, med kun én af forfatterne tilbage, David Greenwood. I den første udgave fra 1963 og de næste par stykker gennemgik han sammen med Harold Garrod og Francis O'Grady antibiotika i human medicin set fra et engelsk synspunkt. Eftersom dansk klinisk mikrobiologi har lænet sig stærkt op ad det engelske system, var bogen helt på linje med dansk politik og erfaring. De tre forfattere skrev hele teksten, der var præget af indsigt, personlig erfaring og engelsk humor - den var en fornøjelse at læse. Men meget vand er løbet i åen siden da, ikke mindst er hele området blevet enormt stort; i 1963 var der 50 antibiotika, herunder 19 sulfonamider, nu er der over 250 forskellige antibakterielle stoffer på verdensmarkedet, og dertil kommer et anseligt antal antivirale, svampe-, antiprotozo- og ormemidler, inklusive kendte resistensmekanismer mod samtlige antimikrobielle midler. Hele antibiotikaområdet kan ikke mere dækkes af tre forfattere. Kapitlerne er da også spredt på en lang række (jeg talte 82) forfattere fra USA og Europa. Dette stiller store krav til redaktionen, og det er ikke lykkedes, synes jeg. Kapitlerne er meget uens opbygget mht. oversigtsform, størrelse, stringens, antal og valg af referencer m.m.Bogen er som før opdelt i tre hovedområder: 1. General aspects (generelt om virknings- og resistensmekansimer, farmakodynamik, laboratoriekontrol m.m), 2. Agents (med beskrivelse af alle stofgrupper og de enkelte lægemidler) og 3. Treatment, hvor infektionsgrupperne er fordelt enten på anatomisk lokalisation (CNS, lunger, hjerte, hud osv.) eller efter type (infektioner på intensivafdeling, fremmedlegemeinfektioner osv.)De enkelte kapitler om stofgrupperne er korte og med få detaljer, f.eks. findes for de enkelte antibiotika kun en tabellarisk indikationsliste, men ingen diskussion om hvad de er bedst til. Kapitlet om farmakodynamik, et område hvor der virkelig er sket noget de sidste 15 år, handler kun om forfatterens, George Drusanos, forskningsinteresse og nævner ikke resten af området. I denne forbindelse savnes et kapitel om antibiotikas farmakokinetik, herunder proteinbindings betydning. Kapitlet om sepsis indeholder en udmærket gennemgang af patofysiologien og nye behandlingsmetoder, men valg af antibiotika får en halv spalte, et emne der ellers kunne fylde flere sider. Ligeledes er der en ret kort, summarisk gennemgang af endocarditis, af David Durack; af de i alt seks referencer er tre hans egne, alle tidligere oversigter og den sidste fra 1997. Hvor er f.eks. diskussionen om, hvordan aminoglykosiderne doseres? Til gengæld er der et over 40 sider langt, glimrende kapitel om fremmedlegemeinfektioner af Maki og medarbejdere med 549 referencer - det er en oversigt!Som sagt: Bogen er for uens opbygget og mangler en redaktionel linje. Man skal overveje, hvad man skal bruge en sådan bog til, før man køber denne.

Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003.
964 sider. Pris: 115 GBP.
ISBN 0-443-07129-2