Skip to main content

Antitumornekrosefaktor alfa-behandling og publicitis

Professor, dr.med. Ove B. Schaffalitzky de Muckadell. E-mail: sdm@ouh.regionsyddanmark.dk

27. apr. 2007
1 min.

I Ugeskrift for Læger nr. 9 finder man dels en gennemgang af en Cochrane-analyse vedrørende tumornekrosefaktor -antistofbehandling af colitis ulcerosa, dels en statusartikel.

Det er naturligvis rart, når ens speciale bliver synliggjort, men i betragtning af, at man ved et hurtigt opslag i PUBMED under tumor necrosis factor alfa and ulcerative colitis finder, at der allerede eksisterer 100 reviews, men kun ni randomiserede kontrollerede undersøgelser, må det overvejes, om et så smalt område berettiger hele to bidrag (med i alt seks forfattere) til sekundærlitteraturen.