Skip to main content

Bakteriel meningitis

Professor Niels Høiby, Klinisk mikrobiologisk afdeling, H:S Rigshospitalet. E-mail: hoiby@inet.uni2.dk

31. okt. 2005
3 min.

Mortaliteten for Streptococcus pneumoniae-meningitis hos voksne i opgørelsen fra infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital 1988-2002 [1] er forbløffende høj (38%), og en lignende opgørelse fra Amtssygehuset i Gentofte af alle bakterielle meningitis tilfælde på internmedicinsk afdeling i perioden 1991-2000 viste også en høj mortalitet på 32% for bakteriologisk verificerede tilfælde [2]. Når man sammenligner med en tidligere stor opgørelse fra 1966-1976 fra epidemiafdelingen på Rigshospitalet, var mortaliteten betydeligt lavere (totalt 10,6%, S. pneumoniae 19,1%) [3], og en oversigts- artikel fra USA [4] over de sidste 90 års resultater af behandling af bakteriel meningitis viste, at mortaliteten for S. pneumoniae-meningitis nåede et stabilt niveau på ca. 20% fra ca. 1980 og tidligere for Neisseria meningitidis (10%) og Haemophi-lus influenzae (< 5%). Alderssammensætningen af patientmaterialerne kan formentlig forklare noget af forskellen i mortaliteten, men der er andre mulige forklaringer, som forfatterne ikke diskuterer [1] . Indtil for 20 år siden var der på Sjælland kun én stor infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet.

I Bohr et al's arbejde [4] blev 875 patienter med bakteriel meningitis således indlagt på epidemiafdelingen på ti år, dvs. knap to om ugen (en S. pneumoniae-meningitis hver tredje uge), og afdelingen havde eget intensivt afsnit. Der var altid patienter med bakteriel meningitis indlagt, og alle læger og sygeplejersker fik meget hurtigt rutine i at vurdere og behandle patienterne. I 1985 blev infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital oprettet, og i årene derefter har der været infektionsmedicinere ansat også på andre sygehuse i Storkøbenhavn. Samtidig er antallet af patienter med bakteriel meningitis, som indlægges på de to infektionsmedicinske afdelinger på Rigshospitalet og på Hvidovre Hospital, faldet [1], idet 58 S. pneumoniae-meningitis-patienter på 15 år kun udgør en patient hver tredje måned, hvilket er samme incidens som på internmedicinsk afdeling på Amtssygehuset i Gentofte (40 patienter på ti år) [2]. En anden forklaring på den øgede mortalitet for bakteriel meningitis og specielt for S. pneumoniae-meningitis kunne derfor være, at der indlægges for få patienter til at opretholde den lægelige og sygeplejemæssige rutine og ekspertise på mindre infektionsmedicinske afdelinger i lighed med, hvad gælder for andre specialiserede og komplicerede behandlinger [5], og det er da også påfaldende, at der ikke var forskel i mortaliteten på patienter indlagt direkte på Hvidovre Hospital sammenlignet med patienter overflyttet fra andet hospital i modsætning til tidligere [4], hvor de direkte indlagte patienter havde bedre prognose. Hvis det er forklaringen, bør dannelsen af den kommende hovedstadsregion føre til samling alle voksne meningitispatienter fra regionen på de to infektionsmedicinske afdelinger på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

SVAR:


Referencer

  1. Meiniche HK, Lundgren B, Konradsen HB et al. Streptococcus pneumoniae-meningitis hos voksne. H:S Hvidovre Hospital 1988-2002. Ugeskr Læger 2005;167:1961-4.
  2. Meyer CN, Samuelsson IS, Galle M et al. Adult bacterial meningitis: aetiology, penicillin susceptibility, risk factors, prognostic factors and guidelines for empirical antibiotic treatment. Clin Microbiol Infect 2004;10:709-17.
  3. Swartz MN. Bacterial meningitis - a view of the past 90 years. N Engl J Med 2004;351:1826-8.
  4. Bohr V, Hansen B, Jessen O et al. Eight hundred and seventy-five cases of bacterial meningitis. Part I of a three-part series: clinical data, prognosis, and the role of specialised hospital departments. J Infect 1983;7:21-30.
  5. Bülow S, Kümler T, Christensen IJ. Lokalrecidiv efter operation for cancer recti. Resultatet af en ændret kirurgisk metode udført af få specialiserede kirurger. Ugeskr Læger 2005;167:1958-60.