Skip to main content

Behandling af kritisk syge corona-patienter med plasma fra tidligere corona-patienter

Ole Aagaard Speciallæge i Klinisk Biokemi. Email: aagaard@wineconsult.dk

8. jun. 2020
2 min.

Patienter, der har haft corona, og som nu er raske, vil givet gerne hjælpe andre truede patienter ved at lade sig plasmaferere. Udvælgelsen af egnede donorer kan ske ved måling af antistofniveauet hos de nu raske personer. Formentlig vil det være yngre, som er sluppet forholdsvis let gennem sygdommen, der har de bedste antistoffer.

Optimalt vil de kritisk syge nok også skulle plasmafereres, hvorved behandlingen kan gentages flere gange. Jeg er sikker på, at mange kritisk syge med glæde vil tage imod et sådant tilbud. Det vil samtidig give håb til alle, at der er en mulig behandling.

Selvfølgelig kan man lave klinisk kontrollerede undersøgelser, men her og nu vil det være uetisk.

På sigt kan man overveje at udvinde IgG fra tidligere corona-patienter via plasmaferese, men på den korte bane skal man ikke underkende IgM’s betydning i behandlingen.

Blodtypeantistofferne er af typen IgM, så det skal man så tage hensyn til ved valget af donorer.

Mange donorer bliver i dag plasmafereret, og mange patienter med eksempelvis autoimmune sygdomme bliver også med succes plasmafereret, så det burde kunne organiseres på de fleste større sygehuse. Selv har jeg været ansvarlig for det på Holstebro Sygehus i samarbejde med de kliniske læger.

Jeg synes, at det må være helt oplagt at prøve. Donorerne vil med glæde tilbyde at hjælpe, og for patienterne giver det håb. Jeg er overbevist om, at det både afkorter sygdomsforløb og sparer menneskeliv.