Skip to main content

Behandling af pilonidalsinus som regionsfunktion – nej tak

Region Midtjylland og og Region Hovedstaden har forskelligt syn på, hvor meget indgrebet skal samles.

Overlæge Claus Anders Bertelsen, Kirurgisk Afdeling K, Hillerød Hospital.
E-mail: cabertelsen@gmail.com
Interessekonflikter: ingen

11. maj 2015
4 min.

Haas & Pedersen foreslår i en leder i Ugeskrift for Læger [1], at behandling af kompliceret pilonidalsinus (PS) skal centraliseres som led i Sundhedsstyrelsens specialeplan. Kompliceret PS er ikke definereret nærmere end rekonstruktiv kirurgi med Bascoms kløft-løft-operation. Jeg har igennem de seneste ti år sammen med andre inkl. Allan Gorm Pedersen været bannerfører for ændring af den kirurgiske behandling af PS i Danmark. Behandlingen er skiftet fra obsolete midtlinjeindgreb til enten små indgreb som pit-pick [2] eller laterale indgreb som kløft-løft [3] ved større udbredelse af PS. Sidstnævnte behandling anbefales udført af dedikerede kirurger. Dette er lykkedes i Region Hovedstaden, hvor man på alle fire kirurgiske afdelinger, der behandler PS, i de seneste 4-11 år har ensrettet behandlingen efter ovenstående principper. Der er

Faktaboks

Fakta

derfor allerede oprettet en »regionsfunktion« svarende til den i Randers på alle fire afdelinger. Blandt Region Hovedstadens kirurger, der har interesse for behandling af PS, er der derfor modstand mod yderligere specialisering.

Kløft-løft er et simpelt indgreb, ikke raketvidenskab. Problemet er, at der nogle steder i Danmark har været og måske stadig er en manglende interesse for behandling af PS, så kirurgien overlades til operatører, der ikke er opdaterede med hensyn til den korrekte teknik. Haas & Pedersen henviser til vores opgørelse af behandlingsprincipperne i 2010 [4]. Ikkeoffentliggjorte resultater fra dette studie tydede på en træghed med implementeringen af laterale indgreb i nogle regioner. Den i Region Midtjylland valgte model har formentligt været en succes, men den synes på baggrund af forholdene at være overflødig i Region Hovedstaden.

Forbedringer og planlægning af behandlingen af PS kan foregå på regionalt niveau, og de regionale sundhedsfaglige råd må sammen med Sundhedsstyrelsen og Dansk Kirurgisk Selskab sikre, at alle patienter med PS i Danmark behandles tidssvarende og ikke med midtlinjekirurgi.

Referencer

LITTERATUR

  1. Haas S, Pedersen AG. Behandling af pilonidalsygdom. Ugeskr Læger 2015;177:735.

  2. Colov EP, Bertelsen CA. Short convalescence and minimal pain after out-patient Bascom’s pit-pick operation. Dan Med Bull 2011;58:A4348.

  3. Bertelsen CA, Jørgensen LN. Bascom’s operation for pilonidal fistula. Ugeskr Læger 2008;170:2313-7.

  4. Fabricius R, Petersen LW, Bertelsen CA. Treatment of pilonidal sinuses in Denmark is not optimal. Dan Med Bull 2010;57:A4200.