Skip to main content

Bekymrer du dig om din kommende kollegas helbred?

Formand Morten Andresen, FADL's Overenskomstudvalg. E-mail: andresen@fadl.dk
16. okt. 2006
02 min

FADL-vagter kan ikke undgå den passive rygning, selv inden for hospitalernes rammer. Det drejer sig især om de psykiatriske vagter, hvor FADL-vagten holder cigaretten for den bæltefikserede patient eller sidder otte timer i træk i et rygerum.

Ved FADL's nyligt overståede overenskomstforhandlinger krævede vi, at FADL-vagternes udsættelse for passiv rygning skulle sættes ned. Vores overenskomstmodparter og lægerne manglede dog forståelse for de studerendes prekære situation.

Vi havde flere forslag til at nedbringe vores medstuderendes eksponering for røg: Et løntillæg, der ville tillade den studerende at tage færre vagter per måned. En nedsættelse af den effektive vagttid. Vi ville endda være tilfredse, hvis afdelingerne havde pligt til at meddele den studerende, om patienten er ryger. Så kunne den studerende selv fravælge vagter med røg.

Heller ikke dette blev anset for muligt af vores overenskomstmodparter.

Værre endnu er dog holdningen fra mange psykiatriske afdelinger, der med konfliktsky formuleringer ikke selvstændigt tør tage stilling til problemet. Der gives blot vage hentydninger til hospitalets rygepolitik eller fine frivillige rygestopkurser. Der er altid en enslydende afslutning på svarene: »Særlige omstændigheder« inden for psykiatrien gør, at patienter fortsat kan ryge i afgrænsede rum eller i bestemte tidsperioder.

Men hvem er det nu, der følger med patienten ind i dette rygerum?

Løsningen kunne starte lokalt på afdelingen. Opmærksomhed fra lægen og hensynstagen fra plejepersonalet. En erkendelse af, at man ikke selv ønsker at sidde i det røgfyldte lokale mange timer i træk, så hvorfor udsætte den studerende for det? Derfra kan sagen tages videre i systemet og sikre anstændige arbejdsvilkår for alle.

Med den nuværende situation findes løsningen dog ikke lokalt. Der synes at være brug for en nationalt dækkende handlingsplan på området, når hospitalerne individuelt ikke magter at effektuere et fuldt rygestop. Rygerum og »kun fire cigaretter i døgnet« er kortsigtede handlinger, der ultimativt er utilfredsstillende for patient, personale og samfundet som helhed.

Hvor er det kategoriske rygestop, der i sidste ende er det eneste, der afhjælper problemet?

FADL har vist en velvilje til at indgå i dialog om, hvordan arbejdsmiljøet forbedres - også i den praktiske dagligdag, hvor tingene ikke altid er så sort-hvide. Velviljen er dog knap så synlig hos lægerne og arbejdsgiverne. For at sikre de kommende lægers helbred har vi brug for opbakning fra dig. Tør du det?

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen