Skip to main content

Bernt Johan von Scholten: Titlen på kitlen: afskaffelse af misvisende lægetitler

Det hænger ikke sammen, at vi har lægetitler - som fx "reservelæge" - der ikke giver mening for patienterne, og at vi samtidig gerne vil have mere patientinddragelse

Læge Bernt Johan von Scholten, Steno Diabetes Center, Gentofte. E-mail: berntjohan@vonscholtenillum.dk
Interessekonflikter: ingen

14. apr. 2014
3 min.

Nu er tiden kommet. Vi skal have afskaffet de misvisende og forældede lægetitler.

Ikke kun for lægernes skyld, i højere grad for patienternes og deres pårørendes skyld.

Vi kender det allesammen. Man når knap nok at introducere sig selv for patienten, før titlen på kitlen er blevet noteret af patienten. Det er vel også helt forståeligt. Jeg gør det samme, hvad enten det er som pårørende, eller når jeg på arbejdet støder på en kollega, jeg ikke tidligere har mødt.

Hvilken information får patienten fra titlen? Kan den være misledende og give anledning til forvirring og mistro? Ja, i høj grad.

Reservelægen

Et åbenlyst spørgsmål er, hvad patienten tænker, når der på skiltet står reservelæge? Hvad er en reservelæge egentlig? Er det overhovedet en læge? Hvem er personen reserve for? Hvornår kommer den rigtige læge tilbage, for ham/hende vil jeg da hellere tale med?

Man hører ofte fra patienter, at de slet ikke har talt med en læge under hospitalsbesøget, når de har set reservelæger. Det er meget uheldigt. Titlen er forvirrende, misvisende og fejlagtig, og den bliver gang på gang misforstået af alle andre end sundhedspersonalet.

Hvis vi bevæger os op i hierarkiet, så bliver det desværre ikke meget bedre, for titlen som 1. reservelæge vidner ikke umiddelbart om solid erfaring og snarlig specialisterklæring. Og hvem er afdelingslægen? Umiddelbart er alle vel læger på afdelingen, så hvordan skal patienten kunne vide, at denne læge i virkeligheden er speciallæge med samme kompetencer som overlægen?

Tid til forandring

Tiderne er skiftet, patienterne stiller flere og højere krav, og de forventer sig mere af sundhedsvæsenet end tidligere. Lad os starte med at skrive en titel på kitlen, som patienterne kan forstå og forholde sig til.

Betegnelsen reservelæge er historisk bestemt. Vi skal helt tilbage til starten på de store hospitalsenheder i midten/slutningen af 1800-tallet. Det er vigtigt at respektere historien; især inden for vores erhverv, men her må vi gøre en undtagelse.

Forskellige hospitalsafdelinger har gennem tiden forsøgt at afskaffe de misvisende titler til glæde og gavn for patienterne, men skal vi ikke én gang for alle sørge for at få titlerne helt og aldeles begravet?

Løsningen

Jeg vil ikke tillade mig at være kritisk og forlange ændringer, uden selv at bidrage med løsningsforslag. Som konklusion på mit indlæg, vil jeg derfor foreslå følgende simplificerende tiltag (hierarkisk opbygget):

Titlen som lægevikar skal ændres til lægestuderende. Det skal være tydeligt for patienten, at denne person endnu ikke er uddannet læge.

Titlen som reservelæge (inklusive 1. reservelæge) skal ændres til læge.

Er man speciallæge, så skal det stå, og titlen som afdelingslæge må forgå.

Overlægetitlen kan ikke misforstås og skal bestå.