Skip to main content

Beth Lilja: Stem til valget til TryghedsGruppens Repræsentantskab

TrygFonden er afgørende for udviklingen i sundhedsvæsenet

Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed
E-mail: beth.lilja@patientsikkerhed.dk
Interessekonflikter: Dansk Selskab for Patientsikkerhed samarbejder med TrygFonden om en række projekter, der finansieres af midler fra TrygFonden.

21. jan. 2015
2 min.

I januar-februar 2015 er der valg til TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Hovedstaden, og hermed en opfordring til alle dem, der har stemmeret, om at benytte sig af den.

TrygFonden har gennem en årrække bidraget væsentligt til udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Ved at yde økonomisk såvel som organisatorisk støtte til flere store, landsdækkende patientsikkerhedsprojekter har TrygFonden været med til at skabe et enestående erfaringsgrundlag, der kan bygges videre på i de kommende år. Takket være TrygFondens risikovillige investeringer er patientsikkerhed i dag et naturligt element af udviklingsarbejdet i sundhedssektoren.

TrygFonden er uafhængig af bestemte politiske agendaer af landsdækkende eller regional karakter og kan investere sine midler nøjagtig der, hvor den ud fra saglige og transparente kriterier mener, de gør mest gavn. Og det er netop, hvad TrygFonden gør i tæt samarbejde med en lang række fagligt kompetente organisationer.

I Danmark er vi generelt glade for vores offentlige sundhedsvæsen, som vi alle betaler til via skatten. Sundhedsvæsenet er en af hovedhjørnestenene i vores velfærdssamfund. At man kan blive undersøgt og behandlet – uanset om man er rig eller fattig – udgør en grundlæggende del af den danske samfundsmodel og selvopfattelse.

Men udgifterne til sundhedsvæsenet vil vokse de kommende år. Det samme vil kravene til omkostningseffektivitet. Når pengene skal prioriteres, vil der forståeligt nok være stor forsigtighed med at bruge skatteborgernes penge på udviklings- og forbedringsarbejde, som ikke på forhånd er garanteret succes.

Men når det offentlige især satser på midler på det kendte og velgennemprøvede, er der samtidig brug for private midler til at afprøve nye ideer og metoder. Innovation er nødvendigt for, at det danske sundhedsvæsen også i fremtiden kan tilbyde effektiv behandling til alle.

Jeg vil ikke gå ind i den verserende diskussion om, hvordan TryghedsGruppen, som TrygFonden er en del af, skal anvende sine midler. Mit formål er at gøre opmærksom på den centrale betydning, TrygFonden har for udviklings- og forbedringsarbejdet.

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder vi – sammen med TrygFonden – for at accelerere forbedringerne i sundhedsvæsenet. Vi arbejder for et sundhedsvæsen, der er til for patienterne. Og for, at forbedringerne kommer alle til gavn og ikke kun en udvalgt elite med særlige økonomiske eller sociale resurser. Dette arbejde kunne vi ikke udføre uden TrygFonden.

Hvis TrygFonden ophører med at eksistere i den form, vi kender den, vil Danmark mangle en afgørende aktør i forbedringsarbejdet på sundhedsområdet. Og det vil først og fremmest gå ud over de resursesvage danskere.