Skip to main content

Betula utilis - digte

Povl Riis

23. nov. 2007
2 min.

Poul Kristensens Forlag, 2007

57 sider

Pris: 160 kr.

ISBN 87-7851-264-6

Forestillinger om, at intellektet holder følelser og eksistentielle sansninger og tanker ude, står ikke for en viden om lægers og medicinske forskers udflugter til det skabende og artistiske univers. Mange er de læger og medicinske studerende, som har brugt medicinen som afsæt for poesi og skønlitteratur, eller har ladet det professionelle intellekt og kunstens eksistentielle univers leve i frugtbar samdrægtighed.

Med en historisk baggrund som perspektiv dukker en lang række navne op på medicinske forskere og læger, fx regimentskirurgen Schiller, den medicinske student Goethe, Francois Rabelais, Oliver Goldsmith, John Keats, Arthur Conan Doyle, John McCrae og den danske stiftsfysikus Emil Aarestrup. Dette er kun et lille udpluk af kendte kombinerede forfatter- og lægenavne.

Med digtsamlingen Betula utilis, dvs. nyttebirken, hvis hvide bark har stimuleret århundreders digtere og andre skribenter til at nedfælde tanker og budskaber på barken, har Torben Clausen fortjent en plads i denne lange række af kolleger. Medlemskabet er oplagt pga. hans smukke og bevægende digtsamling, som forbinder fysiologisk forsknings dybdeborende detailviden med universets og eksistensens svimlende uendelighed. Yderligere har digtene fået en forventet smuk ramme af Poul Kristensens Forlag i Herning.

Denne helt spontane anmeldelse af digtsamlingen vil - efter Ugeskriftredaktionens accept - blive forsynet med overskriften »Privat«. Den ville i stedet fortjene overskriften »Universel« og burde findes på fx vagtværelser og institutionsbiblioteker, med påstemplingen »Bedes ikke fysisk fjernet men gerne i form af læsningens eftertanker« som supplement til uddannelsernes mange tekniske krav.