Skip to main content

Billeddiagnostik ved colon irritabile viser ofte okkult obstipation

Overlæge, dr.med. et ph.d. Dennis Raahave, Kirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
E-mail: Dennis.Raahave@regionh.dk
Interessekonflikter: ingen

30. mar. 2015
2 min.

I en statusartikel (Ugeskr Læger 2015;177:V08130528) redegør Engsbro & Bytzer for udredning af patienter med symptomer på colon irritabile (IBS). Den diagnostiske tilgang er, at enten er IBS en eksklusionsdiagnose, eller diagnosen stilles ud fra symptomer, f.eks. Rom-kriterier. Disse kriterier er ikke videnskabeligt funderede, men vedtaget af eksperter ved konsensus. Der er imidlertid en tredje måde: nemlig at undersøge colons dysfunktion ved en kombineret billeddiagnostisk bestemmelse af colontransittid (CTT) og fækalt load.

Patienterne i vore undersøgelser var henvist, ofte under diagnosen IBS. Samlet set havde de signifikant forlænget CTT og større fækalt load sammenlignet med kontrolpersoner. En undergruppe tiltrak sig særlig opmærksomhed som følge af et stort fækalt load, men normal CTT; en tilstand vi har benævnt okkult obstipation (skjult forstoppelse) [1]. Studierne er samtidig de første, der korrelerer tarmsymptomer og objektive fund med CTT og fækalt load. Således var oppustethed signifikant korreleret med fækalt load i højre colon og totalt og med CTT. Abdominale smerter var signifikant positivt korreleret til distalt fækalt load i colon og signifikant associeret med oppustethed. I gruppen med stor fækal retention og normal CTT havde de fleste flere daglige afføringer med vekslende konsistens. Andre få undersøgelser har ikke fundet sikker sammenhæng mellem symptomer og CTT hos IBS-patienter [2]. Bestemmelsen af fækalt load er dog ikke anvendt her og bruges ofte kun i relation til obstipation hos børn [3].

Intervention med fiberrig kost, væske, fysisk aktivitet og et prokinetisk stof reducerede signifikant CTT og fækalt load, oppustethed, abdominale smerter og normaliserede afføringen [4].

En samtidig bestemmelse af CTT og fækalt load forklarer ikke, hvorfor der indtræder fækal retention, men vil ofte kunne karakterisere tilstanden bedre hos patienter med IBS-symptomer i forhold til konstellationen af symptomer alene (Rom-kriterier), og dermed sikre en mere adækvat behandling.

Debatindlægget har været forelagt Anne Line Østergaard Engsbro og Peter Bytzer, som ingen kommentarer har til indlægget.

Referencer

LITTERATUR

  1. Raahave D, Christensen E, Loud FB et al. Correlation of bowel symptoms with colonic transit, length, and faecal load in functional faecal retention. Dan Med Bul 2009;56:83-8.

  2. Bouchoucha M, Devroede G, Dorval E et al. Different segmental transit times in patients with irritable bowel syndrome and “normal” colonic transit time: is there a correlation with symptoms? Coloproctol 2006;10:287-96.

  3. Park HJ, Noh SE, Kim GD et al. Plain abdominal radiograph as an evalutation method of bowel dysfunction in patients with spinal cord injury. Ann Rehabil Med 2013;37:547-55.

  4. Raahave D. Faecal retention: a common causal factor in bowel disorders, appendicitis and haemorrhoids – with medical and surgical therapy. Dan Med J 2015;62(3):B5031.