Skip to main content

BLOG - Kim Valentin: Så lidt skal du spare op til pension

Mange er bange for at spare for lidt op, men faktisk skal du passe på, at du ikke sparer for meget op til pension.

Jens Hasse/Chili
Jens Hasse/Chili (Foto: Chili foto & arkiv)
5. mar. 2015
4 min.

Hvor meget pensionsopsparing har du brug for? Mange er bange for at spare for lidt op, men faktisk skal du passe på, at du ikke sparer for meget op til pension.

Mens du er i arbejde, bygger du din tilværelse op omkring din månedsløn. Du har nogle forventninger til, hvor meget du kommer til at tjene igennem hele dit arbejdsliv. Det afhænger naturligvis meget af, om du er læge, sygeplejerske, elektriker, ingeniør eller noget femte.

Mange pensionsselskaber og banker, som sælger pensionsprodukter, tager udgangspunkt i indkomsten, når de beregner og rådgiver om opsparingsbehovet. Det giver altid et resultat, som giver dig mere pension end nødvendigt.

Er du gift, påvirker din partners indkomst og forventede livsindkomst også dine valg. Derfor er det meget naturligt at tænke dine indbetalinger til pension i forhold til, hvor meget du tjener i dag. Det giver desværre et helt forkert resultat.

Mange pensionsselskaber og banker, som sælger pensionsprodukter, tager udgangspunkt i indkomsten, når de beregner og rådgiver om opsparingsbehovet. Det giver altid et resultat, som giver dig mere pension end nødvendigt. Det er selvfølgelig sådan, fordi branchen tjener flere penge, jo mere du sparer op i pension.

Sådan beregner du dit behov for pension

Den bedste måde at beregne, hvor meget du skal spare op til pension på, er at tage udgangspunkt i dit ønskede forbrug, når du er på pension.

Du skal vurdere dit maksimale forbrug i pensionsperioden. Du kan naturligvis ikke vide præcis, hvor længe du lever, så der må du nøjes med et gæt. Du kan f.eks. regne med at leve ca. 20 år efter din folkepensionsalder. Vil du kvalificere dit gæt, kan du se på, hvor gamle dine forældre og bedsteforældre blev.

Dit ønskede forbrug skal dække alle dine omkostninger som pensionist. Disse er typisk noget lavere end dine udgifter som erhvervsaktiv. Der er jo en del udgifter, der falder væk, efterhånden som vi bliver ældre. F.eks. vil dine udgifter til transport, forsikringer, boliglån, arbejdsløshedsforsikring og fagforening blive mindre eller falde helt bort. Dertil kommer ikke mindst et fald i udgifterne til dine børn, når de er voksne.

Fakta

Fakta

Hvis du går dit budget igennem, får du ret hurtigt et godt overblik over dette. Et normalt niveau for de årlige udgifter i pensionsperioden for en gennemsnitfamilie i Danmark er ikke langt fra 300.000 kr. De 150.000 kr. vil være faste udgifter - primært bolig og bil - og 150.000 kr. vil være variable udgifter.

Hvor meget pension har du brug for

Der er naturligvis store individuelle forskelle i tallene, så du skal bruge dine egne tal for at få en mere præcis vurdering af dit opsparingsbehov. I det følgene arbejder vi videre med ovenstående tal.

Med et årligt forbrug på 300.000 kr. i 20 år bliver det samlede behov for opsparing efter skat 6 mio. nutidskroner. Det er dog sandsynligt, at dit forbrug vil falde, efterhånden som du bliver ældre. Dine muligheder for at bruge penge hænger meget sammen med din mobilitet, så hvis du eksempelvis bliver dårligt gående, vil dit forbrug falde.

Du behøver dog ikke at have sparet 6 mio. kr. op, når du går på pension. Det hænger sammen med, at du får en forrentning af din pensionsformue i pensionsperioden. Som tommelfingerregel behøver din opsparing ved pensionering kun at være 2/3 af dit samlede behov. Skal du bruge 6 mio. kr., behøver du altså kun 4 mio. kr., når du går på pension.

Dit mål for opsparingen er således 4 mio. kroner.

Hvor meget behøver du at spare op?

Alle danskere har ret til folkepension. Alene grundbeløbet efter skat vil udgøre omkring 1 mio. kr. Det vil sige, at du i udgangspunktet kun mangler 3 mio. kr.

Har du så et hus med friværdi – evt. en smule gæld tilbage - så skal det også lægges til. Er dit hus 1,5 mio. kr. værd, så mangler du kun 1,5 mio. kr. efter skat at spare op.

Dette beløb kan de fleste relativt nemt spare op ved at indbetale en fast del af deres indkomst. Du har nemmest ved at gøre dette, hvis du betaler topskat, fordi du i så fald har større værdi af fradraget for pensionsindbetaling.

Faktisk kan du alene ved at indbetale det maksimale beløb på en aldersopsparing hvert år i 30 år, fra du er 40 til 70 år, spare tilstrækkeligt meget op. Det kan du se af nedenstående figur.

Formueudvikling ved indbetaling af 28.600 kr. pr. år til aldersopsparing med 4% i rente.