Skip to main content

BLOG - Ulrik Gerdes: Et posthospitaliserings-syndrom?

»Det kræver et godt helbred at være indlagt på et sygehus!« Udsagnet er en gammel joke om sygehusvæsenet, men der er desværre noget alvorligt om snakken. Især hvis man er et ældre menneske.

Forfatter

15. maj 2014
3 min.

»Det kræver et godt helbred at være indlagt på et sygehus!«

Udsagnet er en gammel joke om sygehusvæsenet, men der er desværre noget alvorligt om snakken. Især hvis man er et ældre menneske.

Post-Hospital Syndrome — An Acquired, Transient Condition of Generalized Risk

Professor i kardiologi Harlan M. Krumholz ved Yale School of Medicine skrev sidste år en tankevækkende lille artikel (et perspective) i New England Journal of Medicine (NEJM) med en præsentation af, hvad han kalder et »Post-Hospital Syndrome« — en sygehuserhvervet tilstand med alvorlige, generelle helbredsrisici og en øget risiko for at blive genindlagt.

Krumholz tog udgangspunkt i det faktum, at størstedelen (60-80%) af hurtige genindlæggelser sker af helt andre årsager end de, der lå bag de primære indlæggelser, dvs. at patienterne må have været udsat for nogle generelt helbredsbelastende forhold under deres sygehusophold.

Reducing the Trauma of Hospitalization

Krumholz gjorde sig flere overvejelser om hvilke forhold (»stressors«) der kunne være tale om, og har sammen med professor Allan Detsky ved University of Toronto uddybet sine begavede betragtninger i en nyligt publiceret lille artikel (et viewpoint) i Journal of the American Medical Association (JAMA) med eksplicitte forslag til, hvad man bør gøre ved problemerne.

Detsky & Krumholz’s lille artikel i JAMA er særdeles læseværdig, især fordi den er så gennemsyret af helt grundlæggende opfattelser om hensynet til patienternes primære behov, til deres ve og vel, og til respekten for deres integritet og værdighed.

Faktaboks

Fakta

Hvilke forhold er vigtige?

Jeg må varmt anbefale folk at læse Detsky & Krumholz’s viewpoint i JAMA, så det nedenstående er kun overskrifter, i mine uddrag og fortolkninger —

  • Personalisér og respektér folk som individer

  • Giv folk ro og fred, især om natten

  • Giv folk noget ordentligt at spise og drikke

  • Sig altid hvem du er, når du møder folk

  • Folks stuer på et sygehus er deres private rum: Personalet på sygehuset er kun gæster og skal opføre sig derefter

  • Alle folk skal have enestuer, med plads til pårørende

  • Lad være med at udsætte folk for unødvendige (uigennemtænkte; rutinemæssige) blodprøver og andre undersøgelser

  • Lad være med at ændre i folks medicinering, med mindre det er strengt nødvendigt

  • Sørg for, at folk bevarer deres fysiske aktivitetsniveau eller udvikler det

  • Giv folk ordentlige, eksakte informationer om, hvordan de skal agere efter et sygehusophold.