Skip to main content

Boganmeldelse: Det handler ikke om lykke

Overlæge, ph.d. Klaus Martiny

9. dec. 2013
2 min.
Forfatter: Cain SK Forlag: København: Forlaget Møller, 2013 Sider: 244 Pris: 250 kr. ISBN: 978-87929-2713-2

”Jeg var i en tilstand af hensynsløs lidelse” – et af mange citater i bogen, som giver os patientperspektivet på depression.

Vi kan alle lære meget af denne bog om antidepressiv medicin: både som udskriver og bruger af medicin og som beslutningstager. Bogen giver det 360-graders indblik i antidepressiv medicin, som mangler i den faglige og offentlige debat. Den formår at se emnet uden fordømmelse, uden skingre særstandpunkter. Den fortæller om gode og dårlige oplevelser med medicin, og brugen af medicin sættes i et samfundsmæssigt perspektiv.

Forfatteren gennemgår brugen af antidepressiv medicin i Danmark, stigmatisering af patienter og medicin, gevinst versus risiko, måling af effekten, hvordan en depressionsdiagnose stilles, hvordan antidepressiv medicin udskrives, ophørssymptomer, psykologisk behandling, depressionsbegrebet, over- og undermedicinering, medicinalindustriens indflydelse og andre måder at behandle depression på.

Bogen omtaler de divergerende opfattelser af depression og medicin: nogle frygter en overdiagnosticering, så der ikke er plads til dårlige dage, uden at vi diagnosticeres med depression og behandles med medicin, og andre frygter, at stigmatisering af diagnose og medicin medfører underbehandling og unødvendig lidelse.

Det er derfor godt, at forfatteren detaljeret beskriver, hvilke symptomer man skal have, for at man kan stille diagnosen depression. Så kan læseren jo selv afgøre, om f.eks. 14 dages vedvarende tristhed, mangel på initiativ, selvmordstanker, koncentrationsbesvær, selvbebrejdelser og søvnproblemer kan siges at være dårlige dage/eksistentielle kriser, eller om det er sygdom.

Efter at have læst bogen kan man ikke undgå at tænke på, om behandlingen af depression burde ligge i mere specialiserede rammer, f.eks. i en shared care-model. Det er en sygdom i livsnerven med global funktionsnedsættelse. Behandlingen bør modsvare dette, og bogen kan med sin vægtning af patientperspektivet være med til at fremme en bredere, individualiseret behandling af depression.

Der kommer forhåbentligt mere fra forfatterens hånd.

Overlæge, ph.d. Klaus Martiny

E-mail: klaus.martiny@regionh.dk

Interessekonflikter: ingen