Skip to main content

Boganmeldelse: Det unikke menneske

Barry M. Prizant har skrevet en letlæselig og inspirerende bog om autisme

31. jan. 2017
2 min.

 

 

 

 

Barry Prizant har gennem 40 år arbejdet med børn med autisme. Han gør op med tankegangen om, at de ”autistiske adfærdsmønstre” er mønstre, der skal rettes op på. Han hævder, at autisme ikke er en sygdom, men en anderledes måde at være menneske på. Denne bog er en beskrivelse af hans arbejde med børn med autistiske vanskeligheder, deres forældre og lærere. Hans erfaring viser at for at hjælpe børnene er der i første omgang behov for at lytte og spørge: ”Hvorfor gør du, som du gør?” For at hjælpe børnene skal der ikke rettes op på dem, men vi skal forstå dem og ændre på det, vi selv gør.

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag Sider: 368 Pris: 399 kr.

 

På baggrund af denne påstand beskriver han i første del af bogen, hvordan man kan forstå de autistiske symptomer. Bogen er fuld af gode eksempler på, hvordan man ud fra barnets perspektiv skal forstå og håndtere de autistiske symptomer ved at være undersøgende i sin tilgang og konstant spørge barnet, hvorfor det gør, som det gør. Via denne tilgang åbner der sig muligheder for barnet, så det kan drage nytte af de autistiske træk (f.eks. særinteresser) og på denne måde bidrage til det fællesskab, det er en del af. For at kunne forstå barnet er det i høj grad nødvendigt at inddrage barnets forældre, idet de er de bedste til at forstå og aflæse barnet. Denne viden kan derefter danne det fundament, som de øvrige voksne i barnets liv kan bygge videre på.

Den anden del af bogen er en lang række historier fra familier, der har accepteret og lært at leve med deres børns anderledes måde at være i verden på. Fælles for forældrene er, at de har fokuseret på det, deres børn kan, og de har haft tillid til deres evner og troet på dem.

Desuden er der en lang række beskrivelser af voksne med autismespektrumforstyrrelser, og hvordan de klarer sig i verden med deres autistiske symptomer.

Bogen er letlæselig med mange inspirerende eksempler på, at det er lykkedes at forstå og komme videre ikke kun som barn, men i lige så høj grad som forældre og pårørende.

Bogen kan varmt anbefales forældre til børn med autisme, lærere og sundhedsfagligt personale og andre interesserede.

 

Overlæge Marianne Gürtler

E-mail: mgc@dadlnet.dk

Interessekonflikter: ingen