Skip to main content

Boganmeldelse: Hverdagens psykopater – mennesker der skader andre

Centerchef, overlæge Per Sørensen

8. sep. 2014
2 min.

Henrik Day Poulsens (HDP) bog tilbyder sig som en hjælp til ”at spotte psykopater”. Psykopater er fascinerende, men bogen bliver ved fascinationen og fanger ikke kompleksiteten i det psykopatiske syndrom. Her nævnes fire områder, som kan nuancere bogens udsagn.

1) Den høje komorbiditet mellem personlighedsforstyrrelser kræver, at problematikken skal ses som dimensional i stedet for kategorial, hvor den enkelte personlighedsforstyrrelse er sammensat af forskellige kombinationer af personlighedstræk. De kliniske eksempler i bogen opfylder for de flestes vedkommende kriterierne til både en dyssocial og narcissistisk personlighedsforstyrrelse. 2) HDP's psykopatibegreb træder ikke klart frem. Han forholder sig eksempelvis ikke til forskellen mellem den dyssociale personlighedsstruktur og psykopati.

Poulsen H.D.; Hverdagens psykopater – mennesker der skader andre. København. Forlaget LIVA. 2014 175 sider. Pris 249 kr. ISBN: 978-87-996276-8-4

Det er ikke det samme. Den klassiske psykopat – prototypisk beskrevet af Cleckley [1] – omfatter kun en mindre – men langt mere malign – del af patienter med en dyssocial personlighedsstruktur. HDP's kliniske vignetter er i højere grad patienter med malign narcisisme i Kernbergs forståelse [2]. 3) Det er vigtigt at vurdere sværhedsgraden af det psykopatiske syndrom. Klinisk foreligger stor spredning fra lette tilfælde med arbejde og familie til de sværeste, som ikke kan klare sig i egen bolig og ofte bor på institution eller er i fængsel. De kliniske vignetter er på et plan en beskrivelse af rimeligt velfungerende mennesker, dog med mange problemer og lidelse for deres omgivelser. 4) Der foreligger i dag psykoterapeutiske behandlingsprogrammer for patienter med en dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det muliggør en mere nuanceret forståelse – herunder et udviklingsmæssigt perspektiv – af det psykopatiske syndrom, og hvad der driver disse mennesker til handlinger, som er skadelige for andre.

LITTERATUR

1. Cleckley H. The mask of sanity. Revised ed. Mosby Medical Library, 1982.

2. Kernberg O. Severe personality disorders. Yale University Press, 1993.

Centerchef, overlæge Per Sørensen

E-mail: r.Soerensen@regionh.dk

Interessekonflikter: ingen