Skip to main content

Boganmeldelse: Tag på arbejde – fra sygemelding til samarbejde

Overlæge Margit Maltesen & ledende psykolog Torben Christensen

11. jul. 2016
2 min.

Denne bogs hovedbudskab er: Langvarig sygemelding gør mennesker mere syge end raske. Dens målgruppe er mennesker med psykiske helbredsproblemer, pårørende, behandlere, ledere, kommunale sagsbehandlere og beslutningsdeltagere.

Omdrejningspunktet for den metodik, som forfatterne har udviklet og anvender, er ”den blå figur”, som har til formål at koordinere indsatser fra de forskellige sektorer, der er involverede i en sygemelding.

Forfattere: Jesper Karle & Lars Aakerlund Forlag: PPclinic Sider: 176. Pris: 179 kr.

Hvorfor figuren er blå, og hvordan den er forskellig fra mange andre koordinerende indsatser, f.eks. rundbordssamtalen, fortæller forfatterne ikke. Det fortælles imidlertid, at 88% af en gruppe langtidssygemeldte seks måneder efter behandling hos forfatterne var i arbejde. Dette resultat er bemærkelsesværdigt, men der er desværre ingen (sociodemografisk, klinisk etc.) karakteristik af gruppen og ej heller systematisk beskrivelse af den intervention, der var anvendt.

Dette er symptomatisk for bogen. Alt for mange påstande dokumenteres ikke: Ifølge forfatterne er det en meget udbredt holdning, at sygemelding er den bedste kur mod ethvert psykisk helbredsproblem, og mange patienter har fra deres behandler fået at vide, at de ikke bliver raske etc. (vores kursiveringer). Som læser savner man konkretiseringer: Hvor meget er meget? Hvor mange er mange? Samtidig optræder postulaterne ofte med historier, som fremstiller andre i uheldigt lys, f.eks. den praktiserende læge, der uden videre udskriver sygemelding i seks måneder, og psykologen, som fører meningsløse samtaler om patientens barndom. Den slags tåbeligheder kan nok forekomme, men eksemplerne fremstår som karikerede og anvendt til at fremhæve egen metodik, hvor rådet uanset patientens diagnose og livssituation stort set altid er: tag på arbejde hurtigst muligt.

Bogens råd om tværsektorielt samarbejde, tidlig indsats samt konkrete planer og mål for sygemeldte er bestemt vigtige, men kendte og anvendt i praksis i mange år, om end ikke så udbredt, som man kunne ønske.

Overlæge Margit Maltesen & ledende psykolog Torben Christensen

E-mail: margit.maltesen@vest.rm.dk

Interessekonflikter: ingen