Skip to main content

Breiviksagen

Speciallæge i psykiatri Jan Faber Starklint, Randers. E-mail: starklint@speciallaege.dk

7. sep. 2012
2 min.

Interessekonflikter: ingen

Sagen mod Anders Behring Breivik har været en tung og belastende sag - en sag, der sætter mangt og meget på prøve. Blandt andet for vores gruppes vedkommende. Halvdelen mener det ene, mens den anden halvdel mener det andet. Er han paranoid psykotisk, eller er han personlighedsforstyrret?

Jeg har ikke været tæt på ham eller læst psykiaterrapporterne. Imidlertid kan jeg slet ikke se, at han indeholder noget psykotisk, men derimod besidder en svær personlighedsforstyrrelse. Der har gennem årene været adskillige personlighedsforstyrrede patienter gennem klinikken her. Randers er jo et område, der kan ligne Nørrebro i København. Nogle af disse patienter har haft en personlighedsforstyrrelse uden noget egentligt psykotisk, men de har været fanatisk, overflødigt og urealistisk optaget af ideer inden for politisk eller religiøs ideologi. Handlingsmæssigt med en bremse tidligere end Breiviks, og dermed mindre skadende ondskab.

Jeg synes angående Breivik, at det forhold, at psykopatologiens udtryk har været konstant gennem alle årene, peger på personlighedsforstyrrelse.

Det sete afhænger som bekendt af øjnene, der ser, og jeg mener, at vi absolut kan bruge sagen til et fælles diagnosemæssigt fodslag. Det går ikke, at den gruppe patienter, der ligger i denne her zone, af den ene psykiater får diagnosen psykotisk og af den anden får diagnosen psykopat. Det har jo også retslige konsekvenser.

For ikke at tale om overensstemmelsen mellem psykiatri og jura: Utilregnelig svarer til psykotisk; er praksis her helt afklaret?

Og er diagnoselisten uden den nødvendige skarphed? Eller tolker vi for forskelligt?

Jeg synes, at sagen rejser nogle væsentlige spørgsmål.

Angående Breivik er hans politiske plan jo helt urealistisk, men det var Hitlers også, indtil den blev realistisk. Det handler om den psykiatriske diagnoses relation til de aktuelle samfundsmæssige omstændigheder. Man vil nok kalde Hitler mindre abnorm end Breivik, men det er i min optik stort set samme surdej, for Breiviks diagnose er helt klar: Disordo personalitatis (skizoid, narcissistisk, dyssocial personlighedsstruktur) - vi er helt ude i diagnosens maksimum. Breiviks plan er urealistisk, heldigvis, og hans forestilling om planen er absurd, men ikke inden for psykotisk vrangforestilling. Hans ideer er grandiøse, som man ser det ved den sygelige narcissisme. Og foreløbig på samme niveau, uden break til selvforagt.