Skip to main content

Cancer medicine Seventh edition Kufe DW, Bast RC Jr Hait WN et al, red.

Klinikchef Kell Østerlind. E-mail: kell.oesterlind@rh.hosp.dk

16. okt. 2006
3 min.

Holland Freis' klassiske tekstbog »Cancer medicine« er nu kommet i sin syvende version, 33 år efter at dette opslagsværk første gang så dagens lys. Bogen skrives af et stort antal bidragydere udvalgt blandt USA's førende onkologer med en vis overvægt af folk fra MD Andersson Cancer Centre i Texas. Bogen er approberet af The American Association for Cancer Research (AACR).Bogen fremtræder i et format som ved tidligere udgaver, men den er blevet både tykkere og tungere. Vejer nu godt 9 kg og indeholder 2.330 sider. Sammenlignet med tidligere udgaver er der valgt en tyndere papirkvalitet, glittet, så der opstår læsehæmmende reflekser, hvis ikke lyset falder i en gunstig vinkel. Opsætningen er ændret fra to til tre søjler pr. side, hvilket yderligere svækker læsevenligheden, idet øjets sædvanlige læsebredde svarer til to kolonner. For mig betød det, at jeg fandt det nærmest umuligt at skimme teksten.Mange illustrationer, figurer såvel som tabeller er blevet koloreret, men farvelægningen fremmer ikke forståelsen, og da valg af farver er ret tungsindig, bidrager de ikke til en øget læseglæde. Mange af tidligere versioners illustrative kirurgiske stregtegninger er gledet ud - formentlig i erkendelse af, at onko-kirurger søger andre kilder. Den fotografiske gengivelse af makropatologiske præparater såvel som af røntgen-, CT- og MR-billeder lever ikke op til det niveau af moderne reproteknik, som man vil kunne se i andre publikationer.Endelig er brugen af figurer og andet billedmateriale svært vekslende fra kapitel til kapitel. Intetsteds er brugen overdreven, men i flere kapitler savnes illustrationer, ligesom en del af brødtekstens mange taloplysninger med fordel kunne have været samlet i oversigtstabeller.
Referencelisterne bærer præg af tekstbogens historiske aner, det vil sige, at der er usædvanligt mange gamle referencer, og for at begrænse henvisningen til nye referencer i en tid, hvor publikationsmængden stiger eksponentielt, har mange forfattere valgt at henvise til oversigtsartikler og artikler fra tidsskrifter af typen »seminares«, hvormed dokumentationsfundamentet svækkes.
Citater i form af Kaplan-Meier-diagrammer fra helt nye, randomiserede forsøg, der har dannet skole for den behandling vore patienter får i dag, glimrer desværre også ved deres fravær.
Modsat originalartiklen har det aldrig været - og er det tydeligvis fortsat ikke - tekstbogens ærinde at forholde sig kritisk vurderende til den moderne onkologis muligheder, manglende muligheder, valg og fravalg. Behandlingen er rettet imod tumor, men patientens almentilstand, andre lidelser, alder med videre spiller en stigende rolle i den kliniske beslutnings- og prioriteringsproces. I den sammenhæng er der formentlig forskelle mellem USA og Danmark, som - selvom området var dækket i tekstbogen - ville gøre den mindre anvendelig for en dansk onkolog, Alligevel er det slående, så lidt dette aspekt diskuteres i denne tykke bog.
Man kan spørge sig selv, om ikke udviklingen er løbet fra disse mastodont-tekstbøger i en tid, hvor diagnosespecifikke faglige selskaber forsyner os med stadigt ajourførte referenceprogrammer for diagnostik, stadieinddeling og behandling af alle kræftsygdommene, og hvor internetadgangen til de store litteraturdatabaser og til de elektroniske tidsskrifter gør det muligt - på kort tid - at samle sig både gammel og nyeste viden om enhver onkologisk problemstilling, man måtte komme ud for. Den nyttige tekstbog bør hverken være tykkere eller tungere end, at den kan medbringes i håndbagagen, bør kunne give et hurtigt overblik med fremhævelse af områder, der fortsat står til diskussion og herudover indeholde forslag til søgestrategier med særlig fremhævelse af områder, hvor man ved brug af en generel strategi risikerer at overse væsentlige aspekter.
Konklusion: »Cancer medicine 7« er ikke uundværlig på en dansk onkologisk afdeling.
Hamilton: BC Decker, 2006.
2.400 sider. Pris: 214 GBP.
ISBN 1-55009-307-X