Content area

|

CAVE CAVE – eller vogt dig for CAVE registrering

Korrekt ATC-kodning er en forudsætning for beslutningsstøtte, for at sikre at patienter med lægemiddeloverfølsomhed ikke ordineres lægemidler, der vil kunne udløse en alvorlig overfølsomhedsreaktion. Det viser sig desværre, at Region Syds spritnye EPJ ikke giver lægen en reel mulighed for at kode overfølsomhed for et lægemiddel korrekt.
Colourbox
Forfatter(e)
Professor, MD, PhD, DMSci, forskningsleder Carsten Bindslev-Jensen, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Research Centre for Anaphylaxis (ORCA), Odense Universitetshospital. E-mail: carsten.bindslev-jensen@rsyd.dk. INTERESSEKONFLIKTER ingen

At sikre at patienter med lægemiddeloverfølsomhed ikke ordineres lægemidler, der vil kunne udløse en alvorlig overfølsomhedsreaktion, er ordinerende læges ansvar. De fleste kolleger spørger vanligvis patienten om der er ikke-tålte lægemidler før ordination og dokumenterer (CAVE-registrerer) efterfølgende i den elektroniske journal (EPJ) [1]. Formålet med dokumentation i EPJ er sikkerhed for patienten, vidensdelingen med kolleger og ideelt set også muligheden for beslutningsstøtte ved fremtidige ordinationer.

En sådan beslutningsstøtte forudsætter dog, at lægemidlet er korrekt registreret, dvs. med ATC-koder [2] og på korrekt niveau (farmakologisk gruppe, kemisk gruppe eller enkelt lægemiddel). På Allergicentret, OUH, har vi siden 2006 udredt flere end 10.000 patienter med mistænkt overfølsomhed for penicillin; af disse var færre end 20 % korrekt registreret i hospitalets EPJ – altså således at der ville fremkomme en advarsel ved ordination af et penicillinpræparat til patienten. Oftest var ATC-koden ikke angivet eller kun angivet på præparatniveau, så kun det specifikke penicillin ville udløse advarsel, mens alle andre penicilliner ville kunne ordineres uden advarsel. Der findes ingen offentligt tilgængelige tal for hyppigheden af utilsigtede hændelser (UTH) nationalt, men vi oplever fejl – også alvorlige – på vore henviste patienter ugentligt.

Korrekt ATC-kodning er således en forudsætning for beslutningsstøtte. Det viser sig desværre, at heller ikke Region Syds spritnye EPJ (som er fælles med Region Midt og Nord) giver lægen en reel mulighed for at kode overfølsomhed for et lægemiddel korrekt [3]. Ud over, at CAVE-modulet næppe er udarbejdet til klinisk arbejdende læger (man kan for eksempel ikke registrere »urticaria« som symptom på overfølsomhed, men derimod gerne »gips for løs« eller »Symptom eller klage vedrørende briller«), skal hver enkelt ATC-kode registreres særskilt. Det betyder for en patient, der ikke tåler acetylsyre og dermed heller ikke NSAID, at følgende ATC-koder skal registreres enkeltvis: N02BA01, 02AJ07, N02BA51, N02BA75, B01AC06, M01A, B01AC30, S01BC, A01AD, R02AX samt M02AA, idet samme lægemiddel til forskellige indikationer eller i forskellige formuleringer har forskellige ATC-koder. En yderst erfaren læge (mig selv) kan kode ovenstående nogenlunde korrekt på ca. 18 minutter, så for stort set alle er opgaven umulig. Samme problematik findes for en række andre lægemiddelgrupper, herunder cefalosporiner og sulfapræparater. Der bliver derfor rutinemæssigt registreret CAVE i almindelig prosa uden ATC-kodning – hvilket nok gør efterfølgende kolleger opmærksom på problemet, men ikke udløser beslutningsstøtte.

Selv en korrekt registrering er dog begrænset til det enkelte EPJ-system. Registrering på hospitalet dækker hjemregionen, men ikke i andre regioner og slet ikke i primærsektorens EPJ-systemer (og vice versa). I Sundhedsjournalen ender de fleste registreringer usorteret og ofte misvisende, mens der slet ikke kan registreres i FMK, hvor oplysningerne rettelig hører hjemme.

På Odense Universitetshospital har vi i samarbejde mellem klinikerne og IT-afdelingen udarbejdet en robotløsning [4], (RPA, Robotic Process Automation) som sikrer korrekt og automatiseret CAVE-registrering af de hyppigste lægemidler [3]. Acetylsalicylsyre og NSAID kan med denne robot kodes korrekt på under et minut, og vi kan selv tilføje nye lægemidler og -grupper til robotten. Fuldt implementeret er patienterne (og kollegerne) dækket ind på regionens hospitaler, men fortsat ikke i primærsektoren eller i andre regioner.

Løsningen er en national CAVE-registrering, som naturligt bør ligge i regi af FMK [5]. Registreringen skal være lige så enkel som Region Syds RPA-løsning, hvor man blot registrerer det relevante lægemiddel, hvorefter den underliggende software selv sørger for at kode og opdatere de relevante produkter korrekt.

Både patienterne og kollegerne fortjener, at indførelse af en enkel og sikker CAVE-registrering sker ufortøvet.

Blad nummer: 

Referencer

  1. https://www.regioner.dk/media/9892/faktaark-epj-final.pdf (29. mar 2022).

  2. https://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/184 (29. mar 2022).

  3. https://ouh.dk/til-samarbejdspartnere/praksis/afdelingernes-rekvisitioner-henvisninger-og-handboger/i-hudafdeling-og-allergicenter/information-til-fagpersoner/cave (29. mar 2022).

  4. https://www.sirenia.eu/products/rpa/ (29. mar 2022).

  5. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort (29. mar 2022).

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer