Skip to main content

Clinical guide to psychotropic medications Dubovsky SL.

Lektor David P.D. Woldbye E-mail: fidw@farmakol.ku.dk
6. mar. 2006
02 min

Som psykiatrisk læge i klinikken er hverdagen ofte for travl til at få tid til at søge nyeste relevante litteratur inden for de mange områder af medicinsk behandling. Her er en bog af psykiateren Steven L. Dubovsky fra University of Buffalo i New York, som i koncentreret og hurtig tilgængelig form beskriver psykofarmakologiske behandlingsprincipper med relevante referencer til nøglelitteratur ved et imponerende stort antal situationer og tilstande inden for psykiatrien. Bogen spænder således f.eks. fra forslag til behandling af aggressive psykotiske patienter, behandlingsresistente depressioner, overdosis af lithium, søvnproblemer hos gravide, til QTc-forlængelse ved antipsykotika, stof- og alkoholabstinenser, helt over til urtemedicin med beskrivelse af perikums begrænsede antidepressive effekt.Fokus i bogen er på psykofarmakologi og ikke på psykiatriske sygdomme. De enkelte stofgrupper gennemgås separat med en beskrivelse af deres farmakologiske virkningsmekanismer og kliniske indikationer. Herefter beskrives udførlige behandlingsforslag, der listes omhyggeligt, diverse bivirkninger og deres evt. behandling, kontraindikationer, og endelig kommer forfatteren også med gode tips om administration af lægemidlerne samt nyttige forslag til oplysning af patienter og deres pårørende om effekt af psykofarmaka. Selvom fokus er psykofarmakologisk, er der også et ganske godt afsnit om ECT med fine referencer, og vagusnervestimulation, lysterapi, transkraniel magnetisk stimulation beskrives også.Overalt er der lagt vægt på brugervenlighed med overblik og hurtig tilgang til problemerne. Dubovsky præsenterer de centrale oplysninger på listeform punkt for punkt. Skønt man visse steder kunne ønske henvisning til endnu flere referencer, er det klart ét af bogens styrker, at der mange steder refereres til nøglelitteratur. Forfatteren gennemgår typisk disse nøglelitteraturarbejders præmisser og konklusioner og giver sin egen konklusion. Eneste mangel er, at bogen qua forfatterens amerikanske baggrund ind i mellem foreslår behandling, der ikke er adgang til i Danmark. F.eks. anbefales lorazepam til i.m.-behandling af akut aggression, fordi der er god absorption af dette benzodiazepin i modsætning til f.eks. diazepam. Desværre forefindes lorazepam herhjemme kun på pilleform.Bogen er ikke en lærebog i psykiatri og er lige akkurat for stor til at fungere som pocketbook i kliniske situationer, men som hurtig opslagsbog kan bogen fungere som et nyttigt supplement til allerede eksisterende danske og udenlandske lærebøger. Bogen kan således anbefales til alle læger, der arbejder med psykiatriske patienter, der ønsker hurtigt indblik i og adgang til psykofarmakologiske behandlingsmuligheder og henvisning til nyeste litteratur som baggrund for disse.

New York: W.W. Norton & Company, 2005. 576 sider. Pris: 34 GBP. ISBN 0-393-70419-X

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen