Content area

|

Cochrane-review om effekten af acamprosat

Forfatter(e)
Professor Ulrik Becker, Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. E-mail: becker@dadlnet.dk Professor Flemming Bendtsen, Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital, Overlæge Finn Zierau, Center for Misbrugsbehandling, Københavns Kommune. Interessekonflikter: Ingen.
I Ugeskrift for læger den 15. november 2010 [1] gøres der under rubrikken medicinske nyheder opmærksom på et nyt Cochrane-review om effekten af acamprosat (Campral) til behandling af patienter med alkoholafhængighed [2]. Review'et viser, at acamprosat er effektivt på en række forskellige kliniske end points, og konkluderer, at effekten er moderat, men at denne effekt er værdifuld set i lyset af de i øvrigt relativt begrænsede effektive medikamentelle behandlingsmuligheder....
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Nina C. Clemmesen Sass | 30/09
1 Kommentar
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer