Skip to main content

Comprehensive gynecology.

Stenchever MA, Droegemueller W, Herbst AL, Mishell DR.

2. nov. 2005
2 min.

Fourth edition

»Comprehensive gynecology« er ikke en kittelbog. Størrelsen og vægten på 4 kg forhindrer dette. Bogen er opdelt i fem hovedområder, »basic sciences, comprehensive evaluation of the female, general gynecology, gynecologic oncology og reproductive endocrinology and infertility«, 42 kapitler i alt og indeks.

Bogen er pædagogisk velstruktureret, idet hvert enkelt kapitel starter med et afsnit »Key terms and definitions«, som er en liste af relevante termer og fagudtryk og deres definitioner. Alle kapitler afsluttes med en række særdeles relevante »key points« som selv for rutinerede vil være en enkel og relevant huskeliste.

Det er en fornøjelse at læse et afsnit som kapitel 6 »History, physical examination and preventive health care« som med omhu indfører læseren i de nævnte temaer og specielt den rådgivning, som forfatterne mener skal gives ved enhver konsultation. Noget tilsvarende gælder for kapitel 8, »Emotional aspects of gynecology«, som gennemgår alle relevante temaer startende med præpuberteten, spiseforstyrrelser over ændringer i selvopfattelsen til den svære situation at vejlede og rådgive den døende.

Der er flere steder i bogen ofret plads til patofysiologi som for eksempel i kapitel 25, »Postoperative counseling and management«. Der er i dette kapitel også en meget detaljeret gennemgang af behandlingsmuligheder som eksempelvis illustration af kirurgiske metoder til at stoppe vanskelige postoperative blødningskomplikationer. Referencerne er opdaterede og meget relevante. Tabelmaterialet er relevant og illustrativt. I kapitler, som omhandler lidelser, der kan behandles kirurgisk, er de fleste illustrationer tegninger, som støtter den skrevne operationsvejledning.

Det skal særligt fremhæves, at der i flere kapitler er lister over farmaka, som kan have indflydelse på gynækologiske symptomer eller interferere med en given behandling.

Bogen kan ikke undsige sig at komme fra USA, men er en velskrevet, omfattende systematisk lærebog og opslagsværk forfattet af kolleger med en lang pædagogisk tradition og en stor veneration for deres fag.

St. Louis: Mosby, 2001.

1322 sider. Pris: 95 GBP.

ISBN 0-323-01402-x

Poul Palisz Jaszczak