Skip to main content

D-vitamin - kejserens nye klæder?

♠ Ledende overlæge Ole Aagaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland E-mail: ole.aagaard@vest.rm.dk

16. apr. 2010
2 min.

Jamen, han har jo ikke noget på!

Nej, men så kan han da få noget sol og lidt D-vitamin!

D-vitamin. Er det noget, vi skal måle, eller er det noget, vi skal spise? I 2009 udførte vi i den vestlige del af Region Midtjylland 38.000 D-vitamin-analyser med et befolkningsunderlag på 280.000 mennesker. En opgørelse i januar måned viste, at 50% havde mindre end 50 nmol/l, dvs. for lave værdier, og kun 15% havde mere end 85 nmol/l, som er det anbefalede.

Vi har set en årlig fordobling i de seneste fem år. På en måde kan vi sige, at det er en kæmpesucces. Den megen fokus, der har været på området, har medført, at mange patienter ønsker at få deres D-vitamin-niveau målt, og der er jo bid de fleste gange, så hverken træthed eller vinterdepression har en chance.

Jagten på de sidste raske patienter er intensiveret, og her har D-vitamin virkelig hjulpet os! Den defensive medicin fejrer virkelig store triumfer. Spørgsmålet er så, om vi ikke både snyder os selv og vore patienter. D-vitamin indgår i et utal af diagnostiske laboratoriepakker, f.eks. osteoporosepakker og demensudredning. Så mange demente er der vel heller ikke.

Det er muligt, at demente ligger har lidt lavere D-vitamin-niveau end ikkedemente, men kan det bruges diagnostisk? Nej, men det siger nok snarere noget om, at demente er mindre gode til at spise vitaminpiller end ikkedemente.

Hvad så med osteoporose? Hvordan skal vi finde de rigtigt syge, når næsten alle har syge tal? Det synes at være mere relevant at måle det, når man har diagnosticeret osteoporosen. Patienter, hos hvem man har mistanke om osteoporose, har da i særdeleshed brug for D-vitamin hele året.

Vi andre kan nøjes med at kikke på kalenderen for at konstatere, om muligheden for at få D-vitamin på naturlig måde er til stede, eller om vi lige så godt kan overgive os og tage tilskud.

Vi kan behandle en patient i et helt år for mindre end det en enkelt måling koster. Hvem skal vi så behandle? Tilbage bliver en lille gruppe patienter med rakitis eller specifikke symptomer på D-vitamin-mangel.

For alle os andre kan vi håbe på, at Sundhedsstyrelsen tillader, at nogle af vore fødevarer må beriges.