Skip to main content

Danmark mangler speciallæger: at finde løsninger kræver en grundig analyse

Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen. Foto: Henrik Hertz 
Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen. Foto: Henrik Hertz 

Af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen

13. maj 2024
4 min.

Forleden markerede regeringspartiet Moderaterne sig med et forslag om at uddanne flere »ældrelæger« – altså speciallæger i geriatri. Isoleret set er det et godt forslag, for der er ingen tvivl om, at vi mangler geriatere og også geriatere i speciallægepraksis. Det er også positivt, at der endelig er politikere, der interesserer sig mere i dybden for, at der mangler speciallæger – og også andre end speciallæger i almen medicin, som ved gud også mangler.

For ja, der mangler geriatere og flere ydernumre – men der mangler også mange andre speciallæger.

Når vi bliver flere ældre, stiger behovet ikke kun for geriatere. En ældre befolkning får også flere hjertesygdomme, lungesygdomme og diabetes, ligesom faldepisoder giver frakturer med deraf følgende behov for ortopædkirurgisk ekspertise. Dette – plus mange andre faktorer – taler jo for flere speciallæger over en bred front. Og det er åbenlyst, at der er stor mangel på speciallæger i Danmark: Der er ingen arbejdsløshed blandt læger, der er lukket for tilgang i mere end hver anden almen praksis, langtfra alle sygehuse har det nødvendige antal speciallæger til de mange opgaver, og patienterne oplever lange ventelister. Og så har jeg slet ikke nævnt den underdrejede psykiatri – for børn og unge og for voksne.

Så inden man trykker de store politiske bannere om 1-2 bestemte slags speciallæger, er det nok klogt at få lavet den analyse, som faktisk er aftalt i økonomiaftalen fra 2023 mellem regeringen og Danske Regioner. Og som Lægeforeningen i årevis har presset på for, at de ansvarlige myndigheder skulle udarbejde. Vi skal jo som samfund for søren da vide, hvor mange og hvilke typer speciallæger der bliver behov for i de kommende år. Hvordan skulle vi ellers sikre, at der uddannes tilstrækkeligt med speciallæger i alle specialer?

Indtil videre har vi ikke set skyggen af den analyse, og derfor tager vi i Lægeforeningen nu selv initiativet og skyder gang i en grundig analyse, så der kommer viden og klare bud på, hvad den fremtidige efterspørgsel er efter speciallæger og ikke mindst hvilke. Viden, som ikke er til at komme udenom for beslutningstagerne.

Hidtil har man fra myndighedernes side ensidigt fokuseret på, hvor mange læger og speciallæger vi kan forvente på arbejdsmarkedet i fremtiden ud fra den nuværende og forventede uddannelsesindsats. Men det er netop ensidigt. Der mangler viden om, hvad den fremtidige efterspørgsel bliver, og det vil vi give os i kast med at analysere. Dette med øje for mange flere nuancer end blot »udbud«.

»Danmark har ikke kun et lægedækningsproblem; vi har et grundlæggende problem med mangel på speciallæger. Nu dykker vi ned i problemet for at blive klogere og finde løsninger«Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen

Efterspørgslen efter speciallæger vil i høj grad afhænge af dimensioner som antallet af ældre og patienter med mange samtidige behandlingskrævende sygdomme, antagelser om teknologiudviklingen herunder kunstig intelligens, »aldrende« specialer, det nuværende underskud af speciallæger i de forskellige specialer, hvordan speciallægernes kompetencer bruges klogest, og ikke mindst hvordan befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet udvikler sig. Det overordnede analysespørgsmål, som skal besvares, er: Hvad er behovet for speciallæger de næste 20 år i forskellige scenarier – og hvad kendetegner de scenarier?

Alle læger skal kunne blive speciallæger, men det er jo ikke ligegyldigt, hvilke speciallæger vi skal være flere af – for det betyder også, vi skal være færre af nogle andre. Før vi har en klar analyse af behovet, kan »flere/færre-problematikken« ikke løses. Og det er ikke indlysende, hvem det er, før vi har en analyse af dette.

Hertil kommer, at sundhedsvæsenet i Danmark efter al sandsynlighed står over for en større strukturel ommøblering. Det er næppe kun strukturændringer og opbygning af det nære med fokus på eksempelvis flere praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Heriblandt de føromtalte flere geriatere. Strukturændringerne skal desuden sikre, at sygehusene fremadrettet kan blive ved med at have kapacitet til at kunne sikre specialiseret behandling til den aldrende demografi.

For Danmark har ikke kun et lægedækningsproblem; vi har et grundlæggende problem med mangel på speciallæger. Nu dykker vi ned i problemet for at blive klogere og finde løsninger. Når vi så præsenterer løsninger, håber jeg, politikerne er villige til at sikre lige præcis de speciallæger, vi mangler – og kommer til at mangle, hvis vi ikke gør noget.