Skip to main content

Dansk SSRI-mangel eller ...?

Læge Johannes Bjerre, Vejen
E-mail: johannesbjerre@hotmail.com

Interessekonflikter: ingen

27. jan. 2014
2 min.

Kære kollegaer

Livet kan være så lidelsesfuldt og meningsløst, at vores patienter kun kan se én udvej for pinslerne. Selvmordet er den sindssygt tragiske afslutning for nogle af vores patienter, men heldigvis har vi effektive behandlinger, der både lindrer lidelserne og forebygger dødsfaldene. Antallet af selvmord i 1983 var 1.600, mens antallet i 2010 var under 600 [1]. Bør vi ønske os selv tillykke med, at vi i 2010 reddede over 1.000 menneskeliv med bedre behandling, og hvad bør vores mål være i 2014?

Grunden til, at sundhedsvæsenet forebygger omkring 1.000 selvmord om året, kan være mere effektiv behandling, og siden 1980 er der tilkommet ny behandling med SSRI-præparater (Luvox i 1983, Fontex i 1987, Cipramil i 1989 og Zoloft i 1990) [2]. Faldet i antallet af selvmord kan også skyldes tilfældighed, og denne sandsynlighed kan beregnes ved en t-test. Antal selvmord før SSRI og antallet af selvmord i år med højeste antal recepter på SSRI. Sandsynligheden giver p < 1/1 milliard. Det kan derfor ikke afvises, at SSRI-lægemidler forebygger selvmord.

Fra 2001 til 2010 var der stor stigning i SSRI-behandlinger og et fald i antallet af selvmord fra 726 til 562 [1, 3]. I gennemsnit svarer det til, at et selvmord blev forebygget om året, hver gang 1.030 patienter var i SSRI-behandling. Det kan derfor ikke afvises, at SSRI-lægemidler forebygger selvmord.

Fra 2010 til 2012 faldt forbruget af SSRI med 5%, og antallet af selvmord steg med 21% fra 562 til 680 [1, 4]. Det kan derfor ikke afvises, at SSRI-lægemidler forebygger selvmord.

Der er regionale forskelle i forbrug af SSRI, hvor Region Midtjylland har det højeste forbrug, der er 22% højere end Region Sjælland [3]. Dette kan naturligvis være tilfældigt, og ved t-test ses, at p < 1/1 milliard.

For 2007-2011 ses Danmarks højeste rate af selvmord i Region Sjælland, hvor der er 33% flere selvmord end i Region Midtjylland, og ved t-test beregnes p < 0,0001 [1, 3]. Det kan derfor ikke afvises, at SSRI-lægemidler forebygger selvmord.

Selvmord rammer også alle de pårørende, og ved udvidet selvmord sker det på grusomste vis. Vi har som læger en pligt til at forebygge selvmord, og såfremt det mislykkes ad frivillighedens vej, skal vi bruge psykiatrilovens bestemmelser for at imødegå en sindssygelig farlighed.

Jeg frygter en stigning i antallet af selvmord i 2012 og 2013, da SSRI-forbruget er faldet yderligere. Hvilket måltal bør vi have i Danmark – hvor mange af de 680 selvmord i 2012 skal forebygges i år og hvordan?

Referencer

LITTERATUR

  1. www.statistikbanken.dk

  2. http://da.wikipedia.org/wiki/Antidepressivum

  3. www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/.../AD_rapport_generel_2012_ver6.ashx

  4. www.ordiprax.dk