Skip to main content

DASAIM: Absurd situation på Sjælland

Region Hovedstaden og Region Sjælland opfordres til at bringe orden i situationen omkring helikopteren, så den kan fungere som en lægehelikopter

Formand Susanne Wammen, på vegne af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
E-mail: wammen@gmail.com
Interessekonflikter: ingen

27. jan. 2014
2 min.

Det er almindlig kendt at Region Sjælland tilbyder sine borgere et begrænset tilbud om behandling af kritisk sygdom og tilskadekomst i tidsrummet før patienterne når frem til et sygehus. Region Sjælland har argumenteret med at den stærkt reducerede præhospitale akutlægeorganisation er tilstrækkelig, navnlig fordi man i kritiske situationer hurtigt ville kunne sende en lægebemandet helikopter til alle egne af regionen.

Helikopteren har hidtil kun kunnet flyve i de lyse timer (og når vejret tillader det), hvilket jo i nogen grad underminerer argumentet om hurtig backup til kritiske situationer, men siden d. 1. januar i år er helikopteren begyndt at flyve alle døgnets timer. Her opstår der så den absurde situation, at man på grund af overenskomstmæssige forviklinger bemander helikopteren med paramedicinere om aftenen og natten, så nu er paramedicinere backup for paramedicinere i Region Sjælland!?

Umiddelbart har det også afstedkommet en stærkt begrænset aktivitet, så helikopteren kun flyver med patienter med blodpropper i hjerte eller hjerne, altså tidskritiske sygdomme, hvor patienten ikke umiddelbart har brug for livsunderstøttende behandling såsom respiratorbehandling eller avanceret understøttelse af kredsløbet.

Helikopteren drives i samarbejde med Region Hovedstaden, som navnlig i den nordlige del af regionen har geografiske udfordringer, som helikopteren skal kunne understøtte. Også her opstår der en besynderlig situation, når der opstår behov for avanceret behandling og transport af patienter med tidskritiske lidelser, som nu ikke kan transporteres ved hjælp af den optimale metode.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) må kraftigt opfordre Region Hovedstaden og Region Sjælland at bringe orden i situationen omkring helikopteren, så den kan fungere som en lægehelikopter. I samme forbindelse må DASAIM endnu engang forlange, at Region Sjælland genovervejer deres situation og tager initiativ til at bringe deres præhospitale organisation op på et tidssvarende niveau, der muliggør at etablere en samlet struktur, hvor man på alle tider af døgnet kan respondere på kritiske alarmmeldinger med et moderne - og når det kræves - avanceret respons.