Content area

|

De lægevidenskabelige specialer og EU's lægedirektiv

Forfatter(e)
Overlæge Hans Karle, World Federation for Medical Education, Panum Instituttet, Københavns Universitet, E-mail: wfme@wfme.org
I 2003 fik Danmark nye speciallægebestemmelser med udgangspunkt i den 2. Speciallægekommissions betænkning. I bestræbelsen på at imødekomme et politisk ønske om reduktion af antallet af anerkendte specialer og indskrænkning af dobbeltuddannelser (grund- + grenspeciale) udgik fem af de betegnelser, som var opført i de foregående bestemmelser, nemlig grundspecialet intern medicin og grenspecialerne hepatologi, medicinsk allergologi, kirurgisk gastroenterologi og klinisk neurofysiologi. I det internmedicinske fagområde blev opgaven desuden løst ved i en og samme titel at indbygge grund- og...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side