Skip to main content

De uventede gaver

♠ Speciallæge i almen medicin, sexolog Ole Risør ♠ Speciallæge i almen medicin, sexolog Hanne Risør E-mail: hannerisor@post.tele.dk

6. mar. 2009
2 min.

Bogen »De uventede gaver« med undertitlen »Bidrag til en sexologisk kulturhistorie« er en gave til sin læser. Bogen er bygget op over syv kulturhistoriske essays med tæt relation til alle sexologiens og seksuallivets mange facetter. Hertoft siger selv i forordet, at han i denne bog beskæftiger sig med to faglige områder, der i særlig grad optager ham, nemlig sexologi og psykoterapi. De første seks essays (»Psychopatia Sexualis«, »Barn på Freuds tid«, »Pornografi-brikker til et puslespil«, »To bordelgader i København«, »Leunbachs Scrapbøger 1923-1950« og »To spydspidser - Foucault og Kinsey«) har alle sexologihistorisk betydning, mens han i det sidste, meget spændende essay »De uventede gaver« beskæftiger sig med moderne psykoterapi.

De syv essays kan læses hver for sig, men samlet giver de en grundig vidensbase for den, der er interesseret i sexologihistorie, for den medicinstuderende eller den, der arbejder professionelt med sexologi som terapeut eller forsker. Preben Hertofts store historiske viden og meget smukke danske sprog gør det til en glæde at læse bogen. Læseren bliver beriget. Her oplever man en forfatter, der har stor nysgerrighed og åbenhed og er ganske blottet for fordomme i forhold til stoffet, også når han berører emner, der er blevet fordømt, forkætret eller tabuiseret af sin samtid. Læseren kan få sit eget syn på seksualitet ind i et historisk perspektiv - og så er det fantastisk, at man ved at læse bogen flere gange oplever, hvordan nutidens forholden sig til emnet er med til at forandre fortiden, så den også ses i et andet lys.

I et dansk perspektiv er specielt essayene om pornografi-brikker til et puslespil og Leunbachs scrapbøger spændende læsning, både fordi de fortæller noget om danske forhold, og fordi vi her i glimt oplever forfatterens omsorg og interesse, når han får uventede gaver.

I det sidste essay: »De uventede gaver« bevæger Hertoft sig fra psykoanalyse i freudiansk forstand til moderne dynamisk psykoterapi med fokus på mødet med den anden - relationen mellem klient og terapeut som den helende proces. Mødeøjeblikke, der ofte er de øjeblikke, der mange år efter huskes som dem, der ændrede terapiforløbet. Speciel fremhæves Irvin Yalom, Thomas Ogden og Daniel Stern.

Bogen slutter med gavens gåde: gavens funktion ligger i virkeligheden ikke i den givne ting, men i forholdet gavegiver-gavemodtager, nemlig i en tavs anerkendelse, der symbolsk udtrykkes i gaven. Læseren har fået en gave.

Til fuldstændigheden hører bogens mange litteraturhenvisninger for den, der vil beriges yderligere.