Skip to main content

Demente skal have en mangesidet behandling

Tidlig opsporing og korrekt demensdiagnose handler ikke kun om mere medicin. Alzheimerforeningen svarer på indlæg fra Peter Gøtzsche.

Direktør Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen
E-mail: nis@alzheimer.dk

Interessekonflikter: ingen

6. jul. 2016
3 min.

I Ugeskrift for Læger mener Peter Gøtzsche [1], at det ikke gavner patienter med demenssygdom at få stillet en korrekt demensdiagnose. Udgangspunktet for Peter Gøtzsches synspunkt er en udtalelse i Berlingske, hvor jeg som Alzheimerforeningens direktør er citeret for at sige, at det er ekstremt vigtigt at få stillet en korrekt diagnose i tide.

Peter Gøtzsche henviser bl.a. til, at screening har mange bieffekter, og at demensmedicin ikke altid virker. Begge argumenter er værd at tage seriøst. Det er bl.a. derfor, at Alzheimerforeningen arbejder for at forbedre kvaliteten af demensudredningen, og derfor, at Alzheimerforeningen ikke nogen sinde har argumenteret for screening.

Det ville klæde Peter Gøtzsche, hvis han udviste samme nidkærhed i forhold til egen research og dokumentation, som han forventer af andre.

Tidlig opsporing og korrekt demensdiagnose handler heller ikke kun om mere medicin til demenspatienter. Det handler om, at mennesker med en demenssygdom tidligt kan få en mangesidet behandling, der består af medicin til demente patienter, hvor det virker, støtte og rådgivning til patient og pårørende, der har behov, og målrettet indsats i form af fysisk træning, kognitiv stimulering og social interaktion. Uden korrekt diagnose kan den mangesidede indsats ikke tilbydes til de rette patienter.

Det ville klæde Peter Gøtzsche, hvis han udviste samme nidkærhed i forhold til egen research og dokumentation, som han forventer af andre. For han har øjensynligt ikke undersøgt Alzheimerforeningens holdning til hverken demensudredning eller screening.

Han har heller ikke styr på fakta mht. Alzheimerforeningens økonomi. Alzheimerforeningen modtager ikke tilskud fra medicinalindustrien, og vi har et loft over donationer og sponsorater fra virksomheder, der tjener penge på demens. Det kunne Peter Gøtzsche have forvisset sig om, hvis han havde læst vores årsregnskab og etiske retningslinjer.

Alzheimerforeningen er som mange andre frivillige medlemsorganisationer finansieret af kontingenter, bidrag fra enkeltpersoner, donationer fra fonde, puljer, virksomheder og arv. Vi indgår gerne samarbejde med sponsorer, herunder også virksomheder [2]. Indtægter fra samarbejde med medicinalvirksomheder udgør mindre end en halv procent af Alzheimerforeningens omsætning og berettiger ikke til Peter Gøtzsches insinuerende henvisning til, at vi modtager tilskud fra medicinalindustrien.

På trods af tvivlsom research og yderst mangelfuld dokumentation vil jeg gerne give Peter Gøtzsche det sidste ord. For han opfordrer til, at mennesker med demenssygdom får noget meningsfuldt at beskæftige sig med, og henviser til hjernegymnastik og kognitiv stimulering. Det er vi enige med Peter Gøtzsche i, men det kan ikke stå alene, hvis vi skal give mennesker med en demenssygdom en seriøs behandling.

Referencer

LITTERATUR

  1. Gøtzsche PC. Medicin og screening mod demens virker ikke. Ugeskr Læger 2016;178:1291.

  2. www.alzheimer.dk/de-har-stoettet-i-2014-og-2015 (30. jun 2016).