Skip to main content

Den brændende platform

Tænk, hvis Sundhedsplatformen er den brændende platform. Hvor skal medarbejderne og patientene så hoppe hen for at komme i sikkerhed?

Anne Mette Dons, speciallæge i samfundsmedicin, konsulent med eget firma

20. jan. 2017
3 min.

»Den brændende platform« er et begreb, der bruges i ledelse. Ved forandringsprocesser er det væsentligt, at medarbejderne bakker op. Hvis ledelsen får medarbejderne til at forstå, de befinder sig på en »brændende platform«, så føles forandringen rigtig, og processen går glat.

Hospitalerne på Sjælland havde en brændende platform. De sundhedsfaglige medarbejdere taklede mange forskellige elektroniske systemer hver dag. Et system til at planlægge operationer. Et til journalen. Et til røntgen. Et til blodprøver. Et til medicin. Osv., osv. Ikke brugervenligt og ikke patientsikkert. Det er alle enige om.

Løsningen var Sundhedsplatformen. Et system, der samler data og giver sundhedspersonen et overblik. Første udrulning var i Region H i 2016. Udefra set er det den helt rigtige løsning. Lige nu er der bare ingen ende på de problemer, der kommer mig for øre.

Man skal ikke tror alt, hvad man hører, men ... Som gammel rotte i tilsynsfaget gyser jeg, når jeg hører, at medicinlister er uden cpr-nummer og navn. Prøvesvar forsvinder i cyberspace. Integration med FMK ikke fungerer. Journaler skrives med forudbestemte fraser. Og der er mange flere eksempler, som er meget bekymrende for patientsikkerheden.

Som gammel rotte i tilsynsfaget gyser jeg, når jeg hører, at medicinlister er uden cpr-nummer og navn

Som kollega er det trist at høre læger vælge mellem at arbejde om aftenen for at få tastet journaler færdige eller bruge tid med familien. Sundhedsplatformen understøtter ikke de relevante faglige arbejdsgange. De bruger tid på opgaver, der før blev udført af kompetente lægesekretærer. Er det god brug af lægeressourcer? Kan økonomien løbe rundt? Er det til gavn for patienterne?

Mine ører var også ved at falde af, da jeg hørte om lægefaglige ledere, der fik mundkurv på og blev truet med fyring for at kritisere Sundhedsplatformen. Det sker da ikke i 2016 …

Og som pårørende er det svært at se lægen klikke med øjnene på en skærm, uden tid til dialog med patienten. Det skaber utryghed.

Cambridge University Hospitals i England indførte Sundhedsplatformen (Epic i UK) i 2015. Det medførte massive problemer tilsynssanktioner fra myndighederne, som fandt:

”… its performance rating "inadequate" overall, with five "elevated risks" and four risks on its "intelligent monitoring" system” [1].

Tænk, hvis Sundhedsplatformen er den brændende platform. Hvor skal medarbejderne og patienter så hoppe hen for at komme i sikkerhed? Jeg håber, at Sundhedsplatformens problemer snart er løst. Andre udfald er ikke til at holde ud at tænke på.

Indlægget er redigeret 25.1.2017. Der stod tidligere, at Cambridge University Hospitals har droppet sundhedsplatformen. Det er ifølge oplysning fra NNIT, som er underleverandør til Sundhedsplatformen, ikke korrekt.

Debatredaktionen.

Referencer

LITTERATUR

  1. http://www.cqc.org.uk/sites/default/files/new_reports/AAAD0111.pdf